DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


22.11.2019 - 1.3.2020
DIALOGY 2019 - TUŠENÉ SVĚTY
Výstava.
V rámci cyklu Dialogy 2019 bude představen výběr obrazů, grafik a soch českého symbolismu ze sbírek GVUO. Výstava nám poodhalí niterné vhledy generace umělců přelomu 19. a 20. století, kteří se emancipovali od realistické a historické malby a tak se ponořili do tušených světů, představ, tužeb, emocí a spirituálních vytržení. Otevřou se tak před námi snové krajiny, existenciální tíhy, extáze a tajuplné otisky duše. Pro dialog byli tentokrát vybráni hudebníci Milan Bátor (kytara) a Lída Rosenbaumová (příčná flétna), aby se nechali strhnout a inspirovat proudem těchto niterných, tušených světů a převedli je do autentické hudební skladby.
16.1. - 1.3.
LIBOR VESELÝ - PRAXE DIVOČINY
Výstava / malba.
Vítejte v džungli a zbystřete své smysly. Tato výstava je divokou přehlídkou, nemá časovou linku, jasný začátek ani konec. Obrazy Libora Veselého vyžadují plné nasazení smyslových receptorů. Jeho malba je expresivní a ve své autenticitě si dovoluje být stejně tak dobře poučená, jako naivní. Nevyhýbá se vysokým tématům vycházejících ze dějin umění, tak technikám inspirovaným světem dětských her, snowboardingem, výrobou bubnů a dalšími mimouměleckými zálibami autora. Při tvorbě svých velkoformátových pláten nekalkuluje, jejich zářivá barevnost, energičnost, autenticita jsou výsledkem otevřenosti vůči experimentu a životu. Ostatně, jak jinak dojít do divočiny, než cestou vedoucí mimo vyznačené stezky.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16.1. v 17.00 hodin.
16.1. - 1.3.
TIBOR ČERVEŇÁK - DOTEKY
Výstava / malba.
Tibor Červeňák je nevšedním úkazem, který bez zábran a korekcí předkládá emocemi nasycené výjevy. Na jeho obrazy je dobré se dívat s podobně otevřenou bezprostředností. Je to malíř srdce a ruky; také citu a chvatu - autor intuitivní, avšak veden a držen podvědomě čímsi konzistentním. Jeho malby jsou ve výrazu proměnlivé, avšak v úhrnu je to dílo držící vnitřním tajemstvím pohromadě. Obrazy mají společný základ, tušený jmenovatel, zjevnou opravdovost. Červeňák je malíř kolorista, vypravěč lyrický, který však v hlubších vrstvách rozehrává více či méně hybné, třebaže ztlumené, nelehké drama. Hledíme na báseň v próze, v níž se prolíná sen a skutečnost, představy či vjemy, fantaskní i pravděpodobné. Malíř se pohybuje se vzácnou intuicí na pomezí různých dualit a vidno, že se zde cítí přirozeně. Zpravidla se zdárně vyhýbá nástrahám povrchního estetismu, i když vyprávění, krása a pozitivní podmanivost jsou zde přítomné. Barva, pohyb a tajemná nedoslovenost nás přitahují - vtahují do jeho zvláštně rozvolněného, někdy zastřeného, světa, který je nám tušeně blízký. Tibor Červeňák je svérázným a také hodně pozoruhodným malířem, jehož příběh se nás čímsi dotýká. Narodil se v Hranicích na Moravě a před sedmnácti lety se přestěhoval do Velké Británie. Tam, kluk z „děcáku“, absolvoval jednu z nejprestižnějších uměleckých vysokých škol ve Londýně Chelsea College of Arts, na které studovala řada světově uznávaných umělců. Zde nastoupil ke studiu už s bakalářským titulem, který získal na Bath School of Art and Desing v Bath Spa University. Na tuto školu byl přijat na základě svého talentu bez formálního vzdělání. Své obrazy vystavoval v galeriích ne jen evropských měst, Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn, Bristol, Belfast, ale také v New Yorku. Jeho dosud poslední velká výstava proběhla začátkem roku 2019 v jeho rodných Hranicích v Muzejní galerii Synagoga.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16.1. v 17.00 hodin.
16.1. - 1.3.
PAVILION O2
Výstava / projekt realizovaný v rámci Benátského bienále 2019.
Mezinárodní výstava, která byla realizována v rámci Benátského bienále 2019. Kurátorem projektu Tomaszem Wendlandem byli vybráni autoři z Německa, Polska, České republiky a Taiwanu. Část projektu bude prezentován v České republice, a to právě v Opavě. Kurátorským principem není předurčovat interpretaci děl, právě na výstavě proběhne jejich dialog a zde se poprvé témata spojí, odkryjí se určité asociace anebo intuice budoucnosti. Uměním zde jsou a budou pouze díla a ne slova.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 16.1. v 17.00 hodin.neděle 5.1. / 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OĽGA PAŠTÉKOVÁ - KDE BOLO-NEBOLO
Komentovaná prohlídka s Oľgou Paštékovou a s kurátorkou výstavy Miroslavou Urbanovou. Hostem bude PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., který se zabývá enviromentálními dějinami a historii krajiny.  Na závěr prohlídky bude volná diskuse na téma „Vlk a jeho obraz v historických pramenech“.


1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky