DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.


22.3. - 16.6.
ÁÁÁCH - ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAKÁT 60.-70. LET ZE SBÍRKY PLAKÁTŮ TERRYHO PONOŽKY
Výstava.
Výstava představí 200 autorských výtvarných plakátů, které vytvořili přední českoslovenští výtvarníci v rozmezí let 1960 - 1979 pro Ústřední půjčovnu filmů v Praze.
Návrhům filmových plakátů se v těchto letech věnovali významní českoslovenští výtvarníci. Díky specifické atmosféře v tehdejším Československu, kdy neexistovala komerční reklama ani trh, mohly vznikat filmové plakáty naprosto odlišné od soudobé plakátové produkce, jež existovala v ostatních zemích Evropy (kromě sousedního Polska, kde tradice autorských filmových plakátů požívala podobně privilegovaného postavení jako v Československu).
V západní Evropě a v USA okupoval výlepové plochy a vitríny kin hlavně komerční, hollywoodský plakát, propagující především tváře herců; plakát výhradně ilustrativní či popisný. Výtvarníci v těchto zemích se mohli svobodně věnovat své volné tvorbě, vystavovat ji, svá díla prodávat, a neměli tak potřebu a důvod hledat své uplatnění na poli užitého umění a plakátu. Producenti a distributoři filmů výtvarníky neoslovovali, výrobu plakátů zadávali především reklamním studiím, jež jako na běžícím pásu produkovala unifikované, neosobní a snadno zaměnitelné plakáty.
Českoslovenští výtvarníci nemuseli za každou cenu na plakátech znázorňovat tváře herců a naopak mohli do svých výtvarných návrhů transformovat jazyk své volné tvorby, mnohdy inspirovaný v té době novými uměleckými směry, jako byly pop art, lettrismus, český informel nebo další. Z existenčních důvodů (zmiňovaná neexistence trhu s uměním a nemožnost výstav) se plakátové tvorbě, ale také další práci na poli užitého umění (obálky knih, ilustrace apod.), věnovali nejvýznamnější výtvarní umělci té doby, pro něž představovala práce na poli užitého umění jednu z mála možností obživy.
I z tohoto důvodu, že se jednalo o nejtalentovanější tvůrce české výtvarné scény, dosáhl československý filmový plakát takovýchto kvalit, které byly v následných letech opakovaně oceněny na mnoha mezinárodních soutěžích. Československý filmový plakát se tak spolu s plakátem polským stal legendou na poli užitého umění v celoevropském měřítku.
Výstava v Domě umění v Opavě představí soubor přibližně 200 filmových plakátů. Ten je rozdělen do čtyř základních skupin. V ambitu a oratoři najdete Profily jednotlivých výtvarníků. V 1. patře sloupové síně budou představeny plakáty k slavné Československé nové vlně a plakáty k Československým kultovním filmům. Čtvrtou skupinu pak tvoří Plakáty k zahraničním filmům, které byly uváděny v československých kinech v 60. a 70. letech a které si můžete prohlédnout ve 2. patře sloupové síně.
Autoři plakátů: Jiří Balcar, Vladimír Bidlo, Adolf Born, Bedřich Dlouhý, Jindřich Čech, Josef Duchoň, Jaroslav Fišer, Josef Flejšar, Richard Fremund, Eva Galová-Vodrážková, Milan Grygar, Jiří Hilmar, Vratislav Hlavatý, Zdeněk Kaplan, Jan Kubíček, Karel Laštovka, Karel Machálek, Jan Meisner, Miroslav Němeček, Rudolf Němec, Zdeněk Palcr, Milan Paštéka, Čestmír Pechr, Olga Poláčková Vyleťalová, Jiří Rathouský, Miloš Reindl, Zdeněk Rotrekl, Jiří Svoboda, Jiří Šalamoun, Jiří Šlitr, Bohumil Štěpán, Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Karel Teissig, Kája Saudek, Vladimír Tesař, Karel Vaca, Zdeněk Vajce, Milan Veselý, Josef Vyleťal, Zdeněk Ziegler.
Pavel Rajčan - kurátor výstavy.
20.5. - 31.5. / kostel sv. Václava
BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE
ATELIÉRU GRAFIKY FAKULTY UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY
V pondělí 20. 5. 2019 od 9.00 hodin si vás dovolujeme pozvat na veřejné obhajoby bakalářských a diplomových prací. V jedinečných prostorách kostelu sv. Václava v rámci Domu umění v Opavě proběhnou obhajoby bakalářských a diplomových prací Ateliéru grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity a následná výstava těchto prací, která bude přístupna v otevírací době Domu umění do 31. 5. 2019. V rámci tohoto projektu bude možné shlédnout spektrum ideových přístupů v různých vizuálních formách vycházejících z média grafiky.
Bakalářské a diplomové práce Ateliéru grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity - autoři - Maria Aksinina, Lucie Brančíková, Karolína Dvořáková, Nikola Hrudová, Radek Juřena, Eliška Malecová, Mária Matúšová, Vladimír Pech, Elizabeth Růžička, Kristýna Suríková, Boris Vojtuš, Alina Yessimbekova.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 20.5. v 18.00 hodin.


středa 15.5. / 16.00 hod. / Dům umění
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ÁÁÁCH …
Komentovaná prohlídka výstavy filmových plakátů předních československých výtvarníků s kurátorem sbírky filmových plakátů Terryho ponožky Pavlem Rajčanem. Nutná rezervace na telefonním čísle 734 862 481 (recepce DU).

úterý 28.5. / 19.00 hod. / kostel sv. Václava
2. ABONENTNÍ KONCERT JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA
Program
Antonín Dvořák: Slovanské tance op. 46
Johannes Brahms: Symfonie č. 4 e moll op. 98
Účinkují Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigent Sergio Alapont.
Janáčkova filharmonie přijíždí do Opavy v roce 2019 již podruhé, aby v rámci svého nově obnoveného abonentního cyklu symfonické hudby v Opavě uvedla stěžejní symfonická díla skladatelů 19. a 20. století. Hudební skladatelé Johannes Brahms a Antonín Dvořák měli k sobě neobvykle blízko. Brahms doporučil Dvořáka k získání rakouského státního stipendia a později také svému dvornímu vydavateli Fritzi Simrockovi v Berlíně. Ten vycítil Dvořákův talent a vyzval jej sepsání klavírních skladeb pro čtyři ruce. Tak vznikly Slovanské tance, původně pro klavír, později je Dvořák zinstrumentoval pro celý orchestr. První řada Slovanských tanců vychází, s výjimkou čísla 2, výhradně z českých lidových tanců (furianta, polky, sousedské a skočné). Všem částem cyklu je společná ohromující invence ve všech složkách hudebního zpracování včetně přirozenosti a taky spontaneity. Poslední z Brahmsových symfonií má poněkud melancholický výraz. Autor ji zkomponoval v roce 1885. Dříve než se rozhodl představit ji veřejnosti, nastudoval sám celou partituru s orchestrem. Na opavském koncertě zazní obě díla v podání JFO a pod taktovkou španělského dirigenta Sergio Alaponta.


1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky