DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


26.6. - 25.8. / oratoř
DIALOGY 2019 / UBÝVÁNÍ GRAVITACE
Výstava.
Představujeme nový cyklus výstav, v nichž budou konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.
Prvním dialogem, který se v opavské oratoři představí, bude výstava s názvem Ubývání gravitace. Jedná se o expozici plastik 60. let 20. století, na níž zareaguje svou zvukovou instalací pražský intermediální umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let, kterou ve sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa, A. Paderlík), bude podrobena novému mapování a též převedena do autonomních zvukových struktur.


26.6. - 25.8. / sloupová síň 1. patro + ambit
PAVEL FORMAN - SELF-FEE
Výstava.
Výstava obrazů Pavla Formana představí autorovu malířskou tvorbu z let 2017-2019. Jde tedy o velmi aktuální výběr, který vznikl z velké části po přesunutí Formanova ateliéru do Ostravy na podzim 2017. Název výstavy je slovní hříčkou vycházející z novodobého fenoménu selfie, tedy z určité formy sebereflexe a následné prezentace sebe sama ve digitálním prostředí. Toto sebevnímání a následný autoportrét, který nabízíme jiným, je mnohdy jen zmanipulovanou iluzí. Self-Fee můžeme číst na více rovinách. Jedna z nich je: sám sobě zpoplatněn. Na výstavě je k vidění kolem tří desítek maleb, které se z větší části věnují portrétu, autoportrétu či jejich deformovaným fragmentům.


26.6. - 25.8. / atrium
STEFAN MILKOV - SOCHA
Výstava.
Sochař, designér a hudebník s bulharskými kořeny, rodák z Bohumína a zakládající člen skupiny Tvrdohlaví má postmoderní přístup k tvorbě, ale je v něm skryt obdiv také ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Sám autor upozorňuje, že pohled, výklad, pochopení a vnímání děl musí zůstat soukromou záležitostí.


26.6. - 25.8. / sloupová síň 2. patro
VENDULA CHALÁNKOVÁ - UGLY COLOURS
Výstava.
Konceptuální umělkyně a známá kreslířka komiksových stripů sršící neskutečným důvtipem, nadsázkou a jemnou a zároveň ostrou ironií v Opavě vystaví svá nejnovější díla, která doplní svým komiksovým fenoménem. U tvorby Venduly Chalánkové je odzbrojující její upřímná doslovnost. Reálné předměty přenáší často se zachováním jejich identického měřítka do světa obrazu. Banální, problematické, každodenní nebo dokonce konzumní jevy se tak najednou po ztrátě svého původního účelu stávají zdrojem estetické fascinace. Díky autorčiným dílům se tak můžeme zastavit a zasmát se své vlastní každodennosti.
1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky