EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


5.4. - 3.6.
NA ÚTĚKU
PO STOPÁCH SLÁVY A ZMARU RODINY DAVIDA WEINSTEINA
Výstava a film.
Jádrem výstavy je unikátní kolekce doposud nepublikovaných fotografií z pozůstalosti Weinsteinova syna Roberta, které se podařilo objevit v Norsku. Tyto zachycují soukromý, společenský a pracovní živost rodiny a nabízí tak detailní pohled do života lidí reprezentujících podnikatelskou elitu předválečné Opavy. Jedná se o unikátní sondu doplňující poznatky z oblasti volnočasových aktivit obdobně postavených rodin v širokém geografickém měřítku. Tuto kolekci můžeme jen těžko s něčím podobným v Opavě srovnávat. Fotografie odhalují nejen život jedné rodiny na špičce společenského žebříčku v Opavě v letech 1914-1938, ale odkrývají řadu dalších informací a souvislostí jako např. společenské kontakty rodiny a jejich kulturní aktivity v rámci města a jeho nejbližšího okolí. Výstava nabídne rovněž trojrozměrné exponáty. Mnohé z nich jsou součástí původního vybavení obchodního domu Breda & Weinstein v Opavě. Připomenuty budou tragické dopady nacistického teroru a postupy při likvidaci velké části předválečných společenských elit našeho regionu v důsledku rasové perzekuce, které vedly i k fatálním zvratům v životech hlavních aktérů tohoto příběhu.
Autor výstavy Václav Hájek se pátráním po osudech rodiny Weinstein věnuje už téměř tři roky. Za tuto dobu shromáždil řadu poznatků a především množství archivního materiálu. Do realizačního týmu, který na projektu pracoval, získal badatelské nadšence na norské, ale také české straně. Klíčová byla spolupráce s Therese Alvik a Miluši Juříčkovou, které se dlouhodobě zabývají osudem židovských uprchlíků v Norsku. Součástí výstavy je film Na útěku - tragický osud rodiny Davida Weinsteina. Film potrvá přibližně padesát minut, bude vysílán v každou celou hodinu v klenotnici expozice. Výstava film doprovází a dále jej rozšiřuje. Doporučujeme proto návštěvníkům prohlídku výstavy zahájit právě shlédnutím tohoto filmu.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 4.4. v 18.30 hodin.

středa 4.4. / 17.00 hod. / víceúčelový sál Slezské univerzity na Hauerově ulici
NA ÚTĚKU - TRAGICKÝ OSUD RODINY DAVIDA WEINSTEINA
Premiéra filmu uváděného na výstavě. Dovolujeme si upozornit, že kapacita míst na sezení je omezena, rezervace na recepci Obecního domu.

čtvrtek 5.4. / 17.00 hod. / klub Art
PO STOPÁCH ČESKOSLOVENSKÝCH ŽIDOVSKÝCH UPRCHLÍKŮ
Přednáška k výstavě Na útěku.
Přednáška norské spisovatelky a lektorky Therese Alvik (do češtiny tlumočí Miluše Juříčková z Masarykovy univerzity). V době, kdy českým Židům začalo jít v jejich domovské vlasti o život, nalezla malá skupina uprchlíků, kteří se soustředili kolem opavských rodáků Nory Lustigové a Roberta Weinsteina, bezpečí a útočiště v Norsku. Řada z nich se do Norska dostala prostřednictvím tzv. Nansenovy pomoci. Kdo byli ti, kteří pomáhali? Co se všechno odehrávalo po příjezdu uprchlíků do Norska? Therese Alvik ve své přednášce popisuje příběhy o nejistotě, zoufalství, ale také silných přátelství a lidské sounáležitosti. K zobrazení dramatických osudů používá dobové fotografie či dokumenty, ale také informace vycházející z výpovědi pamětníků, dopisů a četných archivních dokumentů.
Vstupné: zdarma.
Akce se koná v rámci festivalu Další břehy.

úterý 24.4. / 18.00 hod. / klub Art
KDE SE VZALY, TU SE VZALY, NÁZVY OPAVSKÝCH ULIC…
Přednáška.
V pořadí již čtvrtá přednáška úspěšného cyklu Kde se vzaly, tu se vzaly, názvy opavských ulic… přiblíží jména opavských ulic jako např. Merveldtova ul., Dittersova ul., Stockertova ul., Kudlichova ul., Laudonova ul., Radeckého ul., Holteiova ul., Zedlitzova ul. a mnohé další. Tématem vás provede Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (ze Zemského archivu v Opavě). Přednášky navazují na knihu Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí, (Jaromíra Knapíková (ed.) a Zdeněk Kravar, vydalo Statutární město Opava v roce 2016). Knihu si budete moci zakoupit na místě (290,- Kč). První tabule nesoucí názvy opavských ulic se objevily v roce 1854. Jednalo se o oválné plechové tabule, černé barvy s bílými nápisy. Ve sbírkách Slezského zemského muzea se takové dochovaly. Barva, tvar ale také velikosti se v průběhu let měnily, tak jako jejich názvy. Přednášky Vám přiblíží mnohé osobnosti, vysvětlí, kdy ke změnám docházelo a proč. Těšíme se na setkání u čtvrté přednášky z plánovaných osmi.
Vstupné: 20,- Kč.

sobota 28.4. / 11.00 a 14.00 hod. / Městský hřbitov Opava
PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Komentovaná prohlídka, provází Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D.
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších významných podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky.
Sraz před hlavní branou Městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech 553 791 947 nebo 734 518 907, počet míst je omezen na 26 osob. V případě špatného počasí se akce nekoná.
Akce se koná v rámci Otevírání turistické sezóny opavské Slezsko.

sobota 28.4. / 15.30 hod. / centrum města Opavy
ARCHITEKTURA STARÉ OPAVY
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petra Kaniová.
Komentovaná prohlídka Architektura staré Opavy seznámí návštěvníky s historicky důležitými objekty v okolí centra města. Tentokrát nově povede trasa přes Horní náměstí, náměstí Republiky, přes ulici Čapkovu směrem na Olomouckou ulici a zakončena bude při kostelu sv. Hedviky. Na trase budou připomenuty mimo jiné objekty jako konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, divadlo, synagoga, sídlo firmy Fiedor a další. Cílem této komentované prohlídky je seznámit návštěvníky s architekturou Opavy před rokem 1945. K tomu účelu využívá lektor při výkladu tištěného průvodce, který nabídne srovnání se dobovými fotografiemi, plány a půdorysy. Prohlídka není zaměřena pouze na solitérní objekty, ale také na hlubší souvislosti - okolí objektů, urbanizační proces, osobnosti architektů a stavitelů.
Sraz prohlídky je před Hláskou, doporučujeme předchozí rezervaci na telefonních číslech 553 791 947 nebo 734 518 907, počet míst je omezen na 26 osob, akce je se vstupem zdarma. K prohlídce budou nabídnuty doprovodné obrazové materiály - zapůjčení oproti vratné kauci 600,- Kč. V případě špatného počasí se akce nekoná.
Akce se koná v rámci Otevírání turistické sezóny opavské Slezsko.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky