EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.6. - 3.11.
OPAVA SECESNÍ
Výstava.
Období secese, jednoho z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let 1895-1914. Stěžejními umělci této éry byly například Alfons Mucha nebo Gustav Klimt, jejichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným doplňkem mnohých interiérů. Z architektů si obdobnou nesmrtelnost vysloužil například Dušan Jurkovič svým originálním stylem uplatněným ve stavbách lázeňských domů v Luhačovicích anebo útulnách na beskydských Pustevnách. Secese však nenašla svůj odraz pouze v umění či architektuře, ale také ve vybavení domácnosti nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně, tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka celé Evropy. Právě toto období, vnímané často jako půvabnou a poklidnou „zlatou éru monarchie“, chce nová výstava návštěvníkům přiblížit. A to přesto, že v samotné Opavě se tento styl neprojevil umělecky a stavebně takovou měrou, jako například v nedaleké Ostravě nebo v Olomouci. Přijďte se projít starou Opavou a dozvědět se, jak žili obyvatelé města před první světovou válkou. Kde bydleli, pracovali, studovali, kam se vydávali za zábavou anebo za sportem. Výstava návštěvníkům rovněž přiblíží dochované i zaniklé stavby v secesním stylu. Výstavu připravili zaměstnanci Opavské kulturní organizace, na její realizaci se dále podílely Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a další instituce, rovněž též řada jednotlivců nejen z Opavy.
čtvrtek 1.8. / 16.30 hod. / kostel sv. Václava
KOSTEL SV. VÁCLAVA A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Hana Fabiánová.
Počátky této výjimečné stavby sahají do konce 13. století, přičemž stavba samotného kostela probíhala v několika fázích. Do dnešních dnů se kostel sv. Václava dochoval zejména v barokní podobě. V kapli sv. Dominika se však setkáváme s nejstarší patrnou výzdobou - s gotickými freskami. Jedná o druhé místo v Opavě, kde můžeme gotické fresky spatřit. Tou další stavbou je pak kaple svatého Kříže v Kateřinkách. Přilehlý klášter prošel v letech 2009-2011 rozsáhlou rekonstrukcí, avšak již o šest let dříve došlo ke konzervaci kostela, jehož prostor tak získal neopakovatelnou atmosféru.
Sraz před Domem umění, vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

úterý 6.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou opavskou barokní památku. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských nebo také projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a poodhalí okolnosti zničení tohoto objektu v březnu 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

čtvrtek 8.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOSTEL SV. HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař, Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv).
Již na konci 19. století se zrodila myšlenka vystavět v Opavě chrám zasvěcený svaté Hedvice, patronce Slezska. Stavba kostela se pak uskutečnila až v období první republiky, a to podle návrhu slavného architekta Leopolda Bauera. Po těžkém období Velké války byl tento kostel stavěn také jako pomník padlým, čemuž odpovídala i výzdoba interiéru. Ta byla mj. svěřena malířům Paulu Gebauerovi, Adolfu Zdrazilovi a sochařce Heleně Železné-Scholzové. Chrám se však vlivem dějinných událostí dočkal svého dokončení a vysvěcení až v 90. letech 20. století.
Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

středa 14.8. / 10.00 hod.
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Tato vycházka je součástí programu pro seniory Opava v minulosti i dnes.
Návštěvníci v rámci vycházky v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a též zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

úterý 20.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou opavskou barokní památku. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských nebo také projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a poodhalí okolnosti zničení tohoto objektu v březnu 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

čtvrtek 22.8. / 17.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOSTEL SV. HEDVIKY
Komentovaná prohlídka, provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Již na konci 19. století se zrodila myšlenka vystavět v Opavě chrám zasvěcený svaté Hedvice, patronce Slezska. Stavba kostela se pak uskutečnila až v období první republiky, a to podle návrhu slavného architekta Leopolda Bauera. Po těžkém období Velké války byl tento kostel stavěn také jako pomník padlým, čemuž odpovídala i výzdoba interiéru. Ta byla mj. svěřena malířům Paulu Gebauerovi, Adolfu Zdrazilovi a sochařce Heleně Železné-Scholzové. Chrám se však vlivem dějinných událostí dočkal svého dokončení a vysvěcení až v 90. letech 20. století.
Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

úterý 27.8. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V OPAVĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Židovská obec v Opavě se aktivně podílela na vzniku nového městského hřbitova na Otické ulici. Pádným důvodem byla nedostatečná kapacita dosavadního židovského hřbitova v místech dnešní Veleslavínovy ulice. První zesnulý byl na novém hřbitově pochován již v únoru 1891, tedy pět měsíců před otevřením centrálního (katolického) hřbitova. Součásti prohlídky židovského hřbitova, při níž se zastavíme u místa posledního odpočinku některých významných osobností z opavské a slezské historie, bude také výklad o židovských pohřebních rituálech a interpretace nápisů na náhrobcích.
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky