EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


26.11.2019 - 15.3.2020
PŘÍBĚH KATEŘINEK
Výstava.
Výstava mapuje historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších dob po povodně v roce 1997. Návštěvníci si tak připomenou nejdůležitější okamžiky, památky i osobnosti původně samostatné obce, která byla dokonce v roce 1932 povýšena na město.
Výstava byla realizována Opavskou kulturní organizací ve spolupráci mimo jiné se Slezským zemským muzeem, statutárním městem Opavou, Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Opava, Národním památkovým ústavem, Muzeem Hlučínska, Základní školou Vrchní nebo soukromými sběrateli z Opavy. Unikátní fotoalbum dodnes známé firmy Altschul pak zapůjčila rodina Červinkových z Prahy. Autory výstavy jsou Mgr. Ivana Maloušková z Opavské kulturní organizace a Mgr. Ondřej Haničák, Ph.D. ze Slezského zemského muzea.


pondělí 6.1. / 18.00 hod. / kaple sv. Kříže
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě spolu s expozicí Cesta města srdečně zvou širokou veřejnost v pondělí 6.1. na Tříkrálový koncert v prostoru Švédské kaple (kaple sv. Kříže). Kaple je po většinu roku uzavřena, otevírá se pouze při zvláštních příležitostech jako je právě tato. Koncert vznikl u příležitosti výstavy Příběh Kateřinek mapující historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších dob po povodně v roce 1997.středa 8.1. / 10.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PŘÍBĚH KATEŘINEK
Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory Opava v minulosti i dnes.
Přednáší Mgr. Ivana Maloušková. Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek mapující historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších dob po povodně v roce 1997. Návštěvníci si tak připomenou nejdůležitější okamžiky, památky i osobnosti původně samostatné obce, která byla dokonce v roce 1932 povýšena na město.

čtvrtek 16.1. / 17.00 hod. / klub Art
NOVÁ ARCHEOLOGICKÁ ZJIŠTĚNÍ V TRASE VÝCHODNÍHO OBCHVATU OPAVY
Přednáška, přednáší Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno).
Přednáška návštěvníky seznámí s archeologickým výzkumem v prostoru Opavy - Kateřinek. V roce 2017 proběhla II. etapa záchranného archeologického výzkumu na stavbě „Silnice 1/II Opava, severní obchvat - východní část“. V rámci celé trasy byly detekovány tři oblasti, na kterých byly zachyceny pozůstatky pravěkých sídlišť. První sídliště bylo datováno do pozdního eneolitu, přímo do epišňůrového kulturního okruhu, druhé do přelomu doby bronzové a halštatské - do kultury lužických popelnicových polí. Poslední část zachyceného sídliště spadá do nejmladší fáze hornoslezské lengyelské skupiny (pozdní neolit). Mezi nejvýznamnější nález můžeme považovat fragment ženské plastiky.čtvrtek 30.1. / 17.00 hod. / klub Art
KATEŘINKY ZNÁMÉ/NEZNÁMÉ
Přednáška, přednáší PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum).
Architektura a urbanismus opavského předměstí.
Nejprve předměstské osídlení, poté samostatná obec a ve 30. letech 20. století krátce dokonce město - tím vším byly v minulosti Kateřinky. Jejich spletitá historie se promítala jak do tvářnosti ulic a veřejných prostranství, tak jednotlivých staveb. Malebný ráz opavského předměstí vzal za své zejména ve druhé polovině 20. století, kdy byl při výstavbě kateřinských sídlišť spolu se starší zástavbou nenávratně ztracen také specifický genius loci, formovaný historickým vývojem předchozích staletí. Přijměte proto pozvání ke virtuální procházce po starých Kateřinkách a jejich architektonických dominantách, které jsou v mnoha případech dnes známy v pozměněné podobě či jen díky historickým mapám, plánům a fotografiím. U mnohých se pak dramaticky proměnilo jejich okolí. Přes všechny změny jsou však stopy „zmizelých“ Kateřinek v prostředí dnešní městské části stále dobře patrné.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky