EXPOZICE CESTA MĚSTA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
EXPOZICE CESTA MĚSTA

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.cestamesta.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.STÁLÁ EXPOZICE K DĚJINÁM MĚSTA OPAVY


Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce 20. století.
Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami, projekční místnost a řada exponátů z depozitářů Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Akademie věd ČR. Cenný obrazový materiál pochází mimo jiné také ze Zemského archivu v Opavě a Státního okresního archivu v Opavě. Řadu unikátních trojrozměrných předmětů umělecko-historického charakteru propůjčili církevní instituce a soukromý sběratel. K rozvíjení jednotlivých historických témat jsou pravidelně pořádány krátkodobé výstavy, doprovodné přednášky, organizovány výukové programy pro školy a vytvářeny speciální akce a ojediněle pojaté lektorské programy pro širokou veřejnost i školy. Původní trezorová místnost zde byla zachována - nese název Klenotnice města. Jsou zde prezentovány jednotlivosti, solitéry z dějin Opavy, na které je kladen důraz a vyžadují zvláštní pozornost návštěvníka.
Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace


1.1. - 31.12.
DĚJINY OPAVY
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i významná umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.


14.9.2020 - 28.2.2021 / centrum města Opavy
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI
Exteriérová panelová výstava.
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Panelová výstava v ulicích Opavy přibližuje místa spojená s konáním kongresu.


21.10.2020 - 14.3.2021
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
Výstava.
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Tato výstava přiblíží nejen samotný průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě tohoto období. Projekt v prostorách expozice Cesta města v Obecním domě vznikl zejména ve spolupráci Statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Zemského archivu a Slezské univerzity. Výstava bude zahájena 20. října vernisáží a potrvá až do 14. března následujícího roku. Během této doby se mohou návštěvníci těšit například na komentované prohlídky a také tematické animace vhodné pro mateřské, základní, ale také střední školy. Autory výstavy jsou mimo jiné Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a PhDr. Marian Hochel, Ph.D. z opavské Slezské univerzity.

středa 13.1. / 10.00 hod.
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory Opava v minulosti i dnes.
Komentovaná prohlídka výstavy, provádí PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum), Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka výstavy Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie připomene 200 let od kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci ve některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, a to zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Komentovaná prohlídka přiblíží nejen samotný průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období.
Vstupenku zakoupíte v expozici Cesta města.středa 20.1. / 17.00 hod.
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
Komentovaná prohlídka výstavy, provádí PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum), Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě).
Komentovaná prohlídka výstavy Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie připomene 200 let od kongresu Svaté aliance, jehož cílem bylo vyřešit napjatou situaci ve některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, a to zejména rakouského císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha Viléma III. Komentovaná prohlídka přiblíží nejen samotný průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období.
Vstupenku zakoupíte v expozici Cesta města.


1.1. - 31.12. / centrum města Opavy
KURT GEBAUER NA CESTĚ OPAVOU
Program k oslavě životního jubilea významného sochaře.
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s těmito tichými monumenty setkáváme a mnohdy ani netušíme, jaký význam se za prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program nabídne kolemjdoucím nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a připomene tak dosah umělce v českém sochařství 20. a 21. století. Panelová výstava informující o dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo u plastik nacházejících se v prostoru centra Opavy. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. Mapu si lze vyzvednout na recepcích Obecního domu a Domu umění. Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera pro širokou veřejnost. Pro školní kolektivy a organizované skupiny chystáme Galerijní animaci pod otevřeným nebem.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky