EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


20.2. - 12.5.
AŽ PŘILETÍ ČÁP
Výstava.
Výstava představí nejrůznější typy kočárků z let 1880-1980, které shromáždili a také zrestaurovali manželé Šormovi z Roztok u Prahy. V roce 2016 tuto sbírku zakoupilo Muzeum regionu Valašsko, které ji instalovalo v prostorách zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a následně také zapůjčovalo dalším muzeím. Nyní mají možnost tuto unikátní kolekci spatřit také návštěvníci expozice Cesta města.  Výstavu doplní také část věnována dětství v Opavě, kterou ve spolupráci se Zemským archivem v Opavě, Státním okresním archivem Opava, dalšími institucemi ale také jednotlivci připravili zaměstnanci Opavské kulturní organizace.
středa 1.5. / 10.00 hod. / kostel sv. Hedviky
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELU SVATÉ HEDVIKY
Provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě).
Již na konci 19. století se zrodila myšlenka vystavět v Opavě chrám zasvěcený svaté Hedvice, patronce Slezska. Stavba kostela se pak uskutečnila až v období první republiky, a to podle návrhu slavného architekta Leopolda Bauera. Po těžkém období Velké války byl tento kostel stavěn také jako pomník padlým, čemuž odpovídala také výzdoba interiéru. Ta byla mj. svěřena malířům Paulu Gebauerovi, Adolfu Zdrazilovi a sochařce Heleně Železné-Scholzové. Chrám se však vlivem dějinných událostí dočkal svého dokončení a vysvěcení až v 90. letech 20. století.
Sraz před hlavním vstupem do kostela. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

čtvrtek 9.5. / 16.30 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY AŽ PŘILETÍ ČÁP
Výstavou věnovanou historickému vývoji kočárků a dětství v Opavě Vás provede kurátorka expozice Bc. Lenka Čížová.

neděle 12.5. / 10.00 hod.
SVÁTEK MATEK S EXPOZICÍ CESTA MĚSTA
Přijďte do expozice Cesta města oslavit Den matek a využijte poslední možnost prohlédnout si výstavu historických kočárků a dětství v Opavě. Maminky a babičky budou mít v tento den vstup zdarma. Pro děti je v rámci výstavy k dispozici hrací koutek a také pracovní list, za jehož správné vyplnění dostanou odměnu. Můžete se také vyfotografovat v připraveném fotokoutku. Těšíme se na Vaši návštěvu. Vstupné pro maminky a babičky je zdarma.

středa 15.5. / 10.00 hod. / hřbitov Opava - Kateřinky
ZA HISTORIÍ HŘBITOVŮ V KATEŘINKÁCH
Přednáška, přednáší a provádí Mgr. Ivana Maloušková (OKO). Přednáška z cyklu přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory Opava v minulosti i dnes.
Vydejte se s námi na druhý největší hřbitov v Opavě. Představíme si přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, faráře, politika a také slezského buditele Antonína Grudy, učitele a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo původně italské rodiny Migliarinů, majitelů tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách.
Sraz před kaplí sv. Kříže (Švédská kaple), vstupenku zakoupíte na místě.

sobota 18.5. / 10.30 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELU SV. VOJTĚCHA
Provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských nebo projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Sraz před hlavním vstupem do kostela. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.

úterý 28.5. / 17.00 hod. / Městský hřbitov Opava
OPAVSKÉ PODNIKATELSKÉ RODINY MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ
Provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph. D. (Zemský archiv v Opavě).
Také v letošním roce budou pokračovat komentované prohlídky opavského Městského hřbitova. Tématem první prohlídky budou opavské podnikatelské rodiny meziválečného období. Navštívíme například místa posledního odpočinku majitele papírnictví Prachowného, ředitele cukrovaru Josefa Schneidera, provozovatele železářství Eduarda Nedely, tiskaře a průkopníka automobilismu Augusta Strasilly, obchodníka semeny Martina Grosse a několika dalších továrníků (Jan Kupčík, Franz Lux), obchodníků (August Lassmann, Carl Dorasil) a podnikatelů (Karl Wenzelides, Emil Spielvogel).
Sraz před hlavní bránou opavského Městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. Doporučujeme rezervaci na telefonních číslech +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907.
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky