NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. svět. války HRABYNĚ - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY HRABYNĚ
Hrabyně 192, 747 63, Hrabyně, tel.: +420 553 775 091

otevřeno:
leden - březen: zavřeno
duben - listopad: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
prosinec: zavřeno


Areál tvoří správní budova a samotný památník, kolem kterého je vybudován symbolický hřbitov. Původně byl Památník místem piety, nikoliv muzejním objektem. Součástí Slezského zemského muzea je od roku 1992. V roce 2005 byl kvůli rekonstrukci uzavřen. Oprava probíhala od roku 2006. Slavnostně otevřen byl Památník II. světové války 29. dubna 2009 a v roce 2014 byl přejmenován na Národní památník II. světové války.
Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské anebo politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků - vznik a bojová činnost československých jednotek na území Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území tehdejšího Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva. Cílem této expozice je nejen poskytnout návštěvníkům základní informace o období 2. světové války, ale v osobních příbězích pamětníků zprostředkovat také emocionální prožitek, umocněný autentickými předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů.

Expozice:
DOBA ZMARU A NADĚJE
OBĚTI A VRAZI
TĚŽKÁ LÉTA 1938-1945


Výstava:

12.4. - 30.11.
OPAVA VÁLEČNÁ. OPAVA A OPAVSKO ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Výstava „Opava válečná. Opava a Opavsko za 2. světové války“ představuje dějiny města Opavy a jejího okolí v obrysech současného okresu Opava. Zahrnuje období před 2. světovou válkou, kdy Opava byla vzkvétajícím městem, v průběhu války a těsně po jejím skončení, kdy se Opava stala nejzničenějším městem českých zemí.
Hlavní část výstavy je věnována samotnému městu Opavě, ale pozornosti neušly také současné městské části Kateřinky a Kylešovice, které byly k městu přičleněny až v roce 1939.
V rámci přípravy výstavy byla vyhlášena výzva „Připravte s námi výstavu“, která směřovala k zisku informaci a předmětů z pozůstalosti méně známých či zcela neznámých osobností z Opavska. Proto druhá část výstavy představuje všechny předměty a také informace, které byly v rámci výzvy zapůjčeny nebo věnovány příbuznými těchto osobností. Na výzvu zareagovali příbuzní opavských rodáků a obyvatel opavského okresu, z nichž někteří už mají své jméno zapsáno na pamětních deskách (Teodor Pola ve Vávrovicích nebo Jan Antonín Hartman ve Štítině), ale také těch, o kterých se mluvilo pouze v rodinách příbuzných nebo mezi sousedy.
A protože příběhy převážily dvojrozměrné a trojrozměrné předměty vystavené ve výstavě, vznikla také brožura, která by chtěla některé zajímavé příběhy přiblížit také široké veřejnosti. Jsou zde zařazeny také příběhy, které se doposud předávaly pouze ústně a jen málo kdo o nich věděl. Takovým názorným a pěkným příkladem je osud Marie Knůrové z Komárova.

12.4. - 30.11.
VÁLEČNÝ ROK 1944
Výstava „Válečný rok 1944“ reflektuje významné události, které se udály během tohoto roku, a věnuje se zejména situaci v českých zemích, na západní a východní frontě.12.4. - 30.11.
NETRUCHLETE PRO MNE. JUSTIČNÍ VRAŽDA GEN. HELIODORA PÍKY
„Jsem přesvědčen, že nejde o justiční omyl, vždyť vše je tak průhledné - že jde o vraždu politickou... Není ve mně zloby, nenávisti ani pomstychtivosti... studí mne však hořká lítost nad tím, že zmizela spravedlnost...“
V tomto roce si připomínáme 75 let od justiční vraždy arm. gen. i. m. Heliodora Píky (3. 6. 1897 - 21. 6. 1949), vojáka a legionáře, významného představitele československého protinacistického odboje a oběti komunistického režimu. Slezské zemské muzeum jako správce rodinné pozůstalosti připravilo výstavu, která mapuje život této výjimečné osobnosti našich dějin od jeho mládí přes vojenskou kariéru až po jeho zatčení, odsouzení a popravu. Pozornost je také věnována dlouhé cestě k jeho rehabilitaci. Gen. Píka bude také připomenut tradičním pietním aktem, speciální přednáškou a zádušní mší v kostele sv. Janů v Opavě. V rámci výročí jeho vraždy budou v Historické výstavní budově vystaveny předměty z jeho osobní pozůstalosti.

12.4. - 30.11.
II. SVĚTOVÁ VÁLKA V OBRAZECH
Výstava uměleckých děl žáků a studentů AVE ART Ostrava. Instalace je přístupná ve správní budově památníku. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky