- Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
GALERIE CELLA

Matiční 4, 746 01, Opava, tel.: +420 604 813 303
www.bludnykamen.cz
e-mail:
bludnykamen@bludnykamen.cz


otevřeno: po - pá 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hod.14.2. - 22.3.

MARIUS KONVOJ - JAKOU KULTURU MILUJEŠ?
Výstava.
Zamyslel ses nad tím někdy? Jaká je ta tvá kultura? Miluješ kulturu egoismu nebo kulturu neoega? Jestli jsou instituce neotřesitelné a zákony svaté? Jaké místo má v současné kultuře demokracie? Prozraď ostatním, jaké jsou tvé současné postoje a jakou máš představu o ideálních hodnotách společnosti budoucnosti. Připouštíš si, že jiný svět je možný? Zdá se, že v dnešní době je ještě důležitější než kdy jindy o tom přemýšlet a pak rozhodnout se. Jsou potřeby a zisk jednotlivce nadřazeny potřebám a zisku většiny? Najdeme společné hodnoty? Je to vůbec možné? Rozhodni.
Marius Konvoj je angažovaný umělec. Angažovaný umělec vylézá z komfortní zóny a pak komunikuje s vnějším světem. Marius Konvoj chce věci měnit a mluví o tom napřímo. Jeho nejnovějším projektem je neoegoact. Prostřednictvím svého stejnojmenného instagramového profilu se výraznými grafickými pracemi jednou týdně vyjadřuje ke aktuálním ekonomickým, ekologickým a jiným společenským tématům a problémům.

#neoegoact
neo: nový, novo-
ego: já; centrum osobnosti
act/akt: čin, výkon; dějství
neoego: nový pohled na centrum osobnosti; hloubková revize jáství, objektivizované hledání jednoty s citem pro jedinečnost bytí
neoegoact: výsledné činy, hodnoty, postoje; chování vycházející z revize jáství


27.3. -
TAMARA MOYZES
Výstava.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 27.3. v 18.00 hodin.únor 2019 - březen 2019

OTEVŘENÁ VÝZVA NA NÁVRH VÝSTAVNÍHO PROJEKTU „ČLOVĚK V PROSTORU“

PRO GALERII CELLA A HOVORNY V OPAVĚ
Bludný kámen | Galerie Cella a Hovorny | Opava

Bludný kámen vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům, uměleckým skupinám a kurátorům na návrh výstavního projektu v Galerii Cella a Hovornách v Opavě od dubna roku 2019. Výzva je určena jak českým, tak zahraničním umělcům, bez omezení věku nebo vyjadřovacího média.

„Kolik prostoru zabírá člověk? A existuje prostor, který si člověk ještě nepodmanil? Je prostor stálý anebo se mění? Jak člověk okolní prostor ovlivňuje a jaký vliv má na člověka prostor, ve kterém se pohybuje?

Je současná pozice člověka v prostoru stále ještě definovaná především fyzickými rozměry nebo je místo člověka určeno zejména pozicí ve společensko-politickém prostoru vymezeném sociálními, genderovými, etnickými, zdravotními či profesními limity? Jsou určující především projevy v prostoru osobním, intimním či duchovním? Nebo jsou to naopak projevy, které člověk vyjadřuje zcela veřejně a otevřeně s nimi působí na své okolí? Anebo se již těžiště lidské existence zcela přeneslo do prostoru tvořeného jen daty a informacemi - do virtuálního prostředí?

Je prázdný prostor stále ještě prostor? Je v přeplněném prostředí současného světa stále ještě místo pro nějaké to prázdno? Může prostor jako takový ještě vůbec existovat bez člověka?

Prostor chápeme jako pole možností, ale také jako konkrétní fyzické místo, které každý jedinec vnímá a využívá odlišně. Oba významy prostoru určují směřování člověka, vzájemně se podmiňují, ale taky se staví proti sobě. Vyzýváme umělce, aby prozkoumali pole možností okolního fyzického prostoru a našli jeho krajní polohy. Vyzýváme umělce, aby hledali možnosti harmonického uspořádání prostoru, aby upozorňovali na konfliktní situace a místa střetu pohybu člověka v prostoru veřejném i soukromém a aby specifikovali jejich předpoklady a důsledky jejich naplňování.

Termín realizace bude upřesněn na základě domluvy autora projektu a kurátorů Bludného kamene, doba trvání jednoho projektu je od tří do pěti týdnů. V hodnotící komisi zasednou členové Bludného kamene Nela Bártová, Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš, Vendula Kolářová a externí hodnotitel Tomáš Knoflíček.

Dlouhodobý program Galerie Cella a Hovoren je zaměřen na představování soudobé umělecké tvorby, která se jeví z hlediska obsahového, formálního a společensko-politického jako objevující, stvrzující, radikální, která nenechává v klidu a znejišťuje ustálené představy, vzorce a vztahy.

Přihláška musí obsahovat:
– jméno/a autora/ů projektu a umělce/ů
– stručný popis projektu pro Galerii Cella i Hovorny včetně technického řešení a taky harmonogramu instalace (1-2 normostrany)
– vizualizaci, obrazovou nebo jinou dokumentaci projektu
– návrh termínů realizace
– portfolio umělce/ů včetně aktuálního CV
– portfolio nebo CV kurátora/ů
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí
– k realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme získat dofinancování z jiných zdrojů, ve kterém může být Bludný kámen nápomocen např. sepsáním zvacího dopisu

Bludný kámen, Galerie Cella a Hovorny zajišťují:
– základní zázemí pro instalaci včetně ubytování
– předpokládaný rozpočet na jeden projekt je cca 10 000 Kč na instalační materiály plus cestovné (bude upřesněno po výsledcích grantového řízení)
– základní PR (TZ, sociální sítě apod., tisk plakátů, pozvánek a jiných doprovodných materiálů)
– zajištění vernisáže

Podání žádosti:
Žádosti je možné zaslat elektronicky na bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo v tištěné verzi na adresu:
Bludný kámen, z.s.
Gudrichova 6
746 01 Opava

Žádosti je možno podávat do 8. 3. 2019.
Výsledky budou zveřejněny 20. 3. 2019.
Projekty je možné konzultovat na emailu bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo osobně po předchozí domluvě.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky