EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.2. - 3.6.
PROMĚNY KATEŘINEK
Panelová výstava.
Panelová výstava Proměny Kateřinek připomene 90. výročí povýšení městské čtvrti Kateřinky na město formou velkoformátových fotografií z historie a architektury, jejichž funkce bude jak informativní, tak srovnávací, jelikož tvář obce se zvláště během dvacátého století dramaticky změnila. Připomenut tak bude zaniklý cukrovar, těžba sádrovce, bývalá radnice nebo zaniklá zástavba kolem dnešní Ratibořské a Rolnické ulice. Výstava zvýší mezi občany povědomí o významu Kateřinek jako kdysi samostatné a též svébytné obce, která v minulosti tvořila rovnováhu blízké Opavy, a její význam byl v roce 1932 podtrhnut povýšením na město. Veřejnosti nebude připomenuto pouze toto výročí, ale také fakt, že jako jediná obec zůstala po prohraných prusko-rakouských válkách sice „za vodou“, ale zároveň přičleněna k Rakouskému Slezsku.


4.5. - 25.5.
NA JESENÍKY!
Výstava.
Projekt Vědecké knihovny v Olomouci „Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945“, tvořený výstavou a zejména knihou Jiřího Glonka, má za cíl ozřejmit počátky turistiky v Jeseníkách. Putovní výstava umístěna nyní v expozici Cesta města představí nejen motivy, které vedly k masivní návštěvnosti tohoto pohoří, ale rovněž také významné osobnosti a spolky stojící u počátků jesenické turistiky, stejně tak první bedekry a mapy, podle nichž se návštěvníci v horách pohybovali. Přijďte se seznámit s historií objevování oblíbených hor, do nichž již v období monarchie vyráželi také početní výletníci z Opavy a okolí.
úterý 3.5. / 16.00 hod. / Městský hřbitov Opava
MĚSTSKÝ HŘBITOV
ZAPOMENUTÉ A OBNOVENÉ NÁHROBKY NA OPAVSKÉM HŘBITOVĚ
Komentovaná prohlídka, provází Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Druhá dubnová procházka po opavském hřbitově se bude týkat především náhrobků, které návštěvníka mohou zaujmout svým nezvyklým provedením. Některé z nich jsou pouze symbolické nebo jejich nápisy již podlehly zubu času. Mezi takové náhrobky patří například hrob majitele opavské sodovkárny Heckela či náhrobky několika zde pohřbených architektů. Během vycházky se zastavíme i u některých nedávno obnovených a restaurovaných náhrobků, například jednoho z opavských purkmistrů nebo důstojníka rakouské armády.
Sraz před hlavní branou Městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.středa 11.5. / 10.00 hod. / klub Art
ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE
Promítání snímku z platformy Promítej i ty!
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech, dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů, lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti, ale těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud a strach - na to je život příliš krátký.pondělí 23.5. / 17.00 hod. / centrum města Opavy
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky ve terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před komentovanou prohlídkou.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

neděle 29.5. / 18.00 hod. / hřbitov Opava - Kateřinky
VYCHÁZKA ZA OSOBNOSTMI KATEŘINEK S NÁVŠTĚVOU ŠVÉDSKÉ KAPLE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Komentovaná prohlídka vás provede druhým největším hřbitovem v Opavě. Představí přitom nejen historii hřbitovů na území dnešních Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 dokonce povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, učitele a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy ve Kateřinkách. Během komentované prohlídky navštívíme také Švédskou kapli neboli kapli sv. Kříže. Kaple sv. Kříže představuje unikátní gotickou památku zbudovanou vévodou Přemkem Opavským v roce 1390. Události třicetileté války ji s odstupem času vtiskly označení Švédská kaple. V interiéru kaple se dochovala původní gotická výmalba, cyklus 15 fresek zachycujících znamení konce světa.
Vstupenku zakoupíte na místě.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

pondělí 30.5. / 17.00 hod. / centrum města Opavy
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky ve terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili.
Sraz před recepcí Obecního domu.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před komentovanou prohlídkou.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.


1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.


11.7. - 15.7.
18.7. - 22.7.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022 V SRDCI VAŠEHO MĚSTA
Výtvarně-historický tábor na téma VOLÁNÍ DIVOČINY bude probíhat denně od 7.30 do 16.00 hodin v Obecním domě a v Domě umění. Letošní příměstský tábor Opavské kulturní organizace je zaměřen na osobnost Joy Adamsonové. Kromě poznávání této významné rodačky Opavy, malířky, spisovatelky a ochránkyně zvířat, nás čeká tvoření, výlety, spousta her a zábavy.
Cena je 2000,- Kč (v ceně je zahrnut pitný režim, oběd, odpolední svačinka, vstupné, doprava na exkurze, veškeré materiály a pomůcky).
Přihlášky a bližší informace Simona Juchelková, simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz, 734 527 115.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky