ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OPAVA

Nádražní okruh 674/11, 746 01, Opava, tel.: +420 734 795 402
www.zusopava.cz
e-mail:
zusopava@zusopava.czúterý 7.11. / 17.00 hod. / koncertní sál Nádražní okruh
HALLOWEENSKÝ KONCERT
Zveme vás na netradiční, strašidelně zábavný koncert žáků plný překvapení a kostýmů. Přijďte se podívat na rej muzikantů a možná také čarodějnic.sobota 11.11. / 10.00 - 13.00 hod. / centrum města
SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI
Vystoupení Cimbálové muziky na slavnostech.

čtvrtek 23.11. / 9.00 hod. / ZUŠ Opava Nádražní okruh
XI. MAGICKÝ KLAVÍR V PROMĚNÁCH ČASU
Milí příznivci klavírního festivalu, letos nás čeká jedenácté podzimní kouzlení na černobílých klávesách u nás v prostorách ZUŠ Opava v budově na Nádražním okruhu. Chceme touto cestou pozvat všechny naše stávající účastníky i nové zájemce na nesoutěžní klavírní festival Magický klavír v proměnách času, který organizuje klavírní oddělení ZUŠ Opava ve spolupráci se SRPUŠ pod záštitou Magistrátu města Opavy.
Festival se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu 2023. V dopoledních a odpoledních blocích tradičně proběhne vystoupení přihlášených účastníků. V doprovodném programu festivalu bude možnost návštěvy klavírních workshopů, které povedou dva zkušení pedagogové z Fakulty umění Ostravské univerzity (Doc. MgA. Eliška Novotná, Mgr. Lukáš Michel, ArtD.).
Pro velkou oblibu a pozitivní ohlasy se staly pevnou součástí tzv. Klavírní postavičky. Jedná se o soutěžní kategorii, ve které žáci mohou získat cenu za nejoriginálnější ztvárnění své skladby (např. žák, který hraje skladbu „Žabka“ v převleku žabky apod.). Kostýmy mladých nadšenců hodnotí porota festivalu Magický klavír i jeho návštěvníci, kteří mohou hlasovat pro svého favorita. Vyhlášení výherce proběhne po odpoledním koncertu.
Ihned po 3. bloku nás bude čekat vystoupení Jana Schulmeistra, geniálního klavíristy, který za svou dosud krátkou hudební kariéru nasbíral více než 30 cen za 1. místa, nebo absolutní vítězství z celého světa.

Podmínky:
Vystoupení se mohou zúčastnit pouze žáci ZUŠ. Skladby mohou být sólové, pro 4 ruce a 6 rukou, komorní i souborové, ale ve všech variantách musí zaznít klavír! Vítáme originální nástrojové obsazení a aranže. Výběr repertoáru je zcela libovolný, avšak maximální délka vystoupení je 10 minut pro soubory a žáky II. stupně a 5 min pro žáky I. stupně. Pedagogové nemohou účinkovat jako spoluhráči, ani jako korepetitoři. Jedinou podmínkou pro účinkující je, aby v sólových skladbách i v různých nástrojových kombinacích zazněl klavír.
Přihlášky zasílejte do 15. října 2023.

Těšíme se na setkání s vámi a doufáme, že se nám podaří pro malé klavíristy opět připravit zábavný den plný hudby se spoustou hudebních zážitků a nových setkání. Všechny srdečně zveme! Pro aktuální informace sledujte FB stránky.neděle 3.12. / 10.00 hod. / Horní náměstí Opava
VÁNOČNÍ TRHY
Vystoupení Cimbálové muziky.


27.9. - 31.12.
NEZKALENÁ MYSL
Výstava obrazů žáků a studentů Zuzany Tázlarové a Markéty Janečkové, inspirovaná myšlenkami, životem a dílem kanadské malířky Agnes Martin.
„Chci vám doporučit, abyste zkoumali svou mysl a dobrodružství uvnitř ní.
Umělec musí naslouchat své mysli.
Musíte se dívat na vlastní dílo a uvědomovat si, co při tom cítíte.“
Agnes Martin (1912-2004), Nezkalená mysl

Téma letošního festivalu Bezručova Opava nám připomnělo myšlenky kanadské umělkyně Agnes Martin, které malířka zaznamenala do útlé knížky s názvem Nezkalená mysl. Tato kniha se stala východiskem pro výtvarnou práci s dětmi, kterou jsme pojaly každá trochu jinak a po svém.
Hlavní myšlenka malířského projektu žáků Zuzany Tázlarové se týkala navození atmosféry klidu a rozjímání, niternosti, ticha, jednoty a radosti z tvorby. S dětmi jsme si tak povídali o radostech, obavách a trápeních, které každý den všichni prožíváme, aby ponořeni do vlastní mysli, bez mobilů, bez neustálé kontroly a tlaku na výkon začali tvořit to, co naplňuje jejich mysl. Během procesu tvorby se vraceli k četbě knihy Nezkalená mysl, nacházeli další inspirativní myšlenky, které jim pomáhaly se orientovat ve vlastní mysli anebo niterném prožívání své tvorby.
Žáci Markéty Janečkové dostali za úkol zamyslet se nad (zdánlivými) chybami a omyly, které se jim v životě staly, nad svými strachy, obavami či problémy, které zažili nebo zažívají a uchopit je malířsky s tím, že možná někde ve spodních vrstvách obrazu či jejich nitra či v procesu tvorby, je čeká rozuzlení, řešení, naděje, radost …
Děti mluvily, někdy šeptaly a jindy jen mlčely o svých panických atakách, bouřlivých emocích, ze kterých jde strach, o obavách, že nezapadají, že jim nikdo neporadí, ale také o rozpolcenosti, o závislosti, o rozvodech rodičů, o osamělosti, o nepřijetí. A pak vzaly štětce a barvy a namalovaly to. Někteří šli až na dřeň a opravdu odvážně malovali či mluvili o svých trápeních, jiní malovali a naslouchali, další se elegantně vyhnuli nabízenému tématu, ale i to je cesta učení a svobodné volby. Během práce nás provázela myšlenka Agnes Martin, že „vše, co se jeví jako nepředstavitelné chyby, nejsou chyby, vše, co se jeví jako omyl, není omyl; to všechno je třeba udělat. Krok, který se jeví jako chybný, je pouze příští krok.“
A jestlipak víte, co prožívají a co potřebují vaše děti? Občas se jich zeptejte a možná budete překvapeni, jak bohatý, pestrý a barevný vesmír potkáte. Bude vám známý a též velmi blízký. Děti potřebují naši pozornost, péči a laskavost. Objetí a smích jsou léčivé. Deset z deseti učitelů výtvarného oboru doporučuje!
Dovětek: Život našich myslí a srdcí je za ta léta spolupráce nejen na půdě školy tak propojen, že už se s kolegyní Zuzkou vlastně ani nepodivujeme nad tím, že přicházíme na podobná témata, zaujmou nás stejné osobnosti, že naše myšlení a vnímání nejen na poli výtvarném je jaksi napojené a provázané. Často se tykadly dotýkáme také proudění mysli Petra Rotrekla, a tak se mnohokrát stalo, že jsme se s jistou samozřejmostí dotýkali také mnohých témat festivalových... Spíše než chyba či omyl, to byla spíše šťastná náhoda, která nás svedla dohromady a díky přátelství, které z ní vzešlo, jsme společně vytvořily spoustu krásné práce. Děkuji za ty dary!
Markéta Janečková

Výstava v rámci festivalu Bezručova Opava.
Výstava ve výstavní síni ZUŠ na Solné ulici v Opavě.
Otevřeno: po - pá 13.45 - 18.45 hod., o víkendu přes Dům umění, vstup zdarma. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky