EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


20.2. - 12.5.
AŽ PŘILETÍ ČÁP
Výstava.
Výstava představí nejrůznější typy kočárků z let 1880-1980, které shromáždili a také zrestaurovali manželé Šormovi z Roztok u Prahy. V roce 2016 tuto sbírku zakoupilo Muzeum regionu Valašsko, které ji instalovalo v prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a následně také zapůjčovalo dalším muzeím. Nyní mají možnost tuto unikátní kolekci spatřit také návštěvníci expozice Cesta města.  Výstavu doplní také část věnována dětství v Opavě, kterou ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Opava, dalšími institucemi ale také jednotlivci připravili zaměstnanci Opavské kulturní organizace.
sobota 2.3. / 10.00 - 18.00 hod.
HRAVÁ SOBOTA
Doprovodná akce v rámci výstavy Až přiletí čáp, která návštěvníkům nabídne bohatý program pro celou rodinu. Můžete se těšit na besedy se sběrateli panenek a kočárků, na kterých se dozvíte například o restaurování hraček nebo o výrobě oblečků a krojů pro panenky. Součástí programu budou také komentované prohlídky výstavy, kterou Vás provede kurátorka expozice Bc. Lenka Čížová. Pro děti bude připraven workshop ostravského sdružení THeatr Ludem, během kterého si budou moci mimo jiné vyrobit své vlastní loutky. Počet dětí na workshopu je omezen, proto je nutná rezervace předem. Dále bude pro děti také celý den probíhat zábavný program v expozici Cesta města. Pokud máte doma starou nebo poškozenou panenku a nevíte, co s ní, můžete ji dnes přinést s sebou do Obecního domu a darovat ji sběratelům, kteří ji navrátí její krásu anebo najdou pro ni nový domov. Rezervace na workshopy THeatr Ludem na e-mailu lenka.cizova@oko-opava.cz nebo na čísle +420 734 765 800.  

středa 13.3. / 10.00 hod.
CYKLUS PRO SENIORY - PŘEDNÁŠKA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY AŽ PŘILETÍ ČÁP
Přednáška z cyklu přednášek a komentovaných prohlídek Opava v minulosti a dnes určeného především seniorům. Kurátorka expozice Cesta města Bc. Lenka Čížová Vás nejdříve seznámí s historií dětství v Opavě. Dozvíte se, jak děti dříve přicházely na svět, kde v Opavě mohly trávit svůj volný čas, jaké opavské školy mohly navštěvovat a tak dále. Poté bude následovat komentovaná prohlídka výstavy Až přiletí čáp, která Vás seznámí se vznikem sbírky historických kočárků a jednotlivými exponáty.

úterý 19.3. / 16.30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY AŽ PŘILETÍ ČÁP
Komentovaná prohlídka výstavy Až přiletí čáp, která Vás seznámí se vznikem sbírky historických kočárků a jednotlivými exponáty, výstavou vás provede kurátorka expozice Bc. Lenka Čížová.

středa 20.3. / 18.00 hod. / klub Art
VÝZKUM OKOLÍ SMOLKOVSKÉ TVRZE NEDESTRUKTIVNÍMI ARCHEOLOGICKÝMI METODAMI
Přednáška.
Přednášejícími dnes jsou PhDr. Jiří Juchelka, Ph. D. (Slezské zemské muzeum, archeolog), Marek Piętoň (Slezské zemské muzeum), Bc. Patrik Falhauer (Slezské zemské muzeum).
Krajina českého Slezska je protkána doklady historických událostí. Ty formovaly její podobu od mladší doby kamenné až po současnost. Vlivy, které se na její podobě podepsaly, jsou v této části České republiky výrazně patrnější než kdekoliv jinde, ať již se jednalo o působení přírodních faktorů či v daleko větší míře o lidskou činnost spojenou se sídelními a výrobními aktivitami, těžebními areály či válečnými událostmi. Výrazným faktorem, jenž ovlivnil tvář a podobu nynější krajiny, jsou události druhé světové války, které po sobě zanechaly řadu antropogenních reliktů i v podobě rychle zanikajících objektů. Ty se nacházejí v okolí československého opevnění (tzv. Benešovy linie) vybudovaného v letech 1935-1938. Jedná se o objekty vzniklé ke konci 2. světové války, jež jako polní opevňovací prvky doplňovaly síť pevností nebo pevnůstek vybudovaných ve československém pohraničí před vypuknutím války v roce 1938 a které byly následně zabrány a využívány ozbrojenými silami Třetí říše. Jedním z míst s dochovanými relikty tohoto charakteru je vojenský areál na katastru Smolkova v okolí vchodového srubu MO-Sm-S 41 v trati „Nad Valchou“. První etapa nedestruktivního archeologického výzkumu ve prostoru tvrze ve Smolkově, resp. v okolí Tvrzového vchodového objektu MO-Sm-S 41, byla realizována v jihozápadním sektoru současného vojenského areálu. Cílem bylo mapování, ověření podoby, účelu a vlastností v terénu dochovaných objektů polní obranné linie z roku 1945.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky