EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


13.6. - 4.10.
FENOMÉN CYKLISTIKA
Výstava.
Výstava vypráví příběh bicyklu a cyklistiky a přibližuje dějiny cyklistiky na severní Moravě a ve Slezsku od vzniku nejstaršího německého klubu velocipedistů v roce 1887 až do roku 1951, který znamenal konec cyklistických spolků. Věnuje se také prodejcům jízdních kol, cyklistickým závodům či proměnám oblečení pro cyklisty. Součástí výstavy jsou také předměty připomínající historii jízdních kol, tematické letáky, nejrůznější velocipedy, dobové cyklo doplňky a rozmanité kuriozity. Výstavu pro Opavskou kulturní organizaci připravil kulturně sportovní spolek Elegant z Ostravy a je rozšířením projektu, který byl úspěšně prezentován v prostorách Ostravského muzea v Ostravě.
13.6. - 4.10. / klenotnice expozice Cesta města
NA JESENÍKY!
Výstava v klenotnici expozice Cesta města. Putovní výstava o dějinách turismu na Jesenicku z produkce Vědecké knihovny v Olomouci.


14.9. - 30.11. / centrum města Opavy
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI
Exteriérová panelová výstava.
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Panelová výstava v ulicích Opavy přibližuje místa spojená s konáním kongresu.


pátek 4.9. / 18.00 - 23.00 hod.
SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
Zpřístupnění expozice Cesta města a výstavy Fenomén cyklistika. Pro návštěvníky budou nachystány samoobslužné aktivity.středa 9.9. / 10.00 hod. / centrum města Opavy
PŘÍBĚHY OPAVSKÉ ŠLECHTY
Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory Opava v minulosti i dnes.
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (OKO). Znáte osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z Choltic, Razumovských z Vikštejna,  Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu anebo jiných? Víte, kde se dodnes nachází někdejší šlechtické paláce? A které z nich již nestojí? Tyto otázky návštěvníkům zodpoví komentovaná prohlídka, která je provede zejména životem šlechty v období monarchie a první republiky.
V případě deště se prohlídka nekoná. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. Maximální počet osob na jedné prohlídce je 15. Během prohlídky dodržujte prosím aktuální hygienická opatření. Délka prohlídky přibližně 70-90 minut.

neděle 13.9. / 16.00 hod. / Švédská kaple
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠVÉDSKÉ KAPLE
V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže bude kaple pro veřejnost zdarma přístupná ke nahlédnutí od 16.00 do 18.00 hodin, v 18.00 hodin poté proběhne komentovaná prohlídka kaple a hřbitova v Kateřinkách. V případě špatného počasí proběhne místo exteriérové prohlídky pouze tematická přednáška v kapli. Délka komentované prohlídky, přednášky je přibližně 70-90 minut.  

neděle 13.9. / 18.00 hod. / Švédská kaple
ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková.
Vydejte se s námi na druhý největší hřbitov v Opavě. Představíme si přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, faráře, politika a slezského buditele Antonína Grudy, učitele či kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo původně italské rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách. Během prohlídky dodržujte prosím aktuální hygienická opatření.

pondělí 14.9. / 9.00 - 15.00 hod. / Švédská kaple
ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŠVÉDSKÉ KAPLE PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
K příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže bude Švédská kaple zpřístupněná pro školky, školy a školská zařízení zdarma od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 15.00 hodin. Využijte možnost nahlédnout do této unikátní památky na území města Opavy. Předem objednané skupiny mají přednost.

sobota 24.10. / 10.00 - 19.00 hod. / kostel sv. Václava
OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
Otevřete dveře kostela sv. Václava a přeneste se s námi do století evropského. Potkejte se s významnými osobnostmi tehdejší doby, jako je kníže Metternich, císař František I., car Alexandr I. či korunní princ Bedřich Vilém IV., kteří společně v roce 1820 navštívili Opavu u příležitosti Opavského kongresu.  Spolu s námi poznejte něco málo z řemesel počátku 19. století a sami si některé z nich zkuste. Například tradiční výrobu košíku, ruční tkaní na rámu, paličkování a mnoho dalšího. Tento ojedinělý zážitek zpestří ukázka empírových tanců a dobová hudba, která nás bude doprovázet po celý den. Na zahradě za kostelem sv. Václava bude pro návštěvníky připraven stánkový prodej občerstvení z restaurace U Přemka, kovářská dílna a mnoho dobových aktivit nejen pro děti. Vítejte v Opavě v roce 1820!


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky