OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KONCERTY, KLUBY, KULTURNÍ ORGANIZACE
OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.oko-opava.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.czOpavská kulturní organizace, příspěvková organizace (dále jen OKO), je městskou příspěvkovou organizací, jejímž účelem je zabezpečovat především činnosti a služby sloužící k uspokojování potřeb celkového kulturního rozvoje Statutárního města Opavy.
OKO byla založena v roce 2007 z důvodu příprav projektu Obecního domu, který vznikl díky přestavbě bývalé bankovní budovy na nové kulturní zařízení. Od prosince 2009 zajišťuje kulturní program a celkový provoz Obecního domu.

V současné době OKO provozuje Galerii Obecního domu, expozici Cesta města a klub Art, které jsou součástí Obecního domu a dále je provozovatelem dalších dvou kulturních objektů - Domu umění a odsvěceného kostela sv. Václava. V těchto objektech OKO mimo jiné nabízí výstavy výtvarného umění, stálou expozici o historii města Opavy, hudební, filmové a divadelní představení, vzdělávací i populárně naučné programy pro širokou veřejnost.

OKO také vytváří prostor pro drobné pořadatele kulturních akcí. Poskytuje reprezentativní prostory vhodné pro společenská setkání, taneční kurzy či večery, rodinné a firemní oslavy, svatební obřady.

Programy, výstavy a nabídky akcí jednotlivých částí OKO najdete v samostatných záložkách - Galerie Obecního domu, Expozice Cesta města, Klub Art, Dům umění a OKO dětem.


OBECNÍ DŮM
Historie budovy dnešního Obecního domu se začíná psát již v roce 1911, kdy Rakousko-uherská banka koupila na horním konci Ostrožné ulice dům po bankéři Konrádu Krappeovi. Do roku 2005 byla budova v majetku Komerční banky, následoval odkup městem se záměrem vybudování nového kulturního a společenského zařízení. Poté došlo k rozsáhlé přestavbě bankovní budovy na otevřený objekt s kulturní náplní. Dnes je budova Obecního domu bezbariérová, všechna podlaží jsou propojena výtahem a vstup pro vozíčkáře je z Beethovenovy ulice.
Recepce:
Místo pro první kontakt příchozích do Obecního domu, které poskytuje nezbytné informace o kulturním programu, o možnosti pronájmu prostorů soukromým subjektům, zajišťuje prodej vstupenek na výstavy, koncerty, přednášky či jiné společenské akce. Také zajišťuje prodej knih k historii města, prodej pohlednic, které byly pořízeny na nejzajímavějších výstavách konaných v Opavské kulturní organizaci a katalogů vydaných organizací k pořádaným výstavám.
Sál Purkmistrů:
Sál Purkmistrů je hlavní společenský prostor Obecního domu a nachází se v přízemí objektu, je určen ke konání společenských plesů, firemních večírků, banketů, koncertů vážné hudby, tanečních kurzů. Nastávající novomanželé zde mohou uzavřít sňatek.
Foyer kavárny:
Tento prostor je určen především k prezentaci menších lokálních nebo studentských projektů a regionálních autorů. Využití je rovněž dáno nemožností prostor efektivně střežit.
Kavárna:
Stylová nekuřácká kavárna je neoddělitelnou součástí Obecního domu. Je vyzdobena fotografiemi zajímavých architektonických zákoutí města Opavy. Velice příjemně působí přilehlá letní terasa s dětským koutkem.
Expozice Cesta města:
Stálá muzejní expozice k dějinám města Opavy zaujímá plochu 500 m2 moderního výstavního prostoru. Prostřednictvím fotografického materiálu, unikátních exponátů, map a plánů komplexně shrnuje historii města Opavy od dob prvního osídlení až do konce dvacátého století. Součástí stálé expozice je interaktivní Model Opavy k roku 1800 s hradbami.
Galerie Obecního domu:
Moderně vybavená galerie slouží k realizaci výstav prezentujících soudobou uměleckou tvorbu s důrazem na opavské autory. V celoročním výstavním cyklu jsou představováni jak regionální tvůrci vizuálního umění, tak také i respektované osobnosti české výtvarné scény.
Schösslerův salónek:
Společenská místnost s vlastním sociálním zařízením a vybavenou kuchyňkou, na jejíž prostor volně navazuje terasa, ze které se otevírá zajímavý výhled na střechy domů opavského centra. Salónek je vhodný pro konání kulturních a společenských akcí menšího rozsahu, také besed, diskuzí, přednášek, školení. Díky vlastnímu uzavřenému zázemí, může být prostor využit k pořádání soukromých akcí (rodinné oslavy, firemní večírky nebo výstavy).
Klub Art:
Moderní klubový prostor pro hudbu, divadlo, film, performance, autorská čtení a akce nadžánrové v příjemném prostředí s profesionální produkcí a kvalitním vybavením.

DŮM UMĚNÍ
Dům umění patří mezi nejvýznamnější kulturní instituce v Opavě. Jeho vznik souvisí se záchranou chátrajícího objektu bývalého dominikánského kláštera, na který byl dokonce vydán demoliční výměr. O výstavní provoz Domu umění se stará Opavská kulturní organizace. Snahou Opavské kulturní organizace je vytvořit bohatou nabídku současného výtvarného umění s nadregionálním významem. K ní přispívá založení Kabinetu architektury, Kabinetu fotografie, výstavy výrazných osobností soudobého umění, tematické výstavy s nosným kurátorským konceptem, přehlídky ateliérů vysokých uměleckých škol, pořádání sympozií, tvůrčí intervence do veřejného prostoru, animační programy a řada dalších aktivit.

KOSTEL SV. VÁCLAVA
Kostel sv. Václava je součástí bývalého kláštera na Pekařské ulici v Opavě. Klášter dominikánů byl založen opavským vévodou Mikulášem I. po roce 1291 v blízkosti městských hradeb. V roce 1336 byl vysvěcen biskupem Janem III. V raně gotické etapě vyrostla provizorní klášterní budova, chór, sakristie a kaple sv. Dominika, v druhé bylo vystavěno trojlodí. Kostel se stal největší kamennou sakrální stavbou středověké Opavy.
V současné době se zde konají koncerty vážné hudby, výstavy, významná společenská setkání a od 27. června 2007 i svatební obřady.


1.1. - 31.12. / sady Svobody
LASKAVÉ PASTI OPAVY - POEZIOMAT
Automat na básně.
Jukebox, takzvaný automat na básně, který navázal na fenomén pianin a šachových stolků v ulicích jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn v parku před Obecním domem už od roku 2017 a nabízí k poslechu výběr básní různých autorů. Momentálně si zde můžete poslechnout texty autorů jako jsou O. Hanus, L. Romanská, D. Bátor, I. Kašpárková, O. Hložek, J. Kunze, M. Pražák, P. Zajíc, S. Racková, B. Trojak a dalších.
Náš poeziomat si zaslouží pozornost nejen pejsků, ale i široké veřejnosti. Připravili jsme proto soubor zábavných aktivit k uváděným básním v podobě pracovních listů, které jsou k vyzvednutí na recepci Obecního domu nebo k vyhledání pomocí QR kódu umístěného přímo na noze poeziomatu. Pro starší zájemce chystáme také instalování lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.

Zdroj: Oficiální webové stránky Opavské kulturní organizace 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky