EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


24.11.2017 - 18.2.2018
KRAJINA STARÝCH SÍDEL
Výstava.
Na výstavě bude prezentován výběr 63 vedut (pohledů na města, hrady atp.) litografií zobrazujících významné místa Moravy a Slezska z dílny „otce rakouské litografie“ Friedricha Adolfa Kunikeho. Litografie pocházejí z cyklu, který vycházel v letech 1833-1835 a obsáhl přibližně dvě stě míst z oblasti Čech, Moravy a Slezska. Představuje tak jeden z prvních ucelených souborů vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem. Základ knihy Krajina starých sídel jsou reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína. To obsahuje pouze listy vztahující se k Moravě a Slezsku, které nesou typické znaky Kunikeho dílny. Uplatňuje se na nich tehdy oblíbená idylická krajina s umně vypracovanou kompozicí, ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze života venkovanů, ale také panstva. Veduty zachycují například Bouzov, Buchlov, Jesenické lázně, Hukvaldy, propast Macochu, Ostravu, Pernštejn, Vranov, ale také Opavu. Výstava má putovní charakter, z toho důvodu jsou v rámech prezentovány faksimile litografií. Při příležitosti slavnostního zahájení budou k vidění originály litografií svázaných v albu hrabat ze Žerotína. Výstavu připravil autorský tým olomoucké Vědecké knihovny pod vedením Miloše Korhoně.

23.2. - 25.3.
ZMIZELÉ SUDETY
Výstava.
Projekt Zmizelé Sudety se snaží upozornit na osudy krajiny, jenž opustili její obyvatelé, ti kteří ji po dlouhá staletí utvářeli, učili se s ní žít a porozuměli si s ní. Krajina jim pomáhala přežít a lidé z ní čerpali, stejně jako o ní pečovali, vtiskli ji jedinečnou podobu a zanechali v ní svou trvalou stopu, která však mizí. Tento fakt si uvědomujeme stále intenzivněji či hlouběji i právě díky takovým iniciativám, jakou je výstava sdružení Antikomplex, které se tématem vysídlení a Sudety zabývá intenzivně a dlouhodobě. Základem předkládané výstavy je srovnávání starých fotografií se současným stavem. Snímky, stejně jako informativní a úvahové texty jsou cenným podnětem k zamyšlení, přesto však nemohou nahradit autentický zážitek. Teprve chůzi po cestách, která nesmyslně končí a nikam nevedou, podél zídek z vysbíraného kamení, které neoddělují louky a pole, ale lány plevele a náletů, po stráních na kost černých pahýlů jabloní a hrušní, teprve chůzí kolem zbytků lidských sídel, které identifikuje pouze botanik, objevíme, co všechno skutečně zmizelo. Sudety takové jaké byly, jsou definitivně pryč, my si je však díky výstavě budeme moci připomenout.
Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím.


středa 14.2. / 18.00 hod. / klub Art
KRČMAŇSKÁ AFÉRA. TAJEMNÝ POKUS O ATENTÁT NA ČESKOSLOVENSKÉ MINISTRY
Přednáška, přednáší Mgr. Lubomír Novotný.
Celá perioda let 1945-1948 byla úzce provázána se zahraničněpolitickými událostmi. Zhoršování vztahů mezi USA a SSSR, Západem a Východem, podrývalo vnitropolitickou stabilitu Československa. Postavení našeho státu bylo životně závislé právě na kooperaci mezi formujícími se supervelmocemi. Když se tento předpoklad začal hroutit, rozpadla se také stavba třetí republiky. Vnitřní krize poválečného systému pak gradovala od září 1947 do února 1948. Právě v tomto období probíhalo také vyšetřování pokusu o atentát na tři československé nekomunistické ministry. Pro tento případ se později vžil název tzv. krčmaňská aféra. Tato celostátní kauza měla svůj regionální dopad na střední Moravě, na Olomoucku. Část obviněných z trestných činů souvisejících s pokusem o atentát na ministry a s ukrýváním zbraní žila ve vesnici Krčmaň a v Olomouci. Mezinárodní a taky celostátní krize se tak v plastické podobě vyjevila v olomouckém mikroklimatu. Přednáška se tedy budě věnovat vyšetřování celého případu, jeho regionálním či celostátním a mezinárodním konsekvencím a taktéž osudům významných postav, jež byly s touto dobově důležitou kauzou spojeny.
S tématem Vás seznámí Mgr. Lubomír Novotný, odborný zaměstnanec oddělení historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Badatelsky se věnuje moderním, soudobým dějinám se zaměřením na národní hnutí, jejich formování a specifika v rámci habsburské monarchie a období I. - III. Československé republiky. Dále regionálním dějinám a také právním dějinám 16. - 20. století. Je autorem řady článků a spoluautorem několika odborných katalogů, výstav a publikací. V roce 2017 mu vyšla monografie Krčmaňská aféra. Tajemný pokus o atentát na československé ministry, jejímž vydavatelem byla Vědecká knihovna v Olomouci. Vy si knihu budete moci zakoupit na místě.
Vstupné: 20,- Kč.

úterý 27.2. / 18.00 hod. / klub Art
KDE SE VZALY, TU SE VZALY, NÁZVY OPAVSKÝCH ULIC…
Přednáška.
Přednáška tentokrát na téma - Obměny v pojmenování opavských parků, sadů, nábřeží. Zdeňka Kravara v roli přednášejícího tentokrát vystřídá PhDr. Jaromíra Knapíková, archivářka Zemské archivu v Opavě. Přednáška bude věnována proměnám názvů ulic jako např.: Dvořákovy sady, Sady svobody, Městské sady, Křížkovského sady, Smetanovy sady, Sady u muzea, Čapákovo nábřeží, Hozovo nábřeží, Kolofíkovo nábřeží, Resslovo nábřeží. Cyklus přednášek navazuje na knihu Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí, Jaromíra Knapíková (ed.) a Zdeněk Kravar, vydalo Statutární město Opava roku 2016. První tabule nesoucí názvy opavských ulic se objevily v roce 1854. Jednalo se o oválné plechové tabule, černé barvy s bílými nápisy. Ve sbírkách Slezského zemského muzea se takové dochovaly. Barva, tvar i velikosti se v průběhu let měnily, tak jako jejich názvy. Přednášky Vám přiblíží mnohé osobnosti, vysvětlí, kdy ke změnám docházelo a proč. Těšíme se na pravidelná setkávání s Vámi.
Vstupné: 20,- Kč.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky