EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


16.6.2022 - 3.1.2023
KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
Výstava. Prodlouženo do 3. 1. 2023.
Výstava autorky Zuzany Beranové připomene významnou opavskou rodačku Friederike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonová. Výstava se zaměřuje na kořeny známé ochránkyně divoké přírody. Seznámíme se tak s rodinou Weisshuhnů, kteří byli významnými podnikateli a ovlivnili tvář našeho kraje. Dodnes je připomíná například papírna v Žimrovicích nebo unikátní náhon. Dále také s rodinnou Gessnerů, která je reprezentována významnými architekty Hubertem a Franzem Gessnerovými. Výstava současně mapuje, jak kořeny na Opavsku přispěly k Joyiným pozdějším celosvětovým úspěchům. V rámci doprovodného programu k výstavě proběhnou komentované prohlídky, přednášky, animační programy pro děti a další zajímavé akce.
23.6. - 3.10.
PO STOPÁCH JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
Panelová výstava.
Panelová výstava pod taktovkou autorky výstavy Zuzany Beranové připomene v Opavě místa spojená s rodinou Gessnerů a Weisshuhnů.


čtvrtek 1.9. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.sobota 3.9. / 10.30 a 16.30 hod.
KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
Komentovaná prohlídka výstavy, provádí autorka Zuzana Beranová.

sobota 3.9. / 18.00 hod. / terasa Obecního domu
VOLÁNÍ DIVOČINY
Přednáška k filmu, přednáší Zuzana Beranová.
Zajímavosti ze zákulisí filmu natočeného podle knižní předlohy Joy Adamson. V případě nepříznivého počasí se přednáška uskuteční ve vnitřních prostorách Obecního domu.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907, případně e-mailem obecni.dum@oko-opava.cz nebo osobně na recepci Obecního domu.

sobota 3.9. / 19.30 hod. / terasa Obecního domu
VOLÁNÍ DIVOČINY
Promítání filmu.
Příběh lvice Elsy zná pravděpodobně každý z nás. Přijďte si na terasu Obecního domu vychutnat slavný film z roku 1966. V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční ve vnitřních prostorách Obecního domu.
Nutná rezervace na telefonním čísle +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907, případně e-mailem obecni.dum@oko-opava.cz nebo osobně na recepci Obecního domu.čtvrtek 8.9. / 17.00 hod. / kostel sv. Vojtěcha
KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Komentovaná prohlídka, provádí Pavel Solnický, archivář Zemského archivu v Opavě.
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech - společenských, náboženských či projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv. milostnému obrazu a přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu v průběhu náletů na město koncem března 1945 a jeho nákladnou poválečnou opravu.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

pondělí 12.9. - úterý 13.9. / 9.00 hod. / Švédská kaple
ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE (ŠVÉDSKÁ KAPLE)
PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Využijte možnost nahlédnout do této unikátní gotické památky na území města Opavy. Další nabídka programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiná školská zařízení, organizované skupiny na www.cestamesta/animace/.
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, telefonní číslo +420 734 527 115 nebo e-mail simona.juchelkova@oko-opava.cz.

středa 14.9. / 10.00 hod. / Švédská kaple
KAPLE A HŘBITOV V KATEŘINKÁCH
Komentovaná prohlídka.
Komentovaná prohlídka z cyklu „Opava v minulosti i dnes“ vás provede nejen historií kaple svatého Kříže, která je známá spíše pod názvem „Švédská“, ale také druhým největším hřbitovem v Opavě. Představí přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla roku 1932 dokonce povýšena na město.

středa 14.9. / 18.00 hod. / Švédská kaple
BOHOSLUŽBA
Bohoslužbu u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže doprovodí zpěv jaktařské scholy.

středa 14.9. / 19.00 - 20.00 hod. / Švédská kaple
VOLNÁ PROHLÍDKA ŠVÉDSKÉ KAPLE
Zpřístupnění kaple k individuální prohlídce.čtvrtek 22.9. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Pavel Solnický, archivář Zemského archivu v Opavě.
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

neděle 25.9. / 8.45 - 13.00 hod. / sraz na horním parkovišti papírny Smurfit Kappa
WEISSHUHNŮV KANÁL
Komentovaná prohlídka.
Užijte si speciální komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním díle, které nechal na řece Moravici postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, majitel papírny v Žimrovicích a Jánských Koupelí v době rozkvětu, přítel samotného Edisona. Projděte se uprostřed krásných lesů po papírenském náhonu se třemi tunely a dvěma akvadukty, který přiváděl vodu a plavil dřevo do Žimrovické papírny od roku 1891. Od skvělých průvodců se v průběhu procházky dozvíte, co to byly vajzunky, Pifka, kdo byl valašský Edison, kdo Barabové, jestli se v Moravici dá těžit zlato, a ochutnáte, co jedli či pili chlapi v papírnách.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu od 4.7.2022. V ceně je průvodce ve kostýmu, dárek, piknik barabů u akvaduktu kanálu. Trasa je dlouhá cca 12 km. Nutná turistická obuv. Nedoporučujeme dětem do 6 let a brát s sebou mazlíčky. Maximální počet návštěvníků je 25.

úterý 27.9. / 17.00 hod. / Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Komentovaná prohlídka, provádí Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě).
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opavy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.


1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky