DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


18.1. - 10.3.
TEREZA SMETANOVÁ - NETUŠENÁ MÍSTA
Výstava linorytů.
Svou tvorbu v intimních prostorách oratoře dnes představuje ostravská výtvarnice a též pedagožka Tereza Smetanová (*1979), absolventka oboru Propagační výtvarnictví na ostravské UMPRUM (1998) a Ateliéru volné a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka akad. mal. OU (2003). Její tvorba se vyvíjí v mnoha rovinách. Zahrnuje především volnou grafiku, kde hojně využívá různorodé přístupy a techniky, ale také malbu, kresbu a též ilustraci. Od dob studií na Ostravské univerzitě se věnuje postupům, u nichž často na počátku stojí její oblíbené médium fotografie. Teprve po ní přichází svébytný převod do zvoleného grafického nebo malířského média např. serigrafie, digitálního tisku, malby nebo linorytu. V tradičnějším pojetí grafické práce hraje významnou roli řemeslná zručnost, zkušenosti a přímý kontakt s grafickým materiálem.
Představený soubor linorytů vznikající od konce 90. let. je časosběrné a stále probíhající svědectví doby. V soustředěné řemeslné koncentraci, v meditativních čárách, plochách, vrypech vzniká prostor pro neuspěchané uvažování o podobě dneška.  Autorka nás vede do míst, jež vlivem člověka neustále prochází změnami.  Vede nás po skrytých lokalitách jako je například nitro šumavského hvozdu, útroby zdevastovaných budov někde u Oder nebo důvěrně známé okolí svého rodiště - Ostravy. Ta je určitým výchozím bodem, kde započalo toto netušené dobrodružství při procházkách ostravskou haldou. Zároveň nabízí divákovi neobvyklé pohledy městských zákoutí či světově známých lokalit, které jsou součástí příběhu autorčina putování. Figura je zde zastoupena minimálně, avšak stopy lidské činnosti jsou zásadním prvkem a hybatelem myšlenek, které se dotýkají nás samotných. Člověk je vtělen do krajiny jako její kultivátor, stavitel, okupant a devastátor. Tereza Smetanová provádí jakousi osobní inspekci prostředí a nastavuje pravdivé zrcadlo stavu světa, jehož podobu volí nejnaléhavější formou. Formou starou tisíce let - technikou tisku z výšky a zároveň na české poměry celkem mladou, zhruba 100 let starou subspecii - technikou linorytu. Jak sama říká. Linoryt v sobě ukrývá bohatý potenciál, vyznačující se určitou syrovostí, umocněnou světelným kontrastem, s nimž ráda pracuji. Ale umí také překvapit. Některá z vystavených děl sklidila ocenění na přehlídkách současné grafiky, např. na mezinárodním Intersalonu AJV v Českých Budějovicích.  Mnohé z nich byly pravidelně k vidění na soutěžní přehlídce České Grafice roku v Praze. Tereza Smetanová je autorkou 11 samostatných výstav v Ostravě, Opavě, Olomouci, Krnově, Praze a účastnicí množství společných výstav a přehlídek grafiky jak v České republice, tak v zahraničí. Je také kurátorkou studentských výstav. Zúčastnila se mezinárodního Plenéru v Katowicích (2004) nebo Vltavotýnského sympozia drobné grafiky (2017). Od roku 2018 je členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V rámci své pedagogické činnosti na Střední umělecké škole v Ostravě vyučuje grafické techniky, stará se o chod grafických dílen. Je zakladatelkou litografické dílny, která funguje pod jejím vedením již od roku 2003. V letech 2006 a 2009 absolvovala školení v litografii a tisku na ZČU v Plzni pod vedením Mikoláše Axmanna, který vnesl do její tvorby značnou inspiraci.


18.1. - 10.3.
KOLEKTIV AUTORŮ - BEZ LIMITU
Výstava.
Výstava „bez limitu“ je kurátorským projektem prof. Zbigniew Bajka, vedoucího Interdisciplinárního ateliéru Akademie výtvarných umění v Krakově a Marka Sibinského, vedoucího Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Ideově vychází neboli volně navazuje na předešlý víceletý projekt „Kafka – Przełamywaniegranic“, který reagoval na témata Kafkových aforismů. Do projektu byli pozváni umělci z Polska, Německa a České republiky. Prezentovaná díla ukazují spektrum uměleckých projektů prostřednictvím různých médií: malba, instalace, fotografie, grafika.
Kolektiv autorů: Ovčáček, Janáček, Balabán, Kowolowski, Rodek, Sumec, Kuděla, Krupicová, Moravcová, Sibinský, Drozd, Baj, Z.Bajek, Kiwerski, Kweclich, Szot, Tabisz, Tomalski, Zdybel, Konieczko, Kornacki, Korzeniowski, Stelmachniewicz, Szymański, Szwajkowska, Tutaj, Wiatr, Najbart, Polkowski, Wanyura-Kurosad, Frączek, Kopeć, Kuśmierska, Kuzko, Nowicka, Rokowski, Słota, Wrzesiński, Zawada, Biela, Wojtala, J.Bajek, Glińska-Kupczyk, Grymek, Kamiński, Kindler, Kindler-Skowronek, Brodzińska, Deryniowski, Krzyszkowski, Vladimirova.


18.1. - 10.3.
INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE FPF SU - MEZIČAS
Výstava klauzurních a diplomových prací.
Stalo se už tradicí, že Institut tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě každých pět let připravuje velkou výstavu a vydává několikasetstránkový katalog bilancující uplynulé období. Výstava Mezičas v období mezi kulatým a půlkulatým jubileem ITF naproti tomu představuje práce z jediného roku 2018, které zahrnují širokou škálu témat a stylů od sociologického a subjektivního dokumentu přes inscenovanou a portrétní fotografii až ke konceptuální a intermediální tvorbě. Kromě samotných praktických klauzurních, diplomových a disertačních prací od studentů z České republiky, Slovenska, Polska, Lucemburska, Velké Británie a dalších zemí jsou v ní prezentovány i autorské publikace, teoretické práce a projekce.

Vernisáž všech tří výstav proběhne ve čtvrtek 17.1. v 17.00 hodin. Na vernisáži zahraje skupina Tamala.
1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky