DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


26.6. - 3.11. / oratoř
DIALOGY 2019 / UBÝVÁNÍ GRAVITACE
Výstava.
Představujeme nový cyklus výstav, v nichž budou konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.
Prvním dialogem, který se v opavské oratoři představí, bude výstava s názvem Ubývání gravitace. Jedná se o expozici plastik 60. let 20. století, na níž zareaguje svou zvukovou instalací pražský intermediální umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let, kterou ve sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa, A. Paderlík), bude podrobena novému mapování a též převedena do autonomních zvukových struktur.


6.9. - 29.9. / atrium a kostel sv. Václava
JITKA ŠTENCLOVÁ - JAK NAHOŘE, TAK DOLE
Výstava.
Přes různé kapitoly své tvůrčí dráhy, jako textilní výtvarnice a jako malířka, se Jitka Štenclová (*1952) věnuje hledání umělecké řeči schopné odkrývat a znázorňovat struktury, proměny a pohyby, odehrávající se v lidské mysli, v přírodě a v kosmu. Zákonitosti, souvztažnosti, ale také nepředvídatelnosti těchto jevů, se u autorky Jitky Štenclové projevují především v jemných, uvolněně pojatých geometrických útvarech citově obohacených o spontánní dynamičnost, vnášející emocionální náboj do obrazové kompozice. Vzniká tak uhrančivá souhra mezi intuicí a rozumem, mezi individuálním či univerzálním. Prostřednictvím sytých barev a jejich vzájemných rezonancí k nám autorka promlouvá o celé široké škále toho, jak ona - i člověk obecně - prožívá a reflektuje svou existenci. Barva je u Jitky Štenclové zároveň vyjádřením světla, respektive toho pomyslného světla, které prosvítá vnější vrstvou světa. Toto vším prostupující světlo propojuje to, co vidíme s tím, co neviditelně cítíme. Výsledkem je symbolický portrét, který proniká skrze plášť předmětné reality a radostně odhaluje jinak skryté síly a rytmy našeho bytí.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hodin.


6.9. - 3.11. / sloupová síň 1. a 2. patro
PAVEL PIEKAR, MICHAL CIHLÁŘ - PORTRÉTY OD A DO Ž
Výstava.
Portrét je v současném výtvarném umění poměrně opomíjenou disciplínou. Podobu portrétovaného totiž může směle a trefně hodnotit i naprostý laik, čímž se umělec dostává z posvátných výšin umělecké imaginace na tenký led. V případě, že umělec navíc portrét nekreslí ani nemaluje, ale podobu zrcadlově vyrývá rýtkem do obyčejné podlahové krytiny, pak je to obzvláště riskantní tvůrčí proces. Na výstavě nazvané PORTRÉTY OD A DO Ž jsou k vidění barevné linoryty dvou grafiků - linorytců, kteří se portrétům cíleně věnují téměř čtyřicet let. Michal Cihlář a Pavel Piekar pracují sice toutéž grafickou technikou, ale jejich linoryty jsou odlišné. Zatímco Piekar navazuje spíše na staré Mistry, Cihlář se kloní k fotorealismu a pop-artu. Jestliže Piekar pracuje s rastry barevnými a složitými soutisky několika linoleí, pak Cihlářovi často stačí vykolorování černobílého linorytu. Portrétuje-li Piekar slovutné osobnosti malířství, hudby a literatury jako např. Hokusaie, Gustava Mahlera, Händela, Vivaldiho, K. H. Máchu nebo Bezruče, tak Cihlář věnuje pozornost spíše svým přátelům, nebo televizním ikonám typu Vinnetoua nebo Gotta. Zabývá-li se Piekar výhradně volnou tvorbu, tak Cihlář se paralelně věnuje také knižním a novinovým ilustracím…
Přijďte se na výstavu podívat, přes dvě stovky portrétovaných je řazeno abecedně, někteří (Hrabal, Váchal, Woody Allen) se dočkali též portrétů od obou tvůrců. A přestože se oba grafici dlouhá léta přátelí, tato opavská přehlídka je jejich první výstavou společnou.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hodin.


6.9. - 3.11. / ambit
DEMOKRACIE - PŘEDEVŠÍM!
Výstava.
Plakáty z mezinárodní akce platformy plakat-sozial.de (72. výstava cyklu Brno - hlavní město grafického designu).
Demokracie - především! bylo téma IV. mezinárodní výstavy plakátu v Lipsku (IV. Internationale Plakatausstellung Leipzig 2018). 226 autorů z 36 zemí zaslalo do Lipska 769 návrhů plakátů, z nichž pořadatelé vybrali a vytiskli 89. Díky spolupráci SBB - Sdružení Bienále Brno a spolku Verein plakat-sozial - Verein zur Förderung visueller Kultur e.V  z Lipska je v Opavě vystaveno jako průřez z této akce 31 plakátů. Plakáty zachycují různé výtvarné pohledy na sociální a politické otázky, které hýbou současností a jsou nám tak povědomé, ať autor plakátu je Turek, Ekvádorec, Polák, Číňan, Kolumbijec, Portugalec, Francouz, Íranec, Mexičan, Švýcar, Němec nebo Čech či Slovák. (A to jsou vyjmenovány jen země autorů plakátů vystaveného výběru).  
Diváci zde uvidí všechny čtyři na akci oceněné plakáty (Falk Fiedler DE, Xu Wei CN, Abdollahi Emran IR a Jan Rajlich ml. CZ), dále plakáty některých členů SBB (František Borovec CZ, Jochen Fiedler DE, Andrej Haščák SK, Mykola Kovalenko SK a Gert Wunderlich DE) a také tvorbu dalších známých tvůrců současného sociálního plakátu celého světa (Dogan Arslan TR, Lex Drewinski DE, Mario Fuentes EC, Alex Jordan FR, Rodriguez Rivera MX, Oberholzer/Tagli CH, Christopher Scott EC, Jacob Steffen DE, Jacek Tofil PL, LuísVeiga PT, ChaoZhao CN atd.).
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hodin.


6.9. - 3.11. / refektář
PEL-MEL
Výstava u příležitosti 130 let Psychiatrické nemocnice v Opavě.
„Hudba a výtvarné umění jsou nejlepší dorozumívací prostředky mezi lidmi. I sama řeč zůstává pozadu, neboť člověk, jehož jazyku nerozumíš, snadno ti může zůstat cizincem.“ - Otto František Babler. Výstava PEL-MEL sdružuje výtvarníky, kteří mají zkušenost se stavem, ve kterém se dostali až na samý okraj vědomí, místa, kde my ostatní obvykle nemáme přístup. U mnohých si tato mnohdy dobrodružná, ale také strastiplná exkurze vybrala svou daň. Také díky tomu mnozí z nich byli schopni transformovat tuto zkušenost do svého výtvarného vyjádření a hledat jeho netradiční formy a pohledy. Právě tato výjimečnost a jinakost je pro společnost darem, kterého by si měla vážit a podporovat. Hraniční impulzy posunují společnost dále a rozvíjejí ji v mnoha směrech. Minimálně alespoň k větší toleranci a pochopení se navzájem. Skupina vystavujících je různorodá, jak napovídá její název. Každý autor je svébytný, je originální, je svůj. Někdo je hravě kreativní, u někoho pozorujeme, že je poučený a projev je kultivován výtvarným vzděláním. Někteří z autorů prostě nemohou jinak… Posuďte sami, zda si vyberete něco, co vás zaujme.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 5.9. v 17.00 hodin.
čtvrtek 5.9. / 17.00 hod. / Dům umění a kostel sv. Václava
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU BEZRUČOVA OPAVA - UMĚNÍ A SVOBODA
Slavnostní zahájení festivalu, vernisáž výstav - Jak nahoře, tak i dole (Jitka Štenclová), Portréty od A do Ž (Pavel Piekar, Michal Cihlář), Demokracie - především! (plakáty), PEL-MEL (výstava k výročí 130 let Psychiatrické nemocnice Opava), koncert Adventure Strings (Slovensko), křest katalogu Darování země, předání Ceny SMO Zdence Tomáškové.

úterý 24.9. / 19.00 hod. / kostel sv. Václava
3. ABONENTNÍ KONCERT JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA
Akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Na programu je Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll „S Ódou na radost“op. 125 / 70´
Účinkují:
Kateřina Kněžíková - soprán
RoksanaWardenga - mezzosoprán
Ľudovít Ludha - tenor
Martin Gurbaľ - bas
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala - sbormistr
Janáčkova filharmonie Ostrava
Risto Joost - dirigent
Janáčkova filharmonie přijíždí do Opavy v roce 2019 již potřetí, aby v rámci svého nově obnoveného abonentního cyklu symfonické hudby v Opavě uvedla stěžejní symfonická díla skladatelů 19. a 20. století. Jedna z nejoblíbenějších skladeb Ludwiga van Beethovena - Óda na radost - rozezvučí opavský kostel svatého Václava už 24. září letošního roku. Věhlasná symfonie č. 9 d moll s Schillerovou Ódou na radost byla v době svého vzniku pokládána za revoluční dílo, zejména díky velkému rozsahu a také neobvyklému obsazení: do 4. věty zakomponoval autor kromě orchestru ještě sóla a sbor a učinil tak ze symfonie žánr, který přesahuje běžný rámec symfonického díla a blíží se kantátě. Beethoven přináší v symfonii velké poselství - víru v lepší svět, lásku k lidstvu nebo radost ze svobody. Janáčkova filharmonie spolu s Filharmonickým sborem Brno nastuduje dílo pod vedením úspěšného estonského dirigenta Risto Joosta.

pátek 27.9. / 21.00 hod. / kostel sv. Václava
OKO UVÁDÍ: STORY
Audiovizuální večer.
Další ze série audiovizuálních večerů Story vzniká speciálně na míru letošního ročníku Ostrava Kamera Oko. Hlavní myšlenkou všech těchto večerů je umístění audiovizuálních projektů do netradičních prostor a navození neobvyklé atmosféry. V případě tohoto eventu se bude jednat o propojení sakrální atmosféry kostela sv. Václava v Opavě se současnou elektronickou hudbou doplněnou o vizuální složku, o kterou se postará brněnské uskupení Maess. Vystoupí umělci ze všech koutů světa, a to jak geografických, tak žánrových, z nichž většina bude k vidění v České republice vůbec poprvé. Mezi jinými to jsou: Antwood s novou deskou Delphi, Philipp Otterbach či Low Jack. Již tradičně se můžete těšit také na vysokou kvalitu zvuku, kterou pořadatelé vnímají jako samostatný hudební nástroj dávající umělcům možnost vyjádřit plně svůj záměr.  

neděle 29.9. / 10.00 - 18.00 hod. / Dům umění a kostel sv. Václava
JITKA ŠTENCLOVÁ - JAK NAHOŘE, TAK DOLE
Dernisáž výstavy.

pondělí 30.9. / 19.00 hod. / kostel sv. Václava
GOLDBERGOVY VARIACE JAK JE NEZNÁTE
Koncert, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Johann Sebastian Bach v podání Arundo Quarteta. Suita C dur BWV 1066 (arr. Václav Vonášek), Goldbergovy variace BWV 988 (arr. Václav Vonášek).
Jan Souček - hoboj
Jan Mach - klarinet
Václav Vonášek - fagot
Karel Dohnal - basetový roh  
Arundo Quartet
Arundo donax je rostlina z jejíhož dřeva se vyrábí plátky dřevěných dechových nástrojů. Ty budou hlavními hrdiny tohoto dnešního programu. Johann Sebastian Bach napsal Goldbergovy variace v poslední části svého působení v Lipsku. Původně pro dvou manuálový klávesový nástroj. Dnes patří mezi základní kameny klavírní literatury. Ve podání Arundo Quartetu uslyšíme tuto geniální Bachovu kompozici zahranou nikoli úhozem, ale doslova jedním dechem. Kvarteto je složené z našich předních hráčů, kteří jsou členové prestižních orchestrů jako Berlínská filharmonie, Česká filharmonie, Prague philharmonia - PKF a Státní opera Praha.

středa 2.10. / 20.00 hod. / kostel sv. Václava
VLADIVOJNA LA CHIA - 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
Hudebně dramatický recitál, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Hudebně-dramatický recitál věnovaný tvorbě znovuobjevené básnířky a novinářky Anny Barkovové. Jedná se o komponovaný hudebně-literární večer, dramaturgicky složený ze zhudebněných básní a čtení z dopisů a deníkových zápisků ruské „lágrové“ básnířky Anny Barkovové. Na jevišti se tak potkávají Vladivojna La Chia a její (pětičlenné) 4Trio se představitelkou Anny - herečkou Gabrielou Míčovou (držitelka Ceny Thálie a Českého lva), lyrické a také expresivní skladby se svéráznými postřehy a komentáři nelichotivé reality v nesvobodné zemi. Vše podbarveno nenápadně neklidnými videoprojekcemi.
Divák je tak tu něžným pohlazením, tu ironickým šklebem konfrontován s velikými dějinami i s osudem jednotlivce, dostává se mu téměř mysticko intelektuálního zážitku (ověřeno na již proběhlých koncertech), odchází hluboce otřesen a s podivným úsměvem na rtech, odhodlán od zítřka změnit svůj život. Prostě katarze.
Kdo je Anna Barkovová?
„Budete největším ruským básníkem, větším než Puškin,“ řekl v roce 1920 mladičké básnířce Anně Barkovové (1901-1976) tehdejší národní komisař pro kulturu a osvětu A. Lunačarskij. A ona pak strávila celkem dvacet dva let v pracovních táborech Gulagu a ve vyhnanství. Zemřela v bídě a v zapomnění v roce 1976 v Moskvě.
Žít s rancem padesátého osmého paragrafu a s obviněním z kontrarevoluční činnosti je příliš těžké. To, co je v mém životě nejdůležitější - v klidu pracovat a vrátit se ke své spisovatelské profesi - nebude možné. Prosím proto o trest nejvyšší. Ministru vnitra soudruhu Jagodovi od Barkovové Anny Alexandrovny, 2. března 1935, Moskva.
Do českého povědomí se tato autorka dostala zásluhou několika projektů. V roce 2014 vyšla v nakladatelství Prostor kniha složená z jejich básní, próz, dopisů a deníkových zápisku (8 hlav šílenství, připravila a přeložila Radka Rubilina). V roce 2017 měl v českých kinech premiéru netradičně pojatý životopisný film 8 hlav šílenství (režie Marta Nováková) v hlavní roli s Anetou Langerovou. Ve stejném roce vyšel u Supraphonu opět netradiční stejnojmenný soundtrack k filmu - motivy z filmové hudby její autorka Vladivojna La Chia přetavila do písní na texty (básně) Anny Barkovové. A v neposlední řadě karlovarské Divadlo Dagmar inscenovalo texty Barkovové i jevištně.
Historie recitálu
Na jaře 2017 proběhl první Vladivojnin koncert složený výhradně ze zhudebněných básní A. Barkovové. Stalo se tak pod patronátem Slovanské knihovny v pražském Klementinu na předávání Ceny Rudolfa Medka, kde Vladivojnu s nadšením objevila tehdejší ředitelka moderních sbírek Národní galerie Milena Kalinovská a nabídla jí vystoupení v Anežském klášteře. V rámci tohoto koncertu se Vladivojna rozhodla poprvé začlenit také čtení útržků z dopisů, deníků a sešitů Anny Barkovové, které v „Anežce“ přečetla Simona Babčáková. Ohlasy byly nebývalé.
V polovině dubna 2019 proběhla tři pokusná vystoupení, na kterých Vladivojna představila polodefinitivní (ještě bez herečky G. Míčové a bez videoprojekcí) podobu programu, kterou připravila společně s režisérkou Martou Novákovou. Recitály se uskutečnily na výjimečných místech s výjimečnou atmosférou: Městské divadlo Prostějov, kostel Povýšení sv. Kříže v Jihlavě a kostel sv. Markéty v Šonově u Broumova. Ohlasy opět nebývalé. Na podzim 2019 odstartuje svou pouť již definitivní (v případě Vladivojny nic není definitivní!) podoba recitálu v kompletní sestavě: Vladivojna La Chia - zpěv, basa, akustická kytara, autorka projektu, autorka hudby, herečka Gabriela Míčová jako Anna Barkovová, Terezie Kovalová - violoncello, doprovodný zpěv, Sylvie Bee - doprovodný zpěv, perkuse, klarinet, Petr Uvira - akustické kytary, doprovodný zpěv, Luboš Pavlík - bicí nástroje, perkuse, doprovodný zpěv, Marie Ladrová - jako host, hra na teremin, Marta Nováková - režie, spoluautorka recitálu.


1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky