DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


26.6. - 3.11. / oratoř
DIALOGY 2019 / UBÝVÁNÍ GRAVITACE
Výstava.
Představujeme nový cyklus výstav, v nichž budou konfrontovány sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.
Prvním dialogem, který se v opavské oratoři představí, bude výstava s názvem Ubývání gravitace. Jedná se o expozici plastik 60. let 20. století, na níž zareaguje svou zvukovou instalací pražský intermediální umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let, kterou ve sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa, A. Paderlík), bude podrobena novému mapování a též převedena do autonomních zvukových struktur.


6.9. - 3.11. / sloupová síň 1. a 2. patro
PAVEL PIEKAR, MICHAL CIHLÁŘ - PORTRÉTY OD A DO Ž
Výstava.
Portrét je v současném výtvarném umění poměrně opomíjenou disciplínou. Podobu portrétovaného totiž může směle a trefně hodnotit i naprostý laik, čímž se umělec dostává z posvátných výšin umělecké imaginace na tenký led. V případě, že umělec navíc portrét nekreslí ani nemaluje, ale podobu zrcadlově vyrývá rýtkem do obyčejné podlahové krytiny, pak je to obzvláště riskantní tvůrčí proces. Na výstavě nazvané PORTRÉTY OD A DO Ž jsou k vidění barevné linoryty dvou grafiků - linorytců, kteří se portrétům cíleně věnují téměř čtyřicet let. Michal Cihlář a Pavel Piekar pracují sice toutéž grafickou technikou, ale jejich linoryty jsou odlišné. Zatímco Piekar navazuje spíše na staré Mistry, Cihlář se kloní k fotorealismu a pop-artu. Jestliže Piekar pracuje s rastry barevnými a složitými soutisky několika linoleí, pak Cihlářovi často stačí vykolorování černobílého linorytu. Portrétuje-li Piekar slovutné osobnosti malířství, hudby a literatury jako např. Hokusaie, Gustava Mahlera, Händela, Vivaldiho, K. H. Máchu nebo Bezruče, tak Cihlář věnuje pozornost spíše svým přátelům, nebo televizním ikonám typu Vinnetoua nebo Gotta. Zabývá-li se Piekar výhradně volnou tvorbu, tak Cihlář se paralelně věnuje také knižním a novinovým ilustracím…
Přijďte se na výstavu podívat, přes dvě stovky portrétovaných je řazeno abecedně, někteří (Hrabal, Váchal, Woody Allen) se dočkali též portrétů od obou tvůrců. A přestože se oba grafici dlouhá léta přátelí, tato opavská přehlídka je jejich první výstavou společnou.


6.9. - 3.11. / ambit
DEMOKRACIE - PŘEDEVŠÍM!
Výstava.
Plakáty z mezinárodní akce platformy plakat-sozial.de (72. výstava cyklu Brno - hlavní město grafického designu).
Demokracie - především! bylo téma IV. mezinárodní výstavy plakátu v Lipsku (IV. Internationale Plakatausstellung Leipzig 2018). 226 autorů z 36 zemí zaslalo do Lipska 769 návrhů plakátů, z nichž pořadatelé vybrali a vytiskli 89. Díky spolupráci SBB - Sdružení Bienále Brno a spolku Verein plakat-sozial - Verein zur Förderung visueller Kultur e.V  z Lipska je v Opavě vystaveno jako průřez z této akce 31 plakátů. Plakáty zachycují různé výtvarné pohledy na sociální a politické otázky, které hýbou současností a jsou nám tak povědomé, ať autor plakátu je Turek, Ekvádorec, Polák, Číňan, Kolumbijec, Portugalec, Francouz, Íranec, Mexičan, Švýcar, Němec nebo Čech či Slovák. (A to jsou vyjmenovány jen země autorů plakátů vystaveného výběru).  
Diváci zde uvidí všechny čtyři na akci oceněné plakáty (Falk Fiedler DE, Xu Wei CN, Abdollahi Emran IR a Jan Rajlich ml. CZ), dále plakáty některých členů SBB (František Borovec CZ, Jochen Fiedler DE, Andrej Haščák SK, Mykola Kovalenko SK a Gert Wunderlich DE) a také tvorbu dalších známých tvůrců současného sociálního plakátu celého světa (Dogan Arslan TR, Lex Drewinski DE, Mario Fuentes EC, Alex Jordan FR, Rodriguez Rivera MX, Oberholzer/Tagli CH, Christopher Scott EC, Jacob Steffen DE, Jacek Tofil PL, LuísVeiga PT, ChaoZhao CN atd.).


6.9. - 3.11. / refektář
PEL-MEL
Výstava u příležitosti 130 let Psychiatrické nemocnice v Opavě.
„Hudba a výtvarné umění jsou nejlepší dorozumívací prostředky mezi lidmi. I sama řeč zůstává pozadu, neboť člověk, jehož jazyku nerozumíš, snadno ti může zůstat cizincem.“ - Otto František Babler. Výstava PEL-MEL sdružuje výtvarníky, kteří mají zkušenost se stavem, ve kterém se dostali až na samý okraj vědomí, místa, kde my ostatní obvykle nemáme přístup. U mnohých si tato mnohdy dobrodružná, ale také strastiplná exkurze vybrala svou daň. Také díky tomu mnozí z nich byli schopni transformovat tuto zkušenost do svého výtvarného vyjádření a hledat jeho netradiční formy a pohledy. Právě tato výjimečnost a jinakost je pro společnost darem, kterého by si měla vážit a podporovat. Hraniční impulzy posunují společnost dále a rozvíjejí ji v mnoha směrech. Minimálně alespoň k větší toleranci a pochopení se navzájem. Skupina vystavujících je různorodá, jak napovídá její název. Každý autor je svébytný, je originální, je svůj. Někdo je hravě kreativní, u někoho pozorujeme, že je poučený a projev je kultivován výtvarným vzděláním. Někteří z autorů prostě nemohou jinak… Posuďte sami, zda si vyberete něco, co vás zaujme.
22.11.2019 - 5.1.2020
DIALOGY 2019 - TUŠENÉ SVĚTY
Výstava.
V rámci cyklu Dialogy 2019 bude představen výběr obrazů, grafik a soch českého symbolismu ze sbírek GVUO. Výstava nám poodhalí niterné vhledy generace umělců přelomu 19. a 20. století, kteří se emancipovali od realistické a historické malby a tak se ponořili do tušených světů, představ, tužeb, emocí a spirituálních vytržení. Otevřou se tak před námi snové krajiny, existenciální tíhy, extáze a tajuplné otisky duše. Pro dialog byli tentokrát vybráni hudebníci Milan Bátor (kytara) a Lída Rosenbaumová (příčná flétna), aby se nechali strhnout a inspirovat proudem těchto niterných, tušených světů a převedli je do autentické hudební skladby.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21.11. v 17.00 hodin.
22.11.2019 - 5.1.2020
MICHAL ŠKAPA AKA TRON - KÓD ULIC
Výstava.
Výstava Kód ulic představuje prakticky celý výtvarný manuál jednoho z nejvýraznějších autorů spojených s českou graffiti scénou MICHALA ŠKAPY aka TRONa (1978). Komplexní záběr, který vedle staví nejvýznamnější linie jeho tvorby, přináší potenciál retrospektivy, důraz na nejnovější realizace ale přitom zřetelně reflektuje aktuální tvůrčí situaci. Koncept se soustředí především na gestické kompozice vycházející z písma jako abstraktního znaku se šifrovaným obsahem a precizní realistické obrazy městské krajiny. Celek pak jasně odkazuje k psychologii, jazyku či vizualitě ulice, jako vrstevnatému fenoménu, jenž významnou měrou spoludefinuje dnešní svět. Zároveň také ve zkratce připomíná dynamickou cestu od malování v ulicích, k malování měst jako obrazu civilizace, kterou Michal Škapa prošel. Autobiografický rozměr výstavy podtrhuje i fakt, že právě CODE je jedním z jeho graffiti jmen.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21.11. v 17.00 hodin.
22.11.2019 - 5.1.2020
OĽGA PAŠTÉKOVÁ - KDE BOLO - NEBOLO
Výstava.
Oľgu Paštékovú fascinujú miesta, ktoré cez deň, ale predovšetkým po zotmení obývajú iné živé bytosti než ľudia, no narozdiel od ľudí nenarúšajú viditeľne nič z prirodzeného chodu vecí. Ide predovšetkým o divoké zvieratá, ktorých stopy prítomnosti umelkyňa sleduje v rôznych prostrediach - v lese, meste, či v ruinách štruktúr vytvorených ľuďmi. Vytvára emočne silne nabité obrazy a inštalácie expresívnym rukopisom, ktorý na povrchu opaľovaných drevených dosiek kombinuje maľbu a silné grafické stopy rytím. Jej diela poukazujú na nerovné vzťahy medzi tým, čo nazývame príroda a tými, čo vytvárajú kultúru - častokrát na úkor prvého menovaného.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 21.11. v 17.00 hodin.1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky