DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


19.1. - 4.3. / sloupová síň 1. patro
IVO SUMEC A VÁCLAV RODEK - DVOJITÁ PORCE
Výstava maleb.
Ivo Sumec a Václav Rodek jsou odbornými asistenty v ateliéru Daniela Balabána na fakultě umění v Ostravě, kde společně vyučují. V prvním výstavním bloku roku 2018 se tito dva autoři představí v rámci společné výstavy s názvem „Dvojitá porce.“
Obrazy Iva Sumce představují jakési ohlédnutí za běžnými předměty, kterými se člověk obklopuje. Tyto předměty však nejsou zachyceny ve formě nějakého zátiší, nejsou zobrazovány ve své skutečné tradiční podobě, ale jsou spíše piktogramickým náznakem vedoucím k jejich podstatě v nejrůznějších souvislostech. Autor si pohrává s měřítkem, využívá různé fragmenty, siluety a malba se tak proměňuje v osvobozující hravou metaforu spojující zážitky a myšlenky z vlastní existence. Tyto skutečnosti se odrážejí i ve výběru materiálů a technologií, s kterými Ivo Sumec pracuje. Počínaje průmyslovými barvami přes piliny, gumoasfalt, barevné pigmenty až k tisku z netradičních matric jakými může být např. kolečko od sekačky.  
Tvorba Václava Rodka se vyznačuje především velkoformátovými obrazy využívajícími symbolickou i expresivní řeč barev a kresby. Často jsou v malbě využity šablony ve své pozitivní i negativní formě, což vytváří efekt prostupování jednotlivých objemů a tak dosahuje nových výrazových možností obrazové plochy. Témata obrazů ve většině případů obsahují jakýsi mytologický příběh, někdy inspirovaný historií, který je různě myšlenkově deformován, v některých případech jde však o přímé vyjádření konkrétního motivu v jeho základní podobě. Autor v obrazech mísí tyto myšlenkové koláže spojující se do tajemných téměř až nadpozemských příběhů. Jejich rozplétání a vyhodnocování odkrývá nejrůznější filozofické a morální otázky nejen jedince, ale i celé společnosti.

19.1. - 4.3. / sloupová síň 2. patro
MICHAELA SPURNÁ - U NÁS
Výstava fotografií.
Michaela Spurná (1981) začala fotografovat po narození dcery v roce 2008. Studovala fotografii na Fotoškole Brno pod vedením Evžena Sobka a na Lidové konzervatoři Ostrava, nyní studuje na ITF. Za své práce byla několikrát oceněna v prestižní soutěži novinářky orientované fotografie Czech Press Photo, v zahraničí ve dvou ročnících na Young Portfolio Acquisitions v Kiyosato Museum of Photographic Arts v Japonsku nebo na soutěži jednoho z nejprestižnějších fotografických webů Lens Culture. V Opavě představí svůj mnoho let vznikající dokumentární cyklus U nás vztahující se k její rodině, nejbližším přátelům.

19.1. - 4.3. / atrium
JAROSLAV KOLÉŠEK - OBRAZY NOVÉ ILIADY
Výstava soch.
Jaroslav Koléšek  je od roku 2011 vedoucím katedry Sochařství na fakultě umění Ostravské univerzity. Na této univerzitě v letech 1992 - 1997 studoval v ateliéru Maria Kotrby, odkud pokračoval na doktorská studia na Akademii umění v Banské Bystrici. Je laureátem Ceny Václava Chada (2003, III. Zlínský salon mladých) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010). Ve svém díle Jaroslav Koléšek využívá industriálních prvků, zpracovává je však klasickým sochařským projevem. Své technologické artefakty, často různá vojenská zařízení, zachycuje v estetické kompaktní formě a transformuje je do masivních oblých tvarů. Ponorky, vrtulníky a lodě najednou působí lidštějším dojmem, svým vzhledem připomínají spíše hračky než válečné stroje a v kombinaci se zvoleným materiálem se stávají důmyslnými sochami zaznamenávajícími současnou civilizaci. Pokud chápeme strojní průmysl jen jako chladný funkční proces, tak právě Jaroslav Koléšek nás může přesvědčit o opaku.

19.1. - 4.3. / oratoř
JOSEF ČAPEK SE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
Výstava maleb.
První výstavou tohoto roku v opavském Domě umění bude prezentace díla Josefa Čapka. Zásadní osobnosti české meziválečné scény, která se jak je obecně známo profilovala ve více uměleckých odvětvích. Spoluzakládal Skupinu výtvarných umělců a posléze přechází do uskupení Tvrdošíjní. Čapkova malba dodnes zůstává jedinečným a osobitým dokladem pojetí moderní malby od jejího počátku až do začátku Druhé světové války. Josef Čapek již v počátcích dokázal syntetizovat kubismus do podoby jedinečného jazyka, který již ve své době zaujal mnoho kritiků a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova sociální témata předchozí dekády proměňují. Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle stále častěji vyskytuje téma vlastenectví, které tíha okolností spjatých s přímým ohrožení vlasti. Čapek, který je v tomto ostražitý tak jako jeho bratr Karel, ve svých dílech neskrývá obavy.  Proto je také roku 1939 internován v koncentračním táboře, kde roku 1945 umírá. Galerie výtvarného umění v Opavě představí jeho práce 20. a 30. let.

19.1. - 4.3. / kostel sv. Václava
ANTONÍN GAVLAS - SKUPENSTVÍ SVĚTLA
Výstava soch, digitálních tisků.
Antonín Gavlas se narodil v roce 1953 v Novém Jičíně. Ve své výtvarné tvorbě využívá široké spektrum technik počínaje enkaustikou až po fotografii, v kostele sv. Václava však představí především digitální tisky a sochařská díla. Typickým motivem autorovy tvorby je neskutečný projasněný prostor složený z geometrických obrazců a přírodních struktur. Celková kompozice je sestavena z různých vrstev, které mají za cíl působit jako průhled do meditativního snového prostoru, do projasněné oblasti mezi nebem a zemí.  Antonín Gavlas se nechává unášet do světa snů, skrze svá díla prožívá duchovní zážitek vedoucí ke pozitivnímu a vyrovnanému stavu mysli. Tento energický a harmonický přístup je vnímatelný v celé jeho tvorbě a bude zřetelný i v této výstavě.1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky