- Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
GALERIE CELLA

Matiční 4, 746 01, Opava, tel.: +420 604 813 303
www.bludnykamen.cz
e-mail:
bludnykamen@bludnykamen.cz


otevřeno: po - pá 9.00 - 11.00 a 12.00 - 16.00 hod.28.6. - 31.8.

SKUPINA - ABSENCE STRÁDÁNÍ
Výstava.
Moderní myšlení formované Kantovou epistemologií je definované uvědoměním si člověka jako subjektu, jako míry vlastní existence a morálních kategorií. Jsou ale výsledky plynoucí z imperativu, ve kterém vystupuje člověk jako účel o sobě, nikdy ne jako prostředek v kontextu současných ekologických a sociálních otázek, efektivní? Už není možné dále redukovat kulturu věcí jen na kulturu objektů. Je potřebné přiznat míru, ve které se my a věci vzájemně prolínáme. Logika materialismu v nás vyvolává potřebu přistupovat k věcem jako k předmětům potřebujícím aktualizaci. Vyhazujeme, abychom mohli nahradit novým. Přistupujeme k objektům v krajině bez předporozumění, jako ke něčemu pevnému, stálému a nezávislému na naší aktivitě. Musíme rozumět krajině tak, aby bylo možné bez jakékoli absurdity přiznat, že nás vytvořila. Odmítnout dělící čáru mezi životem a hmotou. Pochopit toto tvrzení představuje krok směrem k ekologickému vnímání světa.
Umělecký kolektiv Skupina se zajímá o jevy v naší kultuře, které jsou vnímatelné a též vyjádřitelné zvukem. K jevům, které se vyskytují ve zvukové dimenzi anebo jsou do této dimenze převoditelné, Skupina přistupuje jako k objektům, skrze poslech, zvukovou tvorbu, sociologickou imaginaci, záznam, reinterpretaci, intervenci, oral a aural history, akustickou ekologii. Procesem materializace a dematerializace původních sdělení se pokouší - v abstraktní i hmatatelné rovině - hledat a dekonstruovat hranice možných proměn zkoumaných jevů v námi prožívané realitě.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky