DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


17.3. - 2.8.
PASTA ONER - NAUGHTY BY NATURE
Výstava.
Pasta Oner, jeden z nejvýraznějších současných umělců české vizuální scény, dlouhodobě a systematicky reflektuje svým charakteristickým, smířlivým a neodsuzujícím způsobem soudobou pop-kulturní společnost v plné škále její významové, hodnotové i symbolické vrstevnatosti. V jeho dílech se v mediálně bohatém spektru vizuálního jazyka zpřítomňují pro dnešní dobu příznačné asamblážové formy vyprávění. Významově bohatě nabité obrazy a objekty čerpají inspiraci nejen z všudypřítomné globální fascinace světem bohatství, luxusu a spotřební krásy, ale vydávají se také po stopách různých forem spirituální transcendence či vnitřních zákoutí víry, odkrývají řadu osobních a popových mytologií, zkoumají podvědomé touhy či reminiscence na lidskou sexualitu, ale také nekáravě poukazují na hrozby tvarující terén naší každodenní zkušenosti.
Výstava Naughty by Nature představuje reprezentativní výběr z autorovy tvorby za posledních osm let. Selekce děl (akrylové obrazy, velkoformátové oleje, polystyrenové nástěnné plastiky, objekty, světelné a multimediální instalace) pochází převážně ze předních českých soukromých sbírek a sbírek privátních sběratelů. Jednotlivá díla odráží formální rozmanitost Pastovy tvorby. Současně Pastu prezentují jako obsahově koherentního autora, u kterého je vývojová linie témat v retrospektivním pohledu čitelná jako reflektující, reagující, stejně tak jako i formující. Naughty by Nature okupuje celý prostor výstavních síní opavského Domu umění v několika volných, symbolicky či časově komponovaných mikro-souborech s typicky bohatým interpretačním potenciálem lehce subversivní rétorikou.
Pasta Oner, vlastním jménem Zdeněk Řanda, se narodil 28. prosince 1979 v Trenčíně. Středem jeho práce je olejová a akrylová malba, vytváření závěsných obrazů, stejně jako tvorba prostorových objektů, plastik a instalací. Zúčastnil se a v uplynulých letech realizoval 10 obsáhlých sólových výstavních projektů. Pasta Oner nad rámec své autorské studiové a galerijní tvorby reprezentuje Českou republiku na oficiálních kulturních a také společenských akcích v zahraničí (Šanghaj, Londýn, Brazílie, Magnitogorsk, Lima). Jeho díla se pravidelně objevují v prestižních aukčních domech a jsou zastoupeny ve většině českých soukromých sbírek. V minulém roce byl jeho obraz vydražen na podzimní aukci renomované aukční síně Sotheby‘s v Londýně.pátek 31.7. / 17.00 hod.
PASTA ONER - NAUGHTY BY NATURE
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autora Pasty Onerai kurátora výstavy Pavla Kubesy. Rezervace na telefonním čísle recepce Domu umění, 734 862 481.


17.1. - 2.8. / kostel sv. Václava
PAVEL KORBIČKA - STRUKTURACE PROSTORU
Výstava.
Pavel Korbička vytvořil specifickou instalaci neonových světel, která reaguje na skryté rytmické řády prostoru kostela sv. Václava. Světlo, které vytváří synergii a mění perspektivu zažitého vnímání prostoru, je jeho hlavním vyjadřovacím prostředkem. Úvahy o proměnách daného prostoru nás přenáší do jiných vjemových dimenzí a také nám dovolují takřka levitovat nad naší každodenností. S Pavlem Korbičkou plánujeme do budoucna společný projekt do celého Domu umění.


31.7. - 23.8. / kostel sv. Václava
DALIBOR BEDNÁŘ - LIDÉ
Výstava fotografií.
Na letošní léto, v době výmaleb hlavních výstavních prostor Domu umění v Opavě, chystáme v kostele sv. Václava, spolu s jubilanty spjatými s naším krajem Daliborem Bednářem a Pavlem Váchou, instalace děl, jimiž oslaví léta své tvůrčí práce. Nad konceptem dvou samostatných výstav pod názvy „Lidé“ a „Od bronzu ke dřevu“ převzal záštitu malíř Josef Odrážka.
Fotograf Dalibor Bednář pracuje klasickým analogovým postupem a své černobílé snímky dodnes zpracovává ručně v temné komoře. V kostele vystaví tři na sebe navazující soubory, jejichž jmenovatelem jsou - Lidé. V nejstarším cyklu „Jemné křivky těla“ se autor věnuje oslavě žen. V druhém cyklu „(Ne)známí“ zachycuje portréty svých kolegů, originálních autorů. V posledním cyklu „Lidé na pouti“ zobrazuje poutníky „ztracené“ mezi kolotoči a stánky s občerstvením v improvizovaném polním ateliéru přímo ve středu dění.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 30.7. v 17.00 hodin.


31.7. - 23.8. / kostel sv. Václava
PAVEL VÁCHA - OD BRONZU KE DŘEVU
Výstava soch.
Na letošní léto, v době výmaleb hlavních výstavních prostor Domu umění v Opavě, chystáme v kostele sv. Václava, spolu s jubilanty spjatými s naším krajem Daliborem Bednářem a Pavlem Váchou, instalace děl, jimiž oslaví léta své tvůrčí práce. Nad konceptem dvou samostatných výstav pod názvy „Lidé“ a „Od bronzu ke dřevu“ převzal záštitu malíř Josef Odrážka.
„Jsem člověk z minulého tisíciletí. Chci tím říct, že jsem poznamenán všemožnými „ismy“ a také českou avantgardou třicátých a šedesátých let.“ Dětství sochaře Pavla Váchy bylo ovlivněno tvůrci českého animovaného a trikového filmu. Na Uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti vystudoval plastický obor. Za celou dobu své tvůrčí práce vyzkoušel různé sochařské materiály a techniky. V poslední době se věnuje renovaci starého dřeva, které už svým funkcím neslouží, ale pro Pavla Váchu je nekonečnou studnicí cenné inspirace. Ošetřené a pojmenované „vysloužilce“ staví na pomyslný piedestal a dává jim nový život.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 30.7. v 17.00 hodin.


11.8. - 23.8.
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ATELIÉRU GRAFIKY FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
Výstava.
Jako každoročně si Vás dovolujeme pozvat na veřejné obhajoby diplomových anebo bakalářských prací absolventů Ateliéru grafiky FU OU. Tentokrát v pondělí 17.8. od 9.00 hodin. Díla studentů budou instalována v atriu a ambitu Domu umění v Opavě. Představí nám tak spektrum ideových a koncepčních přístupů nastupující generace výtvarných umělců, v různých vizuálních formách vycházejících z média grafiky. Výstava bude ke zhlédnutí v polovině srpna na pouhé dva týdny.


1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky