EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.6. - 4.11.
SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
Výstava.
Stojí za to nechat se unést vůní kávy …
Jaké by asi bylo usadit se v takové opavské prvorepublikové kavárně? Přenést se v čase, vnímat atmosféru 20. a 30. let minulého století a nejen to. Jaké by byly opavské kavárny ještě o století starší? Představíme více než třicítku historicky doložených opavských kaváren a kafíren, mezi nimi i ty, jenž se trvale vryly do paměti Opavanů: Café Niedermeyer, Café Wien, Café Raida, Café Hedwigshof, Café Habsburg (American Bar), Promenádní kavárna (Café a Restaurant Phillipp), Café Hansel (kavárna Opera), kavárna Orient, ale také ty o něco méně známé jako Café Central, Café Austria, Café a cukrárna Jelínek, Café Gross. Výstava nabídne množství exponátů zapůjčených z několika muzeí či galerií v České republice. Dozvíte se nejen o historii opavských kaváren, ale budete moci načerpat znalosti také o přípravě kávy nejen v minulosti ale také dnes, o pěstování kávovníků a o zpracovávání kávových zrn. Pozornosti jistě neunikne řada pozoruhodných obrazových materiálů, zvětšenin pohlednic, z nichž převážená část je ze sbírky Rudolfa Dybowizce, ale také autorky výstavy Jaromíry Knapíkové. Pohlednice doplní dobové fotografie zachycující exteriéry kavárenských budov. Těšit se budete moci na dobové pražičky, kávomlýnky, překapávače a „presovače“ sbírky ze skla jako cukřenky, talířky, sklenice na pivo, likéry, kávu a čaj, dózy na bonbóny a další. Zásadními exponáty jsou předměty svázané přímo s opavskými kavárnami, s jejichž sběrem jste pomohli také Vy. Obdivovat budete moci umělecká díla reflektující kavárenskou atmosféru první poloviny 20. století. Autorkou textů výstavy je PhDr. Jaromíra Knapíková (Zemský archiv v Opavě), kurátorkou výstavy Mgr. Kateřina Pelcová (OKO).
Partnery výstavy a zapůjčitelé exponátů jsou: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Statutární město Opava, Muzeum regionu Valašsko, GASK (Galerie středočeského kraje), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezské zemské muzeum Opava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Marie Domesová, Helena Schillerová, Rudolf Dybowicz.
Obrazové materiály zapůjčili: Rudolf Dybowicz, Jaromíra Knapíková, Zemský archiv Opava, Státní okresní archiv v Opavě, Stavební archiv Statutárního města Opavy.6.9. - 31.10. / Horní náměstí Opava
OPAVA V ÉŘE 1. REPUBLIKY
Exteriérová výstava.
Panelová výstava, jejíž součástí jsou zejména dobové fotografie z Opavy, Kateřinek, popř. z Kylešovic, představuje stručnou formou život v prvorepublikovém městě. V několika kapitolách se tak seznámíme s meziválečným politickým vývojem města, výstavbou, podniky, školstvím nebo náboženským životem Opavanů, dozvíme se také, kde mohli obyvatelé města trávit svůj volný čas.  Na výstavě se svými obrazovými materiály podílely mj. Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Okresní archiv v Opavě, Statutární město Opava, sběratel pohlednic Jan Dlugoš a svými rodinnými fotografiemi také rodina Nárožná z Opavy-Kateřinek.
Koncept výstavy zpracovala Mgr. Kateřina Pelcová, doprovodné texty Mgr. Ivana Maloušková, dále Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum) a Mgr. Jiří Šíl, PhD.(Zemský archiv v Opavě).


sobota 8.9. / 9.00 - 18.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
10.00 a 14.00 hod.
MĚSTSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar PhDr.
Prohlídka bude zaměřena na osobnosti spojené se vznikem Československa v roce 1918, dále na významné představitele města i regionu v období první republiky. Připomeneme osoby, které se na Opavsku zasloužily o vznik republiky (Josef Lukeš, Rudolf Gudrich), ale také reprezentanty německého separatismu v roce 1918 (Robert Freissler). Ze slezských komunálních politiků této doby mají na hřbitově své hroby opavští purkmistři Kudlichové nebo starosta Českého Těšína Josef Koždoň. Kulturní sféru meziválečné Opavy zde zastupují muzejníci František Myslivec, malíř Adolf Zdrazila či architekt Hans Kalitta. Navštívíme rovněž místa posledního odpočinku v meziválečné době vyhlášených opavských podnikatelů, např. papírníka Prachowného, výrobců čokolády Kesslera a taky Webera, či obchodníků Nedely a Habela. Tradici semenářského podniku rodiny Skasiků připomene také hrobka méně známého společníka této firmy Martina Grosse.
9.00 a 13.00 hod.
SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
Komentovaná prohlídka.
Přijďte si poslechnout vyprávění o historii kavárenství a opavských kaváren. Provádí autorka textů PhDr. Jaromíra Knapíková.
10.00 - 18.00 hod.
OŽIVLÁ PHILIPPOVA KAVÁRNA
Na jeden den provoní prostor bývalé Philippovi kavárny vůně kávy, oživí dobová hudba nebo aktivity pro děti. Akce navazuje na aktuální výstavu „Svět opavských kaváren“ a ta připomene návštěvníkům nejen historii zaniklé Café Philipp, ale také nedaleké Letní kavárny, nacházející se rovněž v sadech Svobody.

čtvrtek 13.9. / 17.00 hod. / Švédská kaple
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠVÉDSKÉ KAPLE
Provádí Mgr. Hana Miketová.
Gotické kapli svatého Kříže v Opavě-Kateřinkách většina místních neřekne jinak než Švédská kaple. Toto označení poukazuje na jeden ze zvratů v její více než šestisetleté historii, období, kdy za třicetileté války sloužila jako místo protestantských bohoslužeb, což je obecně známo. Věděli jste ale, že se kaple také třeba proměnila v sýpku? A že všechny proměny a změny funkcí, jimiž prošla, přečkala i část gotických nástěnných maleb na jejích zdech?  Jedinečný cyklus třinácti znamení konce světa vznikl v první polovině 15. století. Jedná se o téma pro nástěnnou malbu dosti neobvyklé, zvolené snad s ohledem na zuřící husitské války a myšlenky na rozvrácení dosavadního řádu věcí. Umožňuje nám nahlédnout, jak si středověk představoval zánik pozemského světa. Právě příběhu fresek, jak jejich historii, tak, tomu, o čem vyprávějí, se bude věnovat komentovaná prohlídka.

pondělí 24.9. / 18.00 hod. / klub Art
KDE SE VZALY, TU SE VZALY, NÁZVY OPAVSKÝCH ULIC…
JMÉNA OPAVSKÝCH ULIC V OBDOBÍ NACISMU
Přednáška.
V pořadí šestá přednáška úspěšného cyklu Kde se vzaly, tu se vzaly názvy opavských ulic… přiblíží jména opavských ulic jako je např. Rudolf Jung Strasse, Kneipp Str., Conrad von Hetzendorf Str. nebo Bruno Hans Wittek Str. Tématem vás provede Mgr. Zdeněk Kravar PhD. (ze Zemského archivu v Opavě). Přednášky navazují na knihu Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí (Jaromíra Knapíková (ed.) a Zdeněk Kravar, vydalo Statutární město Opava v r. 2016). Knihu si budete moci zakoupit na místě (290,- Kč). První tabule nesoucí názvy opavských ulic se objevily v roce 1854. Jednalo se o oválné plechové tabule černé barvy s bílými nápisy. Takové tabule se dochovaly například ve sbírkách Slezského zemského muzea. Barva, tvar i velikosti se v průběhu let měnily stejně, jako jejich názvy. Přednášky Vám přiblíží mnohé osobnosti, vysvětlí, kdy a z jakého důvodu ke změnám názvu docházelo.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky