EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


21.6. - 4.11.
SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
Výstava.
Stojí za to nechat se unést vůní kávy …
Jaké by asi bylo usadit se v takové opavské prvorepublikové kavárně? Přenést se v čase, vnímat atmosféru 20. a 30. let minulého století a nejen to. Jaké by byly opavské kavárny ještě o století starší? Představíme více než třicítku historicky doložených opavských kaváren a kafíren, mezi nimi i ty, jenž se trvale vryly do paměti Opavanů: Café Niedermeyer, Café Wien, Café Raida, Café Hedwigshof, Café Habsburg (American Bar), Promenádní kavárna (Café a Restaurant Phillipp), Café Hansel (kavárna Opera), kavárna Orient, ale také ty o něco méně známé jako Café Central, Café Austria, Café a cukrárna Jelínek, Café Gross. Výstava nabídne množství exponátů zapůjčených z několika muzeí či galerií v České republice. Dozvíte se nejen o historii opavských kaváren, ale budete moci načerpat znalosti také o přípravě kávy nejen v minulosti ale také dnes, o pěstování kávovníků a o zpracovávání kávových zrn. Pozornosti jistě neunikne řada pozoruhodných obrazových materiálů, zvětšenin pohlednic, z nichž převážená část je ze sbírky Rudolfa Dybowizce, ale také autorky výstavy Jaromíry Knapíkové. Pohlednice doplní dobové fotografie zachycující exteriéry kavárenských budov. Těšit se budete moci na dobové pražičky, kávomlýnky, překapávače a „presovače“ sbírky ze skla jako cukřenky, talířky, sklenice na pivo, likéry, kávu a čaj, dózy na bonbóny a další. Zásadními exponáty jsou předměty svázané přímo s opavskými kavárnami, s jejichž sběrem jste pomohli také Vy. Obdivovat budete moci umělecká díla reflektující kavárenskou atmosféru první poloviny 20. století. Autorkou textů výstavy je PhDr. Jaromíra Knapíková (Zemský archiv v Opavě), kurátorkou výstavy Mgr. Kateřina Pelcová (OKO).
Partnery výstavy a zapůjčitelé exponátů jsou: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Statutární město Opava, Muzeum regionu Valašsko, GASK (Galerie středočeského kraje), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezské zemské muzeum Opava a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Marie Domesová, Helena Schillerová, Rudolf Dybowicz.
Obrazové materiály zapůjčili: Rudolf Dybowicz, Jaromíra Knapíková, Zemský archiv Opava, Státní okresní archiv v Opavě, Stavební archiv Statutárního města Opavy.28.11.2018 - 10.2.2019
700 LET OPAVSKÉHO KNÍŽECTVÍ
Výstava.
Letos si na Opavsku připomínáme nejen výročí vzniku samostatného státu a ukončení první světové války, ale též 700 let od doby, kdy český král Jan Lucemburský udělil lénem Opavské knížectví Mikulášovi II. z vedlejší větve Přemyslovců. Právě tuto událost připomene nová výstava vzniklá ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, jejíž hlavním exponátem budou unikátní faksimile šesti středověkých listin z let 1318-1461. Obsahem těchto listin jsou zejména potvrzení privilegií stavů. Originály písemností nalezneme ve fondech Zemského archivu v Opavě, kde tvoří jedny z nejvzácnějších písemných památek. Texty výstavy, jejichž autory jsou PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu, Mgr. Petr Kozák, Ph.D., archivář Zemského archivu a Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D., ředitel Státního okresního archivu Karviná, vycházejí z připravované publikace, která představí jak překlad těchto listin, tak osvětlí okolnosti jejich vzniku či následného uchovávání. Výstava je dále doplněna exponáty z fondů Slezského zemského muzea a Národního památkového ústavu.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 27.11. v 17.00 hodin.

28.11.2018 - 10.2.2019
70. VÝROČÍ NUMISMATICKÉ SPOLEČNOSTI V OPAVĚ
Výstava.
Český numismatický spolek v Opavě vznikl po II. světové válce z iniciativy finančníka, významného badatele a sběratele Františka Papouška. V květnu 1948 se sešlo několik zájemců, kteří ustavili při Slezském muzeu sběratelský kroužek, který se pak transformoval na pobočku Numismatické společnosti československé, nyní České numismatické společnosti. Se zaměřením především na slezskou numismatiku se vypracoval mezi přední pobočky v rámci celé republiky. Od prvotních numismatických přednášek, výstav, aukcí, tematických zájezdů a regionálních numismatických setkání pořádaných nejen pro členy se dopracoval až k odborným konferencím mezinárodní úrovně a ke kvalitní ediční činnosti vysoce překračující slezský region. Výsledky sedmdesátileté aktivity členů dokumentuje řada publikací, více jak dvě desítky vydaných medailí a periodika, která trvale pobočku doprovázejí. Uznání členům pobočky, jichž se ze strany České numismatické společnosti dostává, pak její úspěšnou práci završují. Výstavu pořádá Česká numismatická společnost Opava ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a Slezským zemským muzeem.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 27.11. v 17.00 hodin.


úterý 6.11. / 18.00 hod. / klub Art
KDE SE VZALY, TU SE VZALY, NÁZVY OPAVSKÝCH ULIC…
OPAVA BUDOVATELSKÁ (OD ROKU 1948 DO LISTOPADU 1989 S VÝHLEDEM DO SOUČASNOSTI)
Přednáška.
Závěrečná přednáška úspěšného cyklu Kde se vzaly, tu se vzaly, názvy opavských ulic… přiblíží změny v pojmenování opavských ulic mezi léty 1948 až 1989.
Tématem vás provede PhDr. Jaromíra Knapíková ze Zemského archivu v Opavě. Přednášky navazují na knihu Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí (Jaromíra Knapíková (ed.) a Zdeněk Kravar, vydalo Statutární město Opava v roce 2016). Knihu si budete moci zakoupit na místě (290,- Kč). První tabule nesoucí názvy opavských ulic se objevily v roce 1854. Jednalo se o oválné plechové tabule černé barvy s bílými nápisy. Takové tabule se dochovaly například ve sbírkách Slezského zemského muzea. Barva, tvar i velikost se v průběhu let měnily stejně jako jejich názvy. Přednáška Vám přiblíží mnohé osobnosti, vysvětlí, kdy a z jakého důvodu ke změnám názvu docházelo.

sobota 10.11. / 8.30 - 15.30 hod. / Obecní dům Opava, kostel sv. Václava, Švédská kaple
ROZLOUČENÍ S TROLEJBUSY ŠKODA 14TR.
Výstava, akce ve spolupráci s MDPO.
V rámci této akce budou jejím návštěvníkům zpřístupněny prostory Obecního domu - Sál Purkmistrů, expozice Cesta města, Galerie Obecního domu, Schösslerův salónek a terasa, dále kostel sv. Václava a Švédská kaple. Více informací na www.opava35let.cz.

úterý 20.11. / 18.00 hod. / klub Art
SBOHEM, MONARCHIE
Přednáška.
Přednáší Mgr. Lubomír Novotný, Mgr. Petra Kubíčková (Vědecká knihovna v Olomouci).
Vědecká knihovna v Olomouci se ve výročním roce 2018 rozhodla, možná poněkud netradičně a nečekaně, připomenout vznik Československa tím, že představuje základy, na nichž náš novodobý stát vyrostl. Tyto základy ležely na území, kde žilo více než deset národů, jež vyznávaly všechna velká monoteistická náboženství, mluvily více než deseti jazyky a přestože žily ve společném domě, tak projevovaly rozličnou kulturní, ekonomickou a vzdělanostní úroveň. Právě v těchto kulisách se formoval moderní český národ, v tomto kontextu rostla česká elita a politici, kteří se zasloužili o vznik Československa. Projekt „Sbohem, monarchie“ se za pomocí pramenů z rozsáhlého fondu Vědecké knihovny v Olomouci pokusil základní kontury těchto kulis představit.  
Od 1. října do 30. listopadu 2018 mohou návštěvníci Vědecké knihovny v Olomouci shlédnout výstavu Sbohem, monarchie. Putování dlouhým 19. stoletím. Velkoformátové panely, které vycházejí z původního komiksu („historymiksu“), zde provádějí návštěvníka životním příběhem fiktivní postavy Řehoře Ignáce Hallirzka, na jehož osudech v letech 1800-1918 můžeme sledovat osudy jednotlivce i důležité dějinné, politické nebo národnostní poměry habsburské monarchie.  Autorem komiksu je historik Lubomír Novotný a výtvarnice Zdenka Šmídová.
Druhou výstavu připravila Vědecká knihovna v Olomouci ve spolupráci s Pevností poznání Olomouc. Výstava probíhá od 4. listopadu do konce prosince 2018, nese název Sbohem, monarchie. Habsburské mocnářství 1804-1918 a seznamuje diváky se strukturou habsburské monarchie, jejími obyvateli, přírodními podmínkami, se jednotlivými zeměmi obrovského soustátí i s vládnoucí habsbursko-lotrinskou dynastií. Velkoryse pojatý barevný katalog k výstavě byl sestaven za pomocí pramenů a literatury dlouhého 19. století (knihy, kartografické dokumenty, pohlednice, grafiky, fotografická alba, noviny, letáky, příručky aj.), které byly vybrány z bohatého fondu Vědecké knihovny v Olomouci. Texty v katalogu jsou výsledkem práce autorského Kolektiv, jenž je tvořen historiky Vědecké knihovny v Olomouci Lubomírem Novotným, Petrou Kubíčkovou, Rostislavem Krušinským a Kristýnou Bařinovou.
Na přednášce, která proběhne dne 20. listopadu 2018 v klubu Art, Vás s projektem VKOL a s výsledkem své práce seznámí Lubomír Novotný a Petra Kubíčková. K zakoupení bude na místě také tištěná forma komiksu a katalog k výstavě Sbohem monarchie. Habsburské mocnářství 1804-1918.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky