NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. svět. války HRABYNĚ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ

Hrabyně 192, 747 63, Hrabyně, tel.: +420 553 775 091
www.szm.cz
e-mail:
pamatnik-valky@szm.cz

otevřeno:
leden - březen: zavřeno
duben - říjen: út - ne 9.00 - 17.00 hod.
listopad: čt - ne 9.00 - 16.00 hod.
prosinec: zavřenoAreál tvoří správní budova a samotný památník, kolem kterého je vybudován symbolický hřbitov. Původně byl Památník místem piety, nikoliv muzejním objektem. Součástí Slezského zemského muzea je od roku 1992. V roce 2005 byl kvůli rekonstrukci uzavřen. Oprava probíhala od roku 2006. Slavnostně otevřen byl Památník II. světové války 29. dubna 2009 a v roce 2014 byl přejmenován na Národní památník II. světové války.
Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků - vznik a bojová činnost československých jednotek na území bývalého Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva. Cílem expozice je nejen poskytnout všem návštěvníkům základní informace o období 2. světové války, ale v osobních příbězích pamětníků zprostředkovat také emocionální prožitek, umocněný autentickými předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů.

Expozice:
DOBA ZMARU A NADĚJE
OBĚTI A VRAZI


Výstava:

12.4. - 30.11.
SMUTNÝ OSUD ZEMĚ (MEZI MNICHOVEM A VÁLKOU)
Výstava Smutný osud země ve správní budově památníku v Hrabyni přiblíží situaci na území Slezska a severní Moravy v období mezi Mnichovskou dohodou a vypuknutím druhé světové války. Návštěvníci se seznámí s průběhem henleinovského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném pohraničí i v protektorátu. Pozornost se zaměří také na počátky formování protinacistického odboje, stejně jako na projevy politické a rasové perzekuce. Složitá realita počátků okupace bude přiblížena na osudech konkrétních osob, jako byl odbojář a letec Jiří Král či malíř Leo Haas. Závěrečná část výstavy pak připomene boje na Těšínsku v prvních dnech druhé světové války.

12.4. - 30.11.
SEDMIDENNÍ VÁLKA O TĚŠÍNSKO
Výstava přiblíží ozbrojený konflikt, který se rozhořel v lednu 1919 mezi Československem a Polskem o národnostně smíšené a strategicky významné území Těšínského Slezska. Návštěvníci se seznámí s příčinami a průběhem střetnutí, stejně jako s jeho dopady na život vojáků i civilních obyvatel. Chybět nebudou ani medailonky významných aktérů.

12.4. - 28.7.
NÁVRATY LIDICKÝCH DĚTÍ
Výstava vypůjčená z Památníku Lidice popisuje nejen život dětí ve starých Lidicích, ale také kruté dny osudu a poválečné návraty do vlasti některých z nich. Životní příběh lidických dětí, z nichž se po skončení války vrátilo do Československa pouhých sedmnáct, desítky dalších byly otráveny výfukovými plyny ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu nad Nerem, zasáhl téměř celý svět. Výjimkou nebyla ani akademická sochařka Marie Uchytilová, o jejímž díle, Pomníku dětským obětem války, pojednává závěr této výstavy.


pátek 3.5. / 18.00 - 22.00 hod.
NOC V PAMÁTNÍKU
Akce je určena pro děti od 6 do 12 let, které stráví dlouhý večer v památníku. Budeme si číst válečné příběhy s dětskými hrdiny a plnit úkoly spojené s válečnou dobou vycházející z příběhu. S sebou pohodlné oblečení a svačinku. Na akci je nutno se předem přihlásit na emailu vlkova@szm.cz nebo telefonicky 553 775 091. Akce se koná při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. Cena 40,- Kč za dítě.

středa 8.5. / 10.00 hod.
DEN VÍTĚZSTVÍ
Pietním aktem k 74. výročí ukončení bojů II. světové války v Evropě si jako každý rok připomeneme oběti tohoto největšího válečného konfliktu v pamětní síni památníku za účasti pozvaných hostů, veteránů a veřejnosti. Ještě před zahájením piety odstartuje před památníkem již 40. ročník Běhu osvobození Ostravy. V 15.00 hodin bude pro zájemce připravena komentovaná prohlídka expozice památníku s následnou prohlídkou symbolického hřbitova. Vstup zdarma.


sobota - neděle / 14.00 a 15.30 hod.
VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V letošním roce opět navážeme na oblíbenou atrakci, a to výstup na jeden ze dvou klínů památníku. Návštěvníci vystoupají po 104 schodech vzhůru a při příznivém počasí se rozhlédnou do okolí. Při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či na území Polska. Vstupné je 20,- Kč pro návštěvníky starší 6 let.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky