- Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
GALERIE CELLA

Matiční 4, 746 01, Opava, tel.: +420 604 813 303
www.bludnykamen.cz
e-mail:
bludnykamen@bludnykamen.cz


otevřeno: po - pá 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hod.8.11. - 9.12.

JANA MERCOGLIANO - 0,0001-10000 LX
Výstava.
Pro popsání fyzikálních vlastností veličin byly v průběhu staletí vytvořeny škály čísel, rovnic či grafů. Název výstavy Jany Mercogliano si z tohoto světa propůjčuje dvě číslice, reprezentující intenzitu viditelného světla: první znamená, že světlo v daném čase a též prostoru téměř není, laicky můžeme tuto situaci popsat jako temnou noc. Naopak 10000 lumenů (lx) ukáže měřič světla za jasného dne. Skutečnost lze ovšem vnímat nejen racionálně, ale také lidskými smysly. Umění propojuje dva světy: galerijní prostředí umožňuje materializovat v konkrétním prostoru a čase to, co ze své podstaty žádnou matérii nemá. Mercogliano kombinuje vlastnosti dvou veličin, světla a zvuku. Zkoumání fyzikálních procesů a struktur je obecně jedním z hlavních témat autorky. Pro jejich zaznamenání většinou používá nejrůznější technologie a softwary, skrze které simuluje situace a sleduje limity konkrétních jevů.
Podobně je tomu také na výstavě v galerii Cella - světlo a zvuk určitým způsobem vyplňují místnosti a stávají se výstavním objektem. Neviditelné zvukové vlny se srážejí se světlem, které se vlní odlišně ve zcela jiné rychlosti a podobě, zároveň jsou na sobě závislé. V první místnosti je umístěn jediný, jasně ozářený objekt. Zář ostře kontrastuje s jeho vnitřkem, evokující totální temnotu vesmírné černé díry. Nejčernější barva, která byla lidmi vytvořena, pohlcuje světlo a zároveň stírá vnitřní hrany objektu. Druhá místnost je ponořená do tmy. Světlo je ovšem přítomné - jeho intenzita se z velké části odvíjí od aktivity návštěvníka, stejně tak i zvuková složka. Samotná podoba výstavy a galerie je tedy do velké míry určována vnějším hybatelem, který odkrývá temná zákoutí a zaplňuje prostor tóny s různou frekvencí. Stává se (více či méně aktivním) performerem, vytvářejícím dialog s technikou a s jejími výstupy, které následně vstřebává. Na pomezí vědeckého a uměleckého přístupu tak vzniká mikrovesmír, na jehož fungování a také pravidlech se návštěvník ve značné míře podílí. Interaktivní audiovizuální zážitek je umocněn kontrastem s první místností, která je naopak nositelem ticha a tmy, na první pohled i nicoty. Černá díra však v sobě skrývá obrovskou energii, vsává a pohlcuje do sebe veškeré informace a nepouští nic ven. Nelze ovšem spočítat, vyčíslit a vůbec pozorovat dění v této hmotě, z našeho pohledu je to dění nezachytitelné, tedy pasivní. Jediné, co je jisté je, že existuje, jelikož vyplňuje nějaký prostor, ať už se jedná o umělecký objekt či místo ve vesmíru. V místnosti se zvukem jsou návštěvníci pohlceni synestetickým propojením zvuku a světla, jsou konfrontováni (a sami způsobují) aktivní dění, v přenesené představě symbolizující vše, co je viditelné nebo (alespoň rámcově) spočítatelné - svět, vesmírné objekty a fyzikální jevy z nich vycházející a s nimi spojené.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 8.11. v 17.00 hodin.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky