EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.6. - 4.11.
SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
Výstava.
Stojí za to nechat se unést vůní kávy …
Jaké by asi bylo usadit se v takové opavské prvorepublikové kavárně? Přenést se v čase, vnímat atmosféru 20. a 30. let minulého století a nejen to. Jaké by byly opavské kavárny ještě o století starší? Představíme více než třicítku historicky doložených opavských kaváren a kafíren, mezi nimi i ty, jenž se trvale vryly do paměti Opavanů: Café Niedermeyer, Café Wien, Café Raida, Café Hedwigshof, Café Habsburg (American Bar), Promenádní kavárna (Café a Restaurant Phillipp), Café Hansel (kavárna Opera), kavárna Orient, ale také ty o něco méně známé jako Café Central, Café Austria, Café a cukrárna Jelínek, Café Gross. Výstava nabídne množství exponátů zapůjčených z několika muzeí či galerií v České republice. Dozvíte se nejen o historii opavských kaváren, ale budete moci načerpat znalosti také o přípravě kávy nejen v minulosti ale také dnes, o pěstování kávovníků a o zpracovávání kávových zrn. Pozornosti jistě neunikne řada pozoruhodných obrazových materiálů, zvětšenin pohlednic, z nichž převážená část je ze sbírky Rudolfa Dybowizce, ale také autorky výstavy Jaromíry Knapíkové. Pohlednice doplní dobové fotografie zachycující exteriéry kavárenských budov. Těšit se budete moci na dobové pražičky, kávomlýnky, překapávače a „presovače“ sbírky ze skla jako cukřenky, talířky, sklenice na pivo, likéry, kávu a čaj, dózy na bonbóny a další. Zásadními exponáty jsou předměty svázané přímo s opavskými kavárnami, s jejichž sběrem jste pomohli také Vy. Obdivovat budete moci umělecká díla reflektující kavárenskou atmosféru první poloviny 20. století. Autorkou textů výstavy je PhDr. Jaromíra Knapíková (Zemský archiv v Opavě), kurátorkou výstavy Mgr. Kateřina Pelcová (OKO).
Partnery výstavy a zapůjčitelé exponátů jsou: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Statutární město Opava, Muzeum regionu Valašsko, GASK (Galerie středočeského kraje), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezské zemské muzeum Opava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Marie Domesová, Helena Schillerová, Rudolf Dybowicz.
Obrazové materiály zapůjčili: Rudolf Dybowicz, Jaromíra Knapíková, Zemský archiv Opava, Státní okresní archiv v Opavě, Stavební archiv Statutárního města Opavy.


úterý 3.7. / 17.00 hod. / konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století na místě původní románské stavby z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě.

úterý 10.7. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
PUTOVÁNÍ ZA OSOBNOSTMI
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Nynější Městský hřbitov byl zprovozněn roku 1891 a mimo své pozoruhodné architektonické řešení představuje významné místo paměti, kde odpočívají přední představitelé kulturního, politického a hospodářského života v Opavě. Prohlídka se zaměří průřezově na společenskou elitu města 19. a 20. století.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

úterý 17.7. / 17.00 hod. / centrum města
PROMĚNY OPAVSKÝCH PROMENÁDNÍCH PARKŮ 1800-1945
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav).
Jedním z mála opavských míst, které nedoznalo zásadních změn ve srovnání s před válečným obdobím, jsou opavské promenádní parky. Účel těchto parků se od prvotního záměru jejich zakladatele Johanna Josefa Schősslera nezměnil. Stále plní funkci místa příjemných procházek v těsné blízkosti centra města, poskytují prostor k zastavení či oddechu v dnešní uspěchané době. Obě světové války ani následná urbanistická proměna města nenarušily výraz a základní charakter parků, výrazně však ovlivnily konečnou podobu jejich sochařské výzdoby. S nucenou výměnou obyvatelstva po roce 1945 byly sochy německých osobností důsledně nahrazeny českými. Cílem lektorského programu je seznámit veřejnost s někdejšími památníky, sochařskými díly, fontánami, veřejnými a také soukromými stavbami, jež spoluvytvářely prostor opavských promenádních parků.
Pojďme objevovat tehdejší zadavatele a tvůrce, poodhalit „lesk i bídu“ vyhlášených kavárenských domů, blíže poznat vybrané stavby a jejich majitele a v neposlední řadě vypátrat např. nejstarší fontánu opavských parků.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. K prohlídce je zapůjčován tištěný průvodce oproti vratné kauci 600,- Kč. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

úterý 7.8. / 17.00 hod. / centrum města
ZMIZELÁ OPAVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav).
Komentovaná prohlídka seznámí návštěvníky s objekty, které v minulosti výrazně spoluurčovaly architektonickou podobu města, a které dnes již neexistují. Veřejnost se tak blíže seznámí s genezí stavebních projektů i se zánikem mnoha zajímavých budov včetně opavské synagogy, radnice, několika hotelů, městských lázní, ale také s řadou jiných domů.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. K prohlídce je zapůjčován tištěný průvodce oproti vratné kauci 600,- Kč. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

čtvrtek 9.8. / 17.00 hod. / centrum města
OPAVSKÉ HRADBY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav).
Hradby představovaly po celá staletí zdaleka viditelný symbol města a hmatatelný důkaz jeho politického významu a hospodářské prosperity. Na přelomu 18. a 19. století dochází v souvislosti s technickým pokrokem a novými představami o městském urbanismu ke postupné likvidaci v minulosti s takovým úsilím a náklady budovaného opevnění, aby uvolněné místo propříště zaujaly městské parky, veřejné budovy a průmyslové podniky. Opava náleží k městům, která v důsledku demolic 19. století téměř postrádají nadzemní pozůstatky někdejšího opevnění. Přesto lze dodnes relikty městské fortifikace sledovat. Komentovaná prohlídka povede místy, kudy se táhlo městské opevnění. S využitím obrazové dokumentace v tištěných průvodcích budou návštěvníci seznámeni s dějinami opavských hradeb a s řadou poznatků opírajících se o předchozí archeologický výzkum.  
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. K prohlídce je zapůjčován tištěný průvodce oproti vratné kauci 600,- Kč. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

úterý 14.8. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších významných podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

pondělí 27.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou opavskou barokní památku. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských nebo projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a poodhalí dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Doporučujeme předchozí rezervaci na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky