EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


18.4. - 22.9.
POČÁTKY OPAVY - PŘÍBĚH VZNIKU JEDNOHO Z NEJSTARŠÍCH MĚST ČESKÉ REPUBLIKY
Výstava.
Opava si v letošním roce připomíná 800 let od vydání královského privilegia, ve kterém je poprvé označena jako město. Vzhledem k malému počtu písemných zpráv z prvních desetiletí její existence jsou pro poznání počátků Opavy mimořádně důležité archeologické prameny. Výstava nabídne možnost zhlédnout unikátní nálezy datované do první poloviny 13. století, tedy do doby vzniku města, zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, ú. o. p. v Ostravě. Na omezenou dobu bude ze Státního okresního archivu v Opavě zapůjčen rovněž originál vůbec nejstarší dochované listiny pro Opavu ze roku 1247 a také kopiář z 18. století, který uchovává přepis potvrzující Opavě městská práva k roku 1224. Připomenuty budou osobnosti, jež se o poznání nejstarších dějin města v minulosti zasloužily. Součástí výstavy bude vizualizace města a obytného domu prvních opavských kupců. Zájemce jistě potěší krátký úvodní film i ukázky replik dobových oděvů a obuvi. Výstava je doplněna řadou interaktivních a didaktických prvků určených nejen dětem. Potřebné informace pak návštěvníci načerpají zejména prostřednictvím videoreportáží s autory výstavy.
Výstavu připravily: Opavská kulturní organizace, p. o., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, a Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s dalšími institucemi: Státní okresní archiv Opava, Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Slezské zemské muzeum.
úterý 2.7. / 17.00 hod. / klášter Marianum Roosveltova ulice
KAPLE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (KLÁŠTER MARIANUM)
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Prohlídka unikátní klášterní kaple bazilikálního typu vyzdobené v tzv. beuronském stylu.
Sraz před kaplí na Rooseveltově ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

úterý 9.7. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický sakrální skvost Opavy má své počátky ve středověku a je spjat s řádem německých rytířů. Ti své pozemky v Opavě získali už v roce 1204. Kostel Panny Marie byl od prvopočátků existence Opava hlavním farním kostelem. Dnes se pro kostel užívá označení konkatedrála. Proč ale? I to prozradí prohlídka jediné konkatedrály v České republice.
Sraz před kostelem, boční vchod na Rybím trhu.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

čtvrtek 11.7. / 17.00 hod. / kostel svaté Hedviky
KOSTEL SVATÉ HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický skvost Opavy a dílo krnovského rodáka Leopolda Bauera z konce 30. let 20. století, téhož autora, který projektoval obchodní dům Breda&Weinstein nebo nové sídlo Obchodní a živnostenské komory v Opavě (dnes Knihovna Petra Bezruče).
Sraz před kostelem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

sobota 13.7. / 17.00 hod. / centrum Opavy
ŽIDOVSKOU OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Seznamte se s nejvýznamnějšími místy spojenými s historií opavského židovského obyvatelstva. V rámci prohlídky navštívíme nejen místa zaniklých synagog, ale vydáme se také po stopách někdejších židovských obchodů a živností v ulicích Na Valech, na Horním a Dolním náměstí, na Masařské, Hrnčířské či Ostrožné ulici.
Sraz u pomníku zničené synagogy na Čapkově ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 200,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

neděle 14.7. / 17.00 hod. / Švédská kaple - kaple sv. Kříže
ŠVÉDSKÁ KAPLE A KATEŘINSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Gotická kaple sv. Kříže je jednou ze tří Národních kulturních památek Opavy. Zdobí ji unikátní fresková výmalba a obklopuje ji hřbitov z 2. poloviny 19. století, který se stal místem posledního odpočinku pro řadu regionálně i nadregionálně významných osobností, jejichž příběhy si připomeneme.
Sraz u Švédské kaple na Ratibořské ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 16.7. / 16.30 hod. / Městský hřbitov Opava
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Petr Aharon Tesař (Beit Silesia, z. s.).
Židovský hřbitov v Opavě je jednou z částí městského pohřebiště na Otické ulici. V rámci prohlídky se návštěvníci se seznámí nejen s osudy zde ležících zesnulých, jako byl Max Breda, jeden ze zakladatelů obchodního domu Breda a Weinstein, rabín zdejší židovské obce Abraham Blüh, David Hatschek, majitel továrny na jutu nebo zakladatelé opavských likérek, ale také se zaniklými pohřebišti ve městě a zvyklostmi judaismu.
Sraz u hlavní brány Městského hřbitova Opava na Otické ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

čtvrtek 18.7. / 17.00 hod. / centrum Opavy
ZMIZELÁ OPAVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava).
Opava se bohužel řadí k nejzničenějším městům současné ČR v důsledku osvobozovacích bojů souvisejících s koncem 2. světové války. Jak ale vypadala před rokem 1945 a co bylo nahrazeno výstavbou z 60. let 20. století?
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

sobota 20.7. / 13.00 hod. / Ptačí vrch, Sady Svobody
TRADIČNÍ OPAVSKÝ PTAČÁK S NÁDECHEM STŘEDOVĚKU
Malý historický průvod v okolí Ptačáku, žongléři, komedianti, písničky a dobová hudba, šermířské představení. Ve 20.30 hodin vystoupí BAKCHUS - kapela hrající dobovou historickou hudbu a ve 22.00 hodin vypukne ohňová kejklířská show.

neděle 21.7. / 17.00 hod. / centrum Opavy
PO STOPÁCH OPAVSKÉ ŠLECHTY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Prohlídka seznámí návštěvníky s osudy nejvýznamnějších šlechtických rodin Opavska jako byli Razumovští z Vikštejna, Sedlničtí z Choltic nebo Skrbenští z Hříště. Připomene také stojící i zaniklé šlechtické domy a paláce v centru města.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 23.7. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
MĚSTSKÝ HŘBITOV - TENTOKRÁT NA TÉMA OPAVA HLAVNÍM ZEMSKÝM MĚSTEM
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Červencová prohlídka městského hřbitova bude zaměřena na osobnosti, které jsou spojeny s Opavou jako zemským hlavním městem Rakouského Slezska (1850-1928). Navštívíme hrob zemského prezidenta Bacquehema, významných purkmistrů z doby před první světovou válkou (Woytech, Hauer, Rochowanski, Kudlich), ředitele zemské nemocnice Freisslera, ředitele psychiatrické léčebny Boecka a dalších významných osob, které se zapsaly do historie města ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.
Sraz u hlavní brány Městského hřbitova Opava na Otické ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

čtvrtek 25.7. / 17.00 hod. / centrum Opavy
OPAVSKÉ HRADBY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava).
Opavské hradby zanikly v 1. polovině 19. století, k jejich bourání se přistoupilo na přelomu 18. a 19. století z důvodu nepotřebnosti. Prohlídka připomene jejich stavební vývoj, vznik i zánik a upozorní na fragmenty dodnes připomínající jejich někdejší existenci.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 30.7. / 17.00 hod. / Masarykova třída
PROMĚNY OPAVSKÝCH ULIC - PANSKÁ ULICE / MASARYKOVA TŘÍDA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Dobytčí trh, Koňský trh i takto se dříve označovala dnešní Masaryková třída, chcete-li ulice. Jedna z prvních obchodních tepen středověké Opavy spojující Hradeckou bránu a Ratibořskou bránu. Trhy se zvířaty se zde konaly až do dob Opavského kongresu (1820). Už v polovině 18. století se ale objevuje také další název - Panská (Herrengasse). Po vzniku Československa získala jméno prvního prezidenta. Mnozí si však ještě vzpomenou také na její název - Třída Vítězného února. Poslední přejmenování pochází z roku 1990, kdy se ulice znovu jmenuje Masarykova (třída). Názvy ulic jsou zkrátka otiskem běhu dějin. Nová prohlídková trasa nabídne příběhy jednotlivých parcel, domů a událostí se nimi spojenými. Protože mnohé ze staveb už nestojí, bude součástí prohlídky obrazový průvodce k zapůjčení.  
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

středa 31.7. / 17.00 hod. / kostel svatého Vojtěcha
KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka opavského barokního skvostu s pohnutým osudem.
Sraz u vstupu do kostela.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

čtvrtek 1.8. / 16.00 hod. / centrum Opavy
PROMĚNY OPAVSKÝCH PROMENÁDNÍCH PARKŮ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava).
Věděli jste například, že součástí městských parků byly kavárny, fontána nebo socha Friedricha Ludwiga Jahna? Prohlídka zahrnuje nejen lokalitu parků, ale také přilehlé okolí. Naše trasa začne u někdejší budovy Městské spořitelny a skončí u Historické výstavní budovy muzea. K vizualizaci zaniklého nám pomůže zapůjčený tištěný průvodce.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

sobota 3.8. / 17.00 hod. / centrum Opavy
BAROKNÍ OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Kolik je v Opavě barokních paláců a kostelů? Proč mnichům u sv. Ducha čouhají z břicha kordy? Proč kostel sv. Janů a ne sv. Jana? Kde najdete sochy ukřižovaných japonských jezuitů? Jak vypadá Panna Marie Opavská? A proč knížete Liechtensteina na jeho epitafu doprovází zajíc a veverka? Na jen zdánlivě jednoduché otázky bude odpovídat historik umění Martin Pavlíček.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 6.8. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický sakrální skvost Opavy má své počátky ve středověku a je spjat s řádem německých rytířů. Ti své pozemky v Opavě získali už v roce 1204. Kostel Panny Marie byl od prvopočátků existence Opava hlavním farním kostelem. Dnes se pro kostel užívá označení konkatedrála. Proč ale? I to prozradí prohlídka jediné konkatedrály v České republice.
Sraz před kostelem, boční vchod na Rybím trhu.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

čtvrtek 8.8. / 17.00 hod. / centrum Opavy
ZMIZELÁ OPAVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava).
Opava se bohužel řadí k nejzničenějším městům současné ČR v důsledku osvobozovacích bojů souvisejících s koncem 2. světové války. Jak ale vypadala před rokem 1945 a co bylo nahrazeno výstavbou z 60. let 20. století?
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

sobota 10.8. / 13.00 hod. / Ptačí vrch, Sady Svobody
TRADIČNÍ OPAVSKÝ PTAČÁK
Přijďte si opět užít odpoledne do parku pod Ptačím vrchem, těšit se můžete na pohádku pro děti, malý kabaret, ale také večerní koncert, budou přichystány také doprovodné aktivity pro malé i velké návštěvníky!

neděle 11.8. / 17.00 hod. / Švédská kaple - kaple sv. Kříže
ŠVÉDSKÁ KAPLE A KATEŘINSKÝ HŘBITOV
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Gotická kaple sv. Kříže je jednou ze tří Národních kulturních památek Opavy. Zdobí ji unikátní fresková výmalba a obklopuje ji hřbitov z 2. poloviny 19. století, který se stal místem posledního odpočinku pro řadu regionálně i nadregionálně významných osobností, jejichž příběhy si připomeneme.
Sraz u Švédské kaple na Ratibořské ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 13.8. / 17.00 hod. / kostel svatého Vojtěcha
KOSTEL SVATÉHO VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka opavského barokního skvostu s pohnutým osudem.
Sraz u vstupu do kostela.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

čtvrtek 15.8. / 17.00 hod. / centrum Opavy
OPAVA SECESNÍ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Mezinárodní umělecký sloh vyniká zejména florálními motivy. Prohlídka připomene stojící i zaniklé opavské stavby dekorované a vystavěné ve stylu secese včetně jejich architektů - Josefa Marii Olbricha a Huberta Gessnera.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

sobota 17.8. / 15.00 hod. / Masarykova třída
PROMĚNY OPAVSKÝCH ULIC - PANSKÁ ULICE / MASARYKOVA TŘÍDA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Dobytčí trh, Koňský trh i takto se dříve označovala dnešní Masaryková třída, chcete-li ulice. Jedna z prvních obchodních tepen středověké Opavy spojující Hradeckou bránu a Ratibořskou bránu. Trhy se zvířaty se zde konaly až do dob Opavského kongresu (1820). Už v polovině 18. století se ale objevuje také další název - Panská (Herrengasse). Po vzniku Československa získala jméno prvního prezidenta. Mnozí si však ještě vzpomenou také na její název - Třída Vítězného února. Poslední přejmenování pochází z roku 1990, kdy se ulice znovu jmenuje Masarykova (třída). Názvy ulic jsou zkrátka otiskem běhu dějin. Nová prohlídková trasa nabídne příběhy jednotlivých parcel, domů a událostí se nimi spojenými. Protože mnohé ze staveb už nestojí, bude součástí prohlídky obrazový průvodce k zapůjčení.  
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 300,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

neděle 18.8. / 17.00 hod. / centrum Opavy
ŽIDOVSKOU OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Seznamte se s nejvýznamnějšími místy spojenými s historií opavského židovského obyvatelstva. V rámci prohlídky navštívíme nejen místa zaniklých synagog, ale vydáme se také po stopách někdejších židovských obchodů a živností v ulicích Na Valech, na Horním a Dolním náměstí, na Masařské, Hrnčířské či Ostrožné ulici.
Sraz u pomníku zničené synagogy na Čapkově ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. Zapůjčení tištěného obrazového průvodce oproti vratné kauci 200,- Kč. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 20.8. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
MĚSTSKÝ HŘBITOV - TENTOKRÁT NA TÉMA OPAVŠTÍ ČEŠI
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Tématem srpnové komentované prohlídky městského hřbitova jsou významné osobnosti českého politického a kulturního života v Opavě a ve Slezsku, jež jsou zde pochovány. Prohlédneme si místa posledního odpočinku českých politiků z doby monarchie (Hrubý, Stratil, Gudrich), známých lékařů (Kolofík, Kalus), činovníků Matice opavské (Hauer, Fromm, Hans), umělců a podnikatelů.
Sraz u hlavní brány Městského hřbitova Opava na Otické ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

čtvrtek 22.8. / 17.00 hod. / centrum Opavy
PO STOPÁCH OPAVSKÉ ŠLECHTY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Prohlídka seznámí návštěvníky s osudy nejvýznamnějších šlechtických rodin Opavska jako byli Razumovští z Vikštejna, Sedlničtí z Choltic nebo Skrbenští z Hříště. Připomene také stojící i zaniklé šlechtické domy a paláce v centru města.
Sraz před Obecním domem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na recepci Obecního domu. V případě velmi špatného počasí se exteriérová prohlídka ruší.

úterý 27.8. / 17.00 hod. / klášter Marianum Roosveltova ulice
KAPLE BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ (KLÁŠTER MARIANUM)
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Prohlídka unikátní klášterní kaple bazilikálního typu vyzdobené v tzv. beuronském stylu.
Sraz před kaplí na Rooseveltově ulici.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.

čtvrtek 29.8. / 17.00 hod. / kostel svaté Hedviky
KOSTEL SVATÉ HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Architektonický skvost Opavy a dílo krnovského rodáka Leopolda Bauera z konce 30. let 20. století, téhož autora, který projektoval obchodní dům Breda&Weinstein nebo nové sídlo Obchodní a živnostenské komory v Opavě (dnes Knihovna Petra Bezruče).
Sraz před kostelem.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 734 518 907 (recepce Obecního domu). Úhrada vstupného na místě.


neděle / 10.00 - 18.00 hod. / Švédská kaple - kaple sv. Kříže
ŠVÉDSKÁ KAPLE
Jedinečný gotický skvost s malbami znázorňujícími Znamení konce světa. Jedna ze tří národních kulturních památek Opavy.
Individuální prohlídka, objekt je zdarma zpřístupněn každou prázdninovou neděli!
1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky