KLUB ART - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

KONCERTY, KLUBY, KULTURNÍ ORGANIZACE
KLUB ART

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.klubart.cz

e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz   jan.kunze@oko-opava.czpondělí 2.9. / 18.00 hod.

PRÁVA OBĚTÍ TRESTNÉHO ČINU
Přednáška z cyklu Pondělní káva s probačním pracovníkem.
Přednáška se bude věnovat představení základních práv, která můžeme využít v případě, že se staneme obětí nějakého trestného činu. Tato práva nejsou většinou automatická, mnohá musíme žádat u příslušných orgánů. Díky této přednášce budou účastníci vědět, která práva jim náleží, kde je uplatnit, a ve kterých případech.
Lektor: Mgr. Petr Hýl - regionální konzultant projektu „Proč zrovna já? II“
Vstupné: zdarma.pondělí 9.9. / 18.30 hod.
PŘICHÁZÍME V MÍRU
Beseda, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Povídání nejen s autisty nejen o autismu, moderuje Michal Roškaňuk a Jaroslav Dušek.
Setkání se světem autismu a autistů - poznejte osobně některé z nich, poznejte jejich talenty i nedokonalosti. Večerem Vás provedou Michal Roškaňuk, muž s Aspergerovým syndromem a zakladatel občanského sdružení Adventor (www.adventor.org), a Jaroslav Dušek. O autistech se často říká, že jsou jako bytosti z jiné planety - někdy se chovají, mluví nebo vypadají zvláštně a pro ně samotné je někdy zvláštní chování, mluva nebo vzhled ostatních. Z toho vychází také název pořadu - vždyť každá mimozemská delegace dříve či později prohlásí „Přicházíme v míru“. Přijďte tedy na besedu se zástupci té jejich ale také té vaší planety a poznejte, že tyhle bytosti to myslí vážně - ostatně tak jako všechno, co řeknou. Ptejte se na cokoli, co vás zajímá; dozvíte se také to, v čem jsou někteří z nich výjimeční anebo v čem potřebují pomoc druhých.
Vstupné: zdarma.

středa 11.9. / 20.00 hod.
TOMKI NĚMEC - VÁCLAV HAVEL
Přednáška, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Přednáška předního českého fotografa Tomkiho Němce.
Tomki Němec patří k předním českým fotografům. Námětem jeho volné tvorby je téměř vždy „obyčejný“ člověk ve svých každodenních situacích, které něčím vypovídají o jeho osobním údělu, ale i o dějinách a politice, které na něj doléhají. V letech 1989-1992 byl osobním fotografem prezidenta Václava Havla. V letech 1997-2002 ho fotografoval znovu, dle potřeb kanceláře prezidenta. Dvakrát byl oceněn v soutěži WorldPressPhoto. Byl reprezentován fotografickou agenturou Agence VU/Paris, od roku 1992 Anzenberger Agency/Vienna. Jeho fotografie byly vystavovány v řadě zemí světa a publikovány mnoha periodiky po celém světě, např. Libération, Le Monde, Paris Match, Stern, Der Spiegel, Das Magazin, DU, Geo, Die Zeit, Focus, Esquire, New York Times Magazine, Los Angeles Times Magazine, News a dalších. Vydal dvě fotografické publikace a na mnoha se podílel. Na akci si můžete zakoupit a nechat podepsat autorem výbornou knihu Václav Havel -Tomki Němec, Fotografie.
Vstupné: zdarma.

pátek 13.9. / 19.00 hod.
STARÝ JEŠTĚR
Literární večer a koncert, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Prezentace nového kulturního spolku z Branky u Opavy, literární a hudební večer.
V rámci 62. ročníku Festivalu Bezručova Opava vám představíme nový kulturní spolek Starý Ještěr z nedaleké Branky u Opavy. Bude následovat krátká diskuze a poté autorské čtení Radka Glabazni a Jana Kunzeho. Svou tvorbu představí také Miroslav Černý. Literární část uzavře vystoupení dvou nejzajímavějších básnířek našeho regionu. Ivana Kašpárková debutovala loni v listopadu velmi zdařilou sbírkou Vniveč ve známém nakladatelství Dauphin. Irena Šťastná byla nominována na cenu Magnesia Litera (2016), také na Drážďanskou cenu lyriky (2012). Za svou poslední sbírku Sen o třetí plíci (Protimluv, 2018) byla oceněna Moravskoslezskou Kulturní Cenou Jantar na jaře roku 2019. Mezi jednotlivými básnickými vstupy vystoupí známá opavská blues-rocková skupina Boosta Grande, která celý večer zakončí samostatným koncertem.
Kulturní spolek Starý Ještěr
Vznikl v květnu tohoto roku v obci Branka u Opavy. Tento spolek si klade za cíl pořádání společenských a kulturních akcí pro širokou veřejnost. Pod křídla tohoto spolku přechází Branský Literární Festival. K dalším činnostem spolku bude patřit vzkříšení a obnovení divadelního souboru Havlíček, který v obci fungoval za první republiky či pořádání samostatných koncertů ve stylu folk, country, world music nebo blues pro starší spoluobčany, to vše na území obce Branky s cílem navázat na skvělé undergroundové období obce, kdy tu v 80. letech jezdily tehdy zakázané kapely a muzikanti.
David Bátor
Autor je básník, textař, příležitostný prozaik, organizátor a zakladatel Branského Literárního Festivalu, Hudebního festivalu BrankaFest a předseda nově vzniklého Spolku Starý Ještěr z.s.
Vstupné: dobrovolné.

sobota 14.9. / 20.00 hod.
EAST AFFAIR
Koncert jazz, folk, ethno, worldmusic (Německo), akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Kapelu East Affair tvoří čtyři hudebníci, kteří se potkali při studiích na Jazzové vysoké škole v Kolíně nad Rýnem. Vedle dvou zakladatelů a leadrů kapely, Němce Kima Eferta hrajícím na kytaru a českého cimbálisty Jury Wajdy, dotvářejí skupinu srbský kontrabasista Fedor Ruškuc a německý perkusionista Christoph Hillmann. Typickým znakem v jejich převážně autorských skladbách, jsou vedle jazzových a folklórních prvků také elementy inspirované Afrikou, Indií nebo Jižní Amerikou. Jak už ale samotný název kapely a původ hudebníků napovídá, důraz je kladen především na hudbu ze střední nebo východní Evropy. Velmi často můžeme na koncertech East Affair (Východní záležitosti) slyšet improvizované melodie, které jsou oblíbenou součástí a samozřejmostí charizmatických muzikantů. Kapela East Affair, která se stala v září 2008 vítězi World Musik soutěže „Creole NRW“ a v roce 2009 také celoněmeckého kola „Creole bundeswetbewerb“, vsadila na profesionalitu, pohodovost a radost ze hry a také na kombinaci hudebních nástrojů, které vytváří pro posluchače nejen vizuální, ale především zvukové zážitky.
Vstupné: předprodej 150,- Kč, na místě 180,- Kč.

neděle 15.9. / 16.00 hod.
IZRAEL - ZEMĚ VYBOJOVANÉ SVOBODY
Přednáška, akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Přednáška Radka Hejreta.
Když David Ben Gurion vyhlašoval pátého dne měsíce Ijaru roku 5708 v předvečer Šabatu vznik demokratického suverénního státu Medinat Jisrael, už nějak tušil, že ta nově nabytá svoboda židovského lidu brzy projde zatěžkávací zkouškou. A taky že prošla. Během necelých 24 hodin od vyhlášení Státu Izrael pravidelné armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku napadly Zemi s cílem všechny Židy zahnat do moře. Přesto, nebo právě proto Ben Gurion mimo jiné prohlásil: „Kdo nevěří v zázraky, není realista.“ Přes platné zbrojní embargo a neustálou hrozbu vojenského přečíslení nepřáteli, které bylo ve některých případech sto ku jedné, Židé první arabsko-izraelskou válku vyhráli a svoji svobodu uhájili. Vojáci organizovaní v oddílech Hagany, ze kterých se teprve v těžkých bojích rodila pravidelná izraelská armáda, častokrát s modlitbou pronášeli heslo: „Masada už nikdy nesmí padnout“. Díky jejich osobní statečnosti a obětavosti se tak opravdu stalo. A potom, v následujících desetiletích, synové a vnuci těchto vojáků totéž zas a znovu. S vědomím, že boj o svobodu není dosud dobojován, bránili své území proto, aby jeho obyvatelé mohli v klidu a míru budovat funkční, udržitelný a neustále se rozvíjející stát. A zázrak se stal. Slovy biblického proroka Izajáše: „Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.“ To je dnešní Stát Izrael, země vybojované svobody. Země, do které vás alespoň virtuálně nechá nahlédnout na multimediální přednášce Radek Hejret, lektor, fotograf a průvodce.
S podporou Nadace Mezinárodní potřeby, F-nadace a sboru Dobrá zpráva.
Radek Hejret
- certifikovaný lektor primární prevence Křesťanské akademie mladých, z. s.
- lektor a koordinátor vzdělávacích projektů Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, z. s.
- lektor a koordinátor přednášek o moderním Izraeli v rámci soutěžního projektu CEMACH
- průvodce po Izraeli pro CA OLIVETOUR

středa 18.9. / 16.30 hod.
LISTOPAD 1989 - 30 LET POTÉ
Středeční přednášky se Slezským gymnáziem Opava. Akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Přednáška Martina Mejstříka ve spolupráci se Slezským gymnáziem Opava.
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ T. G. Masaryk
První část přednášky se týká mých osobních zkušeností ve studentském hnutí před listopadem 1989, událostí na Národní třídě 17. listopadu 1989 a samozřejmě stávky vysokoškoláků, která vyústila v pád komunistického režimu. Součástí je také krátká ukázka z Deníku a desetiminutový dokument z listopadových dní.
Mottem druhé části přednášky je DEMOKRACIE a SVOBODA. Co je diktatura a co demokracie? Jak demokracie funguje? Na čem stojí? Má nějaké slabiny? Můžeme ji ztratit? V čem spočívá koncept „demokracie schopné se bránit“? Co to vlastně je - svoboda? Co pro nás znamená? Kdo je a kdo není svobodným člověkem? Může být demokracie bez svobody? Svoboda bez demokracie? Jsou demokracie a svoboda „přenosné“? Součástí moderních demokracií je také důraz na lidská práva. Co povinnosti? Jaká je naše zodpovědnost v globalizovaném světě?
Přednáška je vedena s využitím mých bohatých zkušeností jak z komunální, tak z tzv. vysoké politiky (byl jsem 10 let zastupitelem na Praze I a 6 let senátorem PČR).
Martin Mejstřík
Politik, spisovatel a loutkoherec Martin Mejstřík se několik let, po té co musel ze politických důvodů opustit Pedagogickou fakultu, živil jako kulisák v dnešním divadle Minor. Pak zahájil studium na Divadelní fakultě AMU, kde studoval loutkoherectví. Během svého studia na DAMU se v roce 1989 účastnil jako aktivní činitel Sametové revoluce a to tak, že 18.11.1989 vyhlásil stávku studentů a herců a byl také v čele Koordinačního stávkového výboru studentů VŠ. Po roce 1990 byl členem zastupitelstva Prahy 1 a posléze byl také zvolen do Senátu. Martin Mejstřík je také autorem publikace „Deník - řekněte jim, že sametová“.pátek 20.9. / 20.00 hod.
GRAVELROAD
Koncert Heavy blues (USA), akce v rámci Festivalu Bezručova Opava.
Heavy  blues ze Seattlu, naléhavý zpěv, bluesové kytary, přesná baskytara a bubeník jak od Led Zeppelin.
Stefan Zillioux - kytara, zpěv
Jon Newman - kytara, zpěv
Joe Johnson - baskytara
Marty Reinsel - bicí a MC
Kapela GravelRoad posouvá hudební hranice již více než 15 let, čímž vytváří výrazný zvuk, který spojuje hill county blues a heavy rock&rollí. GravelRoad je zvukem nových ale také starých fúzí a introspektivních nálad. GravelRoad jsou připraveni vydat své osmé studiové album těsně před jejich evropským turné na podzim 2019, nahrané a smíchané v Seattlu ve spolupráci s legendárním producentem Jackem Endinem. Album CROOKED NATION (2019) pokračuje tam, kde poslední nahrávky kapely, včetně desek MISSISSIPPI TIME (2017) a CAPITOL HILL COUNTRY BLUES (2016), skončily. Nové album, obsahující deset písní, je již třetí spoluprací kapely s Endinem, a představí řadu skladeb, které magicky spojují hru kytar se šlapající rytmickou sekcí. Členy kapely GravelRoad spojuje čistá láska k hudbě a radost z hraní, které jsou evidentní na každém jejich koncertu.
Vstupné: předprodej 150,- Kč, na místě 180,- Kč.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky