EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.6. - 3.11.
OPAVA SECESNÍ
Výstava.
Období secese, jednoho z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let 1895-1914. Stěžejními umělci této éry byly například Alfons Mucha nebo Gustav Klimt, jejichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným doplňkem mnohých interiérů. Z architektů si obdobnou nesmrtelnost vysloužil například Dušan Jurkovič svým originálním stylem uplatněným ve stavbách lázeňských domů v Luhačovicích anebo útulnách na beskydských Pustevnách. Secese však nenašla svůj odraz pouze v umění či architektuře, ale také ve vybavení domácnosti nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně, tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka celé Evropy. Právě toto období, vnímané často jako půvabnou a poklidnou „zlatou éru monarchie“, chce nová výstava návštěvníkům přiblížit. A to přesto, že v samotné Opavě se tento styl neprojevil umělecky a stavebně takovou měrou, jako například v nedaleké Ostravě nebo v Olomouci. Přijďte se projít starou Opavou a dozvědět se, jak žili obyvatelé města před první světovou válkou. Kde bydleli, pracovali, studovali, kam se vydávali za zábavou anebo za sportem. Výstava návštěvníkům rovněž přiblíží dochované i zaniklé stavby v secesním stylu. Výstavu připravili zaměstnanci Opavské kulturní organizace, na její realizaci se dále podílely Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a další instituce, rovněž též řada jednotlivců nejen z Opavy.
1.9. - 31.10. / Horní a Dolní náměstí Opava
OPAVSKÉ ULICE - PROMĚNY HORNÍHO A DOLNÍHO NÁMĚSTÍ
Výstava.
Venkovní panelová výstava přiblíží kolemjdoucím nejdůležitější historické proměny dvou významných opavských náměstí, která spolu již od dob středověku tvoří centrum města. Na osmi panelech, které budou rozmístěny na obou náměstích, se zájemci budou moci dočíst o vzniku těchto „rynků“, o jejich postupném vývoji a také o osudech jejich nejvýznamnějších staveb. Textovou část doplní také dobové fotografie a další vyobrazení, které nám ze svých sbírek poskytli Slezské zemské muzeum, Zemský archiv Opava a Státní okresní archiv Opava.


úterý 1.10. / 16.30 hod. / Městský hřbitov Opava
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon Tesař (Krnovská synagoga z. s.).
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy, stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo také druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény významných zdejších podnikatelů (Breda, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie nebo první československé republiky. Hřbitovem a jeho historií provede Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. ze Zemského archiv v Opavě, kterého výkladem o židovské symbolice a zvycích doplní Mgr. Petr Aharon Tesař z občanského sdružení Krnovská synagoga.
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu.

středa 2.10. / 16.30 hod.
VYCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky secesní Opavou zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž se významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy Opava secesní v expozici Cesta města v opavském Obecním domě.

čtvrtek 3.10. / 17.00 hod. / hřbitov Opava - Kateřinky
ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.).
Vydejte se s námi na druhý největší hřbitov v Opavě. Představíme si přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, faráře, politika a slezského buditele Antonína Grudy, učitele či kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo původně italské rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách.
Sraz před kaplí sv. Kříže (Švédská kaple), vstupenku zakoupíte na místě.

neděle 6.10. / 14.00 hod.
VYCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky secesní Opavou zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž se významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy Opava secesní v expozici Cesta města v opavském Obecním domě.

úterý 8.10. / 16.30 hod.
VYCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky secesní Opavou zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž se významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy Opava secesní v expozici Cesta města v opavském Obecním domě.

středa 9.10. / 10.00 hod.
VYCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Vycházka secesní Opavou v rámci cyklu přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory Opava v minulosti i dnes, provádí Mgr. Ivana Maloušková.
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky secesní Opavou zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž se významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy Opava secesní v expozici Cesta města v opavském Obecním domě.

čtvrtek 10.10. / 18.00 hod. / klub Art
METAMORFÓZY SECESE: OPAVA  1890 - 1914
Přeednáška, přednáší Pavel Šopák (Slezské zemské muzeum).
Secese - styl přelomu 19. a 20. století, jenž se prosadil ve Španělsku, Rusku, Skandinávii, Anglii, střední Evropě i na Balkáně - byl doceněn až v šedesátých letech 20. století. Od té doby vyšla řada publikací o tomto fenoménu, jenž stojí na počátku moderního výtvarného umění. Jaké místo měla secese v opavské výtvarné kultuře; kdo byli její představitelé a jaké doklady secesní architektury a uměleckého řemesla se do dnešní doby dochovaly - také na tyto a mnohé další otázky se pokusí odpovědět přednáška, doplněná obrazovým doprovodem.neděle 13.10. / 11.00 hod. / Městský hřbitov Opava
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon Tesař (Krnovská synagoga z. s.).
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy, stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo také druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény významných zdejších podnikatelů (Breda, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie nebo první československé republiky. Hřbitovem a jeho historií provede Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. ze Zemského archiv v Opavě, kterého výkladem o židovské symbolice a zvycích doplní Mgr. Petr Aharon Tesař z občanského sdružení Krnovská synagoga.
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu.

úterý 22.10. / 16.30 hod. / Městský hřbitov Opava
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon Tesař (Krnovská synagoga z. s.).
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy, stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo také druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény významných zdejších podnikatelů (Breda, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie nebo první československé republiky. Hřbitovem a jeho historií provede Mgr. Zdeněk Kravar, PhD. ze Zemského archiv v Opavě, kterého výkladem o židovské symbolice a zvycích doplní Mgr. Petr Aharon Tesař z občanského sdružení Krnovská synagoga.
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907 nebo na recepci Obecního domu.

čtvrtek 24.10. / 16.30 hod.
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ OBJEKTY V OPAVĚ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum).
Kde v Opavě sídlila velitelství armády, četnictva či gestapa? Které vojenské jednotky sídlily ve zdejších kasárnách a jaké významné osobnosti jimi prošly? Jak vypadal život vojáků,ale také civilistů v posádkovém městě v období od 18. do 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přiblíží komentovaná vycházka, během níž se seznámíme například se historií budov Zemského četnického velitelství na dnešní Mařádkově ulici nebo Rainerových kasáren, v jejichž prostorách dnes sídlí úřadovny magistrátu Statutárního města Opavy.
Sraz před Obecním domem. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

úterý 29.10. / 16.30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OPAVA SECESNÍ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková.
Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku aktuální výstavy Opava secesní. Komentovaná prohlídka proběhne v expozici Cesta města a dozvíte se zde mnoho zajímavého o secesi obecně i o secesi v Opavě. Rodiny s dětmi a studující do 26 let vstup na tyto komentované prohlídky mají zdarma.

čtvrtek 31.10. / 16.30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OPAVA SECESNÍ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková.
Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku aktuální výstavy Opava secesní. Komentovaná prohlídka proběhne v expozici Cesta města a dozvíte se zde mnoho zajímavého o secesi obecně i o secesi v Opavě. Rodiny s dětmi a studující do 26 let vstup na tyto komentované prohlídky mají zdarma.

neděle 3.11. / 10.00 - 18.00 hod.
DERNISÁŽ VÝSTAVY OPAVA SECESNÍ
Aktivity pro děti, ochutnávka cukroví podle receptů našich prababiček, komentované prohlídky v 10.30 a 16.30 hodin, vycházka secesní Opavou ve 13.00 hodin, sraz před Obecním domem, v případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy.

neděle 3.11. / 10.30 a 16.30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY OPAVA SECESNÍ
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Ivana Maloušková.
Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku aktuální výstavy Opava secesní. Komentovaná prohlídka proběhne v expozici Cesta města a dozvíte se zde mnoho zajímavého o secesi obecně i o secesi v Opavě. Rodiny s dětmi a studující do 26 let vstup na tyto komentované prohlídky mají zdarma.

neděle 3.11. / 13.00 hod.
VYCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU
Provádí Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace).
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky secesní Opavou zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž se významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili. Sraz před recepcí Obecního domu. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy Opava secesní v expozici Cesta města v opavském Obecním domě.


VÝZVA
K chystané výstavě Příběh Kateřinek, která bude mapovat historii této městské čtvrti od pravěku po povodně v roce 1997, hledáme k zapůjčení nebo pořízení reprodukcí diplomy, vysvědčení, fotografie, obrazy nebo jiné dokumenty týkající této městské čtvrti a jejích obyvatel. Zároveň také uvítáme zapůjčení jiných historických předmětů mající přímou souvislost s Kateřinkami. Předměty spojené s Kateřinkami je možné přinést do počátku listopadu tohoto roku.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky