HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

1.1. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

3.6.2022 - 30.6.2023
OPAVSKÝ ZÁMEK ZBOURÁN!
V letošním roce si připomínáme 130 let od zbourání opavského zámku. Původně středověký hrad, který byl založen patrně na konci 14. století, se nikdy nestal výstavním sídlem nebo dominantou města. Ani velkolepé plány Lichtenštejnů na počátku 18. století nebyly realizovány a po roce 1848 ztratil zámek definitivně i své výsadní postavení coby centrum správy lichtenštejnských statků na Opavsku. Svým následným využitím, kdy byly prostory zámku pronajímány různým správním úřadům, byl co do významu postaven zcela naroveň řadě dalších budov ve městě. Není tedy divu, že když se začalo uvažovat o prodloužení Sněmovní ulice a stavbě budovy učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium), zdálo se současníkům zbourání prastaré budovy, která už z řady důvodů nevyhovovala potřebám moderní společnosti, jako ideální varianta. Příprava demolice zámku sice s sebou přinesla zvýšený zájem ze strany veřejnosti, objevily se také hlasy pro jeho zachování, přesto byly demoliční práce v prosinci 1891 zahájeny a budova zámku byla do konce dubna 1892 srovnána se zemí. Cílem této výstavy je návštěvníkům přiblížit osudy opavského zámku a jeho bezprostředního okolí v proměnách staletí včetně toho, co jej nahradilo i toho, co po něm zůstalo zachováno do dnešních dní.

25.5.2023 - 28.1.2024
KNÍŽATA Z LICHTENŠTEJNA. PÁNI ZEMĚ OPAVSKÉ A KRNOVSKÉ
Výstava u příležitosti 410. výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v před moderním období. Návštěvníkům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát či stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy - opavským a krnovským zámkem - a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v tomto regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě anebo podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat ze Lichtenštejna v moderní době - zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti.
Díky exkluzivní spolupráci s lichtenštejnským archivem a muzeem se v Opavě veřejnosti představí řada unikátů, které depozitáře této instituce opouštějí jen zřídka či vůbec. Ke významným spolupracujícím tuzemským institucím patří Zemský archiv v Opavě, Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc, Státní okresní archiv Opava, Státní okresní archiv Bruntál, Vlastivědné muzeum Šumperska, Muzeum Bruntál, Národní památkový ústav. Součástí výstavy bude řada doprovodných přednášek a katalog, jehož publikování je plánováno na výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. v lednu 2024. Zveřejněním knihy bude rovněž zahájen „opavský historický rok 2024“, v němž město oslaví 800 let od první listinné zmínky.
Tato výstava byla uskutečněna díky velkorysé podpoře knížete H.S.H. Hanse-Adama II von und zu Liechtenstein a Ministerstvu kultury ČR.
čtvrtek 11.5. / 17.00 hod.
KYTAROVÁ SMRŠŤ
8. ročník festivalu se uskuteční 11. května 2023 ve Slezském zemském muzeu. Přehlídka žáků ZUŠ a konzervatoří proběhne od dopoledních hodin v Müllerově domě. Festival slavnostně vyvrcholí závěrečným koncertem v historické budově od 17.00 hodin, na kterém vystoupí Antonín Viliš a Jiří Šoltis jako Duo Carpaccio, Kytarový orchestr ZUŠ Opava a Moravskoslezský kytarový soubor učitelů a studentů konzervatoří pod vedením Martina Ládra.čtvrtek 18.5. / 8.00 - 17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
Mezinárodní rada muzeí (ICOM) ustanovila Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti.
18. května 2023 můžete využít možnost zdarma navštívit opavské expoziční areály Slezského zemského muzea:
- Historickou výstavní budovu (od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin)
- Památník Petra Bezruče (od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin)
V tento den se také koná SWAP knih a deskových her v Památníku Petra Bezruče. Srdečně zveme a těšíme se na vás!120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky