EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


28.11.2018 - 10.2.2019
700 LET OPAVSKÉHO KNÍŽECTVÍ
Výstava.
Letos si na Opavsku připomínáme nejen výročí vzniku samostatného státu a ukončení první světové války, ale též 700 let od doby, kdy český král Jan Lucemburský udělil lénem Opavské knížectví Mikulášovi II. z vedlejší větve Přemyslovců. Právě tuto událost připomene nová výstava vzniklá ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, jejíž hlavním exponátem budou unikátní faksimile šesti středověkých listin z let 1318-1461. Obsahem těchto listin jsou zejména potvrzení privilegií stavů. Originály písemností nalezneme ve fondech Zemského archivu v Opavě, kde tvoří jedny z nejvzácnějších písemných památek. Texty výstavy, jejichž autory jsou PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu, Mgr. Petr Kozák, Ph.D., archivář Zemského archivu a Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu Karviná, vycházejí z připravované publikace, která představí jak překlad těchto listin, tak osvětlí okolnosti jejich vzniku či následného uchovávání. Výstava je dále doplněna exponáty z fondů Slezského zemského muzea a Národního památkového ústavu.

28.11.2018 - 10.2.2019
70. VÝROČÍ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI V OPAVĚ
Výstava.
Český numismatický spolek v Opavě vznikl po II. světové válce z iniciativy finančníka, významného badatele a sběratele Františka Papouška. V květnu 1948 se sešlo několik zájemců, kteří ustavili při Slezském muzeu sběratelský kroužek, který se pak transformoval na pobočku Numismatické společnosti československé, nyní České numismatické společnosti. Se zaměřením především na slezskou numismatiku se vypracoval mezi přední pobočky v rámci celé republiky. Od prvotních numismatických přednášek, výstav, aukcí, tematických zájezdů a regionálních numismatických setkání pořádaných nejen pro členy se dopracoval až k odborným konferencím mezinárodní úrovně a ke kvalitní ediční činnosti vysoce překračující slezský region. Výsledky sedmdesátileté aktivity členů dokumentuje řada publikací, více jak dvě desítky vydaných medailí a periodika, která trvale pobočku doprovázejí. Uznání členům pobočky, jichž se ze strany České numismatické společnosti dostává, pak její úspěšnou práci završují. Výstavu pořádá Česká numismatická společnost Opava ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a Slezským zemským muzeem.
čtvrtek 10.1. / 16.30 hod.
70. VÝROČÍ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI V OPAVĚ
Komentovaná prohlídka výstavy, výstavou nás provede Vlastimil Kočvara, předseda České numismatické společnosti, pobočka Opava.

čtvrtek 31.1. / 18.00 hod. / klub Art
PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA NA OPAVSKU A RATIBOŘSKU (1269-1521)
Přednáška.
Potomci knížete Mikuláše, nemanželského syna českého krále Přemysla II. Otakara, přežili hlavní (královskou) linii rodu Přemyslovců o více než dvě století a coby vládcové knížectví s centry v Opavě a hornoslezské Ratiboři významným způsobem (spolu)vytvářeli dějiny regionu i České koruny. Přednáška Mgr. Petra Kozáka, PhD. (Zemský archiv v Opavě), jednoho z autorů výstavy 700 let opavského knížectví, nabídne základní přehled rodové historie v kontextu dějin českých zemí doby pozdního středověku.
Vstup: zdarma.


leden 2019 - prosinec 2019
NOVÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY V ROCE 2019
V letošním roce přicházíme s novou nabídkou přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory. Akce se bude konat vždy druhou středu v měsíci, výjimkou je ale měsíc květen, ve kterém se z důvodu státních svátků přednáška uskuteční až třetí středu, a bude začínat v deset hodin dopoledne a bude trvat přibližně hodinu. Témata přednášek se budou týkat historie Opavy či aktuálních výstav v expozici. Za chladnějšího počasí budou probíhat v Obecním domě (Ostrožná 46, Opava) v Schösslerově salónku nebo v expozici Cesta města, v případě komentovaných prohlídek výstav, v teplejších měsících vyrazíme ven na prohlídku historických zajímavostí města Opavy. Vstupné na akci činí 20,- Kč, vstupenka bude platit také pro vstup do expozice Cesta města.
První přednáška se bude konat 9.1.2019 a kurátorka expozice Mgr. Ivana Maloušková Vás seznámí s listinami, které je možno zhlédnout v rámci výstavy 700 let Opavského knížectví, a poté Vás samotnou výstavou provede. Těšíme se na Vaši návštěvu!


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky