NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. svět. války HRABYNĚ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ

Hrabyně 192, 747 63, Hrabyně, tel.: +420 553 775 091
www.szm.cz
e-mail:
pamatnik-valky@szm.cz

otevřeno:
leden - březen: zavřeno
duben - říjen: út - ne 9.00 - 17.00 hod.
listopad: čt - ne 9.00 - 16.00 hod.
prosinec: zavřenoAreál tvoří správní budova a samotný památník, kolem kterého je vybudován symbolický hřbitov. Původně byl Památník místem piety, nikoliv muzejním objektem. Součástí Slezského zemského muzea je od roku 1992. V roce 2005 byl kvůli rekonstrukci uzavřen. Oprava probíhala od roku 2006. Slavnostně otevřen byl Památník II. světové války 29. dubna 2009 a v roce 2014 byl přejmenován na Národní památník II. světové války.
Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků - vznik a bojová činnost československých jednotek na území bývalého Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva. Cílem expozice je nejen poskytnout všem návštěvníkům základní informace o období 2. světové války, ale v osobních příbězích pamětníků zprostředkovat také emocionální prožitek, umocněný autentickými předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů.

Expozice:
DOBA ZMARU A NADĚJE
OBĚTI A VRAZI


Výstava:

12.4. - 30.11.
SMUTNÝ OSUD ZEMĚ (MEZI MNICHOVEM A VÁLKOU)
Výstava Smutný osud země ve správní budově památníku v Hrabyni přiblíží situaci na území Slezska a severní Moravy v období mezi Mnichovskou dohodou a vypuknutím druhé světové války. Návštěvníci se seznámí s průběhem henleinovského povstání v září 1938 a s poměry v odstoupeném pohraničí i v protektorátu. Pozornost se zaměří také na počátky formování protinacistického odboje, stejně jako na projevy politické a rasové perzekuce. Složitá realita počátků okupace bude přiblížena na osudech konkrétních osob, jako byl odbojář a letec Jiří Král či malíř Leo Haas. Závěrečná část výstavy pak připomene boje na Těšínsku v prvních dnech druhé světové války.

12.4. - 30.11.
SEDMIDENNÍ VÁLKA O TĚŠÍNSKO
Výstava přiblíží ozbrojený konflikt, který se rozhořel v lednu 1919 mezi Československem a Polskem o národnostně smíšené a strategicky významné území Těšínského Slezska. Návštěvníci se seznámí s příčinami a průběhem střetnutí, stejně jako s jeho dopady na život vojáků i civilních obyvatel. Chybět nebudou ani medailonky významných aktérů.

31.7. - 30.11.
PÍKOVI. SMUTNÝ OSUD RODINY
Společný život Heliodora, Marie a Milana Píkových byl od počátku ovlivněn zařazením otce do vysokých vojenských a diplomatických funkcí. Působení ve Vojenské akademii Hranice, studium na vysoké škole válečné, funkce vojenského atašé v Rumunsku, později náčelníka Československé vojenské mise v SSSR, období let 1945-1948 - to vše způsobilo, že rodina trávila velmi málo času společně, čímž trpěla zejména Marie Píková. Zkázu rodinného života pak znamenalo zatčení otce a jeho věznění, které vyústilo v politický proces a justiční vraždu. Marie a Milan byli následně vystaveni represím a útlaku ze strany státních orgánů. Důležité události života rodiny Píkových, které byly vždy úzce spjaty s osudem milované vlasti, přiblíží výstava prostřednictvím fotografií a dokumentů, většinou dosud nezveřejněných, které pocházejí z pozůstalosti gen. Milana Píky, jenž letos v březnu zemřel.

30.7. - 2.10.
NÁVRATY LIDICKÝCH ŽEN
Druhá vypůjčená výstava z Památníku Lidice dokumentuje pohnuté osudy lidických žen prodchnuté ztrátou mužů a dětí. Po příchodu německých jednotek byly ženy shromážděny, odvezeny do kladenského gymnázia a odtud deportovány do koncentračních táborů. Po ukončení války se jich vrátilo do vlasti z 203 jen 143. Pouze 11 lidických matek se po letech zoufalého čekání shledalo se svými dětmi. Výstava zachycuje také lidické ženy při úpravách vznikajícího pietního území a nové obce Lidice.


středa 25.9. / 9.00 - 16.00 hod.
KONFERENCE „ROK 1939 JAKO MEZNÍK V DĚJINÁCH STŘEDNÍ EVROPY“
Události roku 1939 nejen zásadně změnily mapu střední Evropy, ale také stěžejním způsobem ovlivnily politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj tohoto regionu na desítky let. Odborná konference přiblíží mimo jiné nacistické plány na vojenské obsazení Československa, osudy osobností domácího i zahraničního odboje nebo situaci národnostních menšin ve slovenské armádě. Podrobný program naleznete na www.szm.cz. Vstup zdarma.

pátek 4.10. / 9.00 hod.
DEN SENIORŮ
V tento den připravujeme pro všechny seniory bohatý program, který poučí, pobaví a též vyzkouší váš postřeh. Vstupné 20,- Kč pro seniory starší 65 let, pro ostatní návštěvníky vstupné dle platného ceníku. Více informací na www.szm.cz nebo na telefonním čísle 553 775 091.


sobota - neděle / 14.00 a 15.30 hod.
VÍKENDOVÉ VÝSTUPY NA VYHLÍDKU
V letošním roce opět navážeme na oblíbenou atrakci, a to výstup na jeden ze dvou klínů památníku. Návštěvníci vystoupají po 104 schodech vzhůru a při příznivém počasí se rozhlédnou do okolí. Při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či na území Polska. Vstupné je 20,- Kč pro návštěvníky starší 6 let.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky