DŮM UMĚNÍ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
DŮM UMĚNÍ

Pekařská 12, 746 01, Opava, tel.: +420 553 668 734, +420 734 862 481
www.oko-opava.cz
e-mail:
dum.umeni@oko-opava.cz

otevřeno: út - pá 13.00 - 18.00, so - ne 10.00 - 18.00 hod.


4.11.2022 - 29.1.2023
ROSTISLAV HERRMANN - DVĚ STRANY PROZŘENÍ
Výstava obrazů.
Výstava dokumentuje tvůrčí cestu autora, do které se promítá postupné odkrývání atributů života, hledání duchovního zakotvení a pravdy. Dualita tohoto poznání se promítá také do názvů jednotlivých výtvarných cyklů. Na jedné straně NAVZDORY POUŠTÍM, JSOUCÍ-NEVĚDOUCÍ nebo POSTINDUSTRIA, na straně druhé TUŠENÍ ŘÁDU nebo PROBUZENÍ. Herrmann se zamýšlí nad stopami destrukce, které po sobě nechává lidská civilizace, zároveň ale vidí hledání smyslu a cíle, ke kterému civilizace i člověk jako individuum nakonec přichází.
4.11.2022 - 29.1.2023
IVAN TITOR - MEZIZEMÍ / BETWEENLAND
Výstava obrazů.
Ostravský malíř a pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně představuje svou retrospektivu. Neologismus názvu výstavy odkazuje k fantaskním světům světové literatury a kinematografie posledních desetiletí, ale především vypovídá o solitérním postavení autora v kontextu současné české malby. Realistický až hyperrealistický rukopis spolu se stvořenými světy architektonických fantazijních kompozic vtahuje diváka do úvah, že i takto by to s naším světem mohlo dopadnout, budeme-li se k zemi chovat nadále stejným způsobem. Environmentální přístup ovšem není prvoplánový, skrývá na sobě metaforické vidění lidské role ve světě okolním i vnitřním. Výrazná barevnost pozůstatků malířských tub, jakéhosi autorova mikrosvěta, v konfrontaci se tématy šrotovišť a vrakovišť má schopnost iritovat diváka, vtahovat ho do představovaného světa, a hlavně, nenechávat ho lhostejným.
4.11.2022 - 29.1.2023
TOMÁŠ DOLEJŠ - AEROPLÁN
Výstava soch.
Tomáš Dolejš byl osloven provozovatelem karlovarského baru Na blbým místě v roce 2009, aby vytvořil objekt nad barový pult a vyplnil tak prázdné místo. A tak vznikla myšlenka vytvořit Aeroplán. Aby zdůraznil dynamiku objektu, záměrně stroj naklonil, až kam to dovolil prostor, naznačil rotaci vrtule a zvýraznil proudění vzduchu. Samotné letadlo, které je inspirováno francouzským hornoplošníkem z dvacátých let minulého století, je vytvořeno z ocelových trubek a plechu s rozpětím křídel 3 metry. Aktuálně je Aeroplán zapůjčen do Kinokavárny Drahomíra, kde je zavěšen pod stropem a zdobí tak výrazný kulturní podnik v Karlových Varech.
1.1. - 31.12.
MICHAL ŠKAPA - STARMAN
Neónová instalace.

There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds

Tam je Starman a čeká na obloze
rád by nás navštívil
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta nebo-li Davida Bowie. Jeho texty jsou jednou ze inspirací k vytvoření světelného objektu na střechu opavského Domu umění. Vertikální protáhlá přístavba, která se zvedá z terasy a přiléhá k domu může připomínat právě odpalovací rampu pro rakety cestující ke hvězdám. Hvězdám, které reprezentují naše sny a touhu po poznání něčeho co nás přesahuje, možná nových světů a bytostí. Silueta člověka, kosmonauta, průzkumníka, jenž se vydává na cestu za dobrodružstvím do nových světů. Neónová instalace od Michala Škapy je vymyšlena speciálně na míru daného prostoru a je jedním z typických výrazových prostředků autora. Sestává ze několika barevných neónových trubic, které tvoří uzavřený okruh a svití svým charakterictickým barevným světlem a tvoří tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby. Objekt bude umístěn na exteriéru Domu umění trvale.

1.1. - 31.12.
MIROSLAV BROOŠ - DAROVANIE… ZEME III
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky a dalších míst s tou opavskou…


1.1. - 31.12. / kostel sv. Václava
OBRAZ OSLAVENÍ SV. VÁCLAVA
Obraz Oslavení sv. Václava je přístupný celoročně v kostele sv. Václava, pouze v případě příprav svateb a dalších akcí může být kostel pro veřejnost uzavřen.
Autorem obrazu, představující scénu po zavraždění knížete Václava, je vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beeckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě Kroměřížského zámku, několikrát přesunut, až se na něj postupně zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl nejdříve vystaven v ostravské multifunkční hale Gong a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě. Vedle zajímavých historických reálií obraz upoutá diváka svým výrazným koloritem a kompozicí založenou na protikladech. Díky své velikosti (rozměry malby 825 x 490 cm) jde o největší obraz sv. Václava, jaký byl kdy vytvořen.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky