OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KONCERTY, KLUBY, KULTURNÍ ORGANIZACE
OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.oko-opava.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.czOpavská kulturní organizace, příspěvková organizace (dále jen OKO), je městskou příspěvkovou organizací, jejímž účelem je zabezpečovat především činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje Statutárního města Opavy.
OKO byla založena v roce 2007 z důvodu příprav projektu Obecního domu, který vznikl díky přestavbě bývalé bankovní budovy na nové kulturní zařízení. Od prosince 2009 zajišťuje kulturní program a celkový provoz Obecního domu.

V současné době OKO provozuje Galerii Obecního domu, expozici Cesta města a klub Art, které jsou součástí Obecního domu a dále je provozovatelem dalších dvou kulturních objektů - Domu umění a odsvěceného kostela sv. Václava. V těchto objektech OKO mimo jiné nabízí výstavy výtvarného umění, stálou expozici o historii města Opavy, hudební, filmové a divadelní představení, vzdělávací i populárně naučné programy pro širokou veřejnost.

OKO také vytváří prostor pro drobné pořadatele kulturních akcí. Poskytuje reprezentativní prostory vhodné pro společenská setkání, taneční kurzy či večery, rodinné a firemní oslavy, svatební obřady.

Programy, výstavy a nabídky akcí jednotlivých částí OKO najdete v samostatných záložkách - Galerie Obecního domu, Expozice Cesta města, Klub Art, Dům umění a OKO dětem.


OBECNÍ DŮM
Historie budovy dnešního Obecního domu se začíná psát již v roce 1911, kdy Rakousko-uherská banka koupila na horním konci Ostrožné ulice dům po bankéři Konrádu Krappeovi. Do roku 2005 byla budova v majetku Komerční banky, následoval odkup městem se záměrem vybudování nového kulturního a společenského zařízení. Poté došlo k rozsáhlé přestavbě bankovní budovy na otevřený objekt s kulturní náplní. Dnes je budova Obecního domu bezbariérová, všechna podlaží jsou propojena výtahem a vstup pro vozíčkáře je z Beethovenovy ulice.
Recepce:
Místo pro první kontakt příchozích do Obecního domu, které poskytuje nezbytné informace o kulturním programu, o možnosti pronájmu prostorů soukromým subjektům, zajišťuje prodej vstupenek na výstavy, koncerty, přednášky či jiné společenské akce. Také zajišťuje prodej knih k historii města, prodej pohlednic, které byly pořízeny na nejzajímavějších výstavách konaných v Opavské kulturní organizaci a katalogů vydaných organizací k pořádaným výstavám.
Sál Purkmistrů:
Sál Purkmistrů je hlavní společenský prostor Obecního domu a nachází se v přízemí objektu, je určen ke konání společenských plesů, firemních večírků, banketů, koncertů vážné hudby, tanečních kurzů. Nastávající novomanželé zde mohou uzavřít sňatek.
Foyer kavárny:
Tento prostor je určen především k prezentaci menších lokálních nebo studentských projektů a regionálních autorů. Využití je rovněž dáno nemožností prostor efektivně střežit.
Kavárna:
Stylová nekuřácká kavárna je neoddělitelnou součástí Obecního domu. Je vyzdobena fotografiemi zajímavých architektonických zákoutí města Opavy. Velice příjemně působí přilehlá letní terasa s dětským koutkem.
Expozice Cesta města:
Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce dvacátého století. Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami.
Galerie Obecního domu:
Moderně vybavená galerie slouží k realizaci výstav prezentujících soudobou uměleckou tvorbu s důrazem na opavské autory. V celoročním výstavním cyklu jsou představováni jak regionální tvůrci vizuálního umění, tak také i respektované osobnosti české výtvarné scény.
Schösslerův salónek:
Společenská místnost s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, na jejíž prostor volně navazuje terasa, ze které se otevírá zajímavý výhled na střechy domů opavského centra. Salónek je vhodný pro konání kulturních a společenských akcí menšího rozsahu, také besed, diskuzí, přednášek, školení. Díky vlastnímu uzavřenému zázemí, může být prostor využit k pořádání soukromých akcí (rodinné oslavy, firemní večírky nebo výstavy).
Klub Art:
Moderní klubový prostor pro hudbu, divadlo, film, performance, autorská čtení a akce nadžánrové v příjemném prostředí s profesionální produkcí a kvalitním vybavením.

DŮM UMĚNÍ
Dům umění patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v Opavě. Jeho vznik souvisí se záchranou chátrajícího objektu bývalého dominikánského kláštera, na který byl dokonce vydán demoliční výměr. O výstavní provoz Domu umění se stará Opavská kulturní organizace. Snahou Opavské kulturní organizace je vytvořit bohatou nabídku současného výtvarného umění s nadregionálním významem. K ní přispívá založení Kabinetu architektury, Kabinetu fotografie, výstavy výrazných osobností soudobého umění, tematické výstavy s nosným kurátorským konceptem, přehlídky ateliérů vysokých uměleckých škol, pořádání sympozií, tvůrčí intervence do veřejného prostoru, animační programy a řada dalších aktivit.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Kostel sv. Václava je součástí bývalého kláštera na Pekařské ulici v Opavě. Klášter dominikánů byl založen opavským vévodou Mikulášem I. po roce 1291 v blízkosti městských hradeb. V roce 1336 byl vysvěcen biskupem Janem III. V raně gotické etapě vyrostla provizorní klášterní budova, chór, sakristie a kaple sv. Dominika, v druhé bylo vystavěno trojlodí. Kostel se stal největší kamennou sakrální stavbou středověké Opavy.
V současné době se zde konají koncerty vážné hudby, výstavy, významná společenská setkání a od 27. června 2007 i svatební obřady.


1.1. - 31.12. / sady Svobody
LASKAVÉ PASTI OPAVY - POESIOMAT
Automat na básně.
Jukebox, takzvaný automat na básně, který navázal na fenomén pianin a šachových stolků v ulicích jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn v parku před Obecním domem už od roku 2017 a nabízí k poslechu výběr básní různých autorů. Od 9. června 2023 si budete moci pustit zcela nové letité básně od známých i méně proslulých básníků a básnířek 20. století.
Náš poesiomat si zaslouží pozornost nejen pejsků, ale i široké veřejnosti. Připravili jsme proto soubor zábavných aktivit k uváděným básním v podobě pracovních listů, které jsou k vyzvednutí na recepci Obecního domu nebo k vyhledání pomocí QR kódu umístěného přímo na noze poeziomatu. Pro starší zájemce chystáme také instalování lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky