HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

26.10.2018 - 7.3.2019 / sady U Muzea
LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 - 1938 - 2018
Venkovní panelová výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná existenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky meziválečného období v různých místech Československé republiky, soustředilo památky na domácí a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krátká, ale rovněž si zasluhuje připomenutí také proto, že s jeho činností byla spojena řada významných osobností meziválečné české kultury Slezska a Ostravska.

21.11.2018 - 15.5.2019
STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ. PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
Výstava Stolování všední a sváteční představí proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. V renesanci se poprvé začala uplatňovat vidlička a nádoby se vyznačovaly odvážnými tvary a užitím drahocenných materiálů. V baroku a rokoku se ujal vlády porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se používat i k výrobě tematických stolních dekorací. Bieder-meier se prezentoval formami vracejícími se ke osvědčeným tvarům. Návštěvníci nahlédnou také k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.

21.11.2018 - 14.4.2019
ANTONÍN SATKE -
STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana a též komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venkova svedly pozdějšího vědce a pracovníka Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Autora řady monografií, vědeckých článků i popularizačních črt představí návštěvníkům retrospektivně pojatá výstava poukazující na významné momenty ze Satkeho osobního, ale také vědeckého života.

5.12.2018 - 1.9.2019
KNIHY DŽUNGLÍ
Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kipplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indického chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhjapradéše divokými zvířaty, ale také o mnohé další příběhy z jiných oblastí Indie či ze Arktidy. Návštěvníci se budou moci seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou a též pozadím těchto míst, ale také s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

11.12.2018 - 3.3.2019
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HRANICE A SLEZSKO
Zásadním mezníkem v dějinách Slezska byl rok 1742, kdy v důsledku vojenské porážky císařovna Marie Terezie postoupila podstatnou část země pruskému králi Friedrichovi II. Tehdy došlo také k vytyčení hranice dělící jak obě země, tak i část dříve jednotných slezských knížectví. Proměnu zemské a státní hranice zachytily především mapy a plány. Kromě nich zhlédnou návštěvníci na výstavě také fotografie a další pozoruhodné artefakty, podle kterých naši předci jasně rozpoznali, kde jsou ještě „doma“ a kde jsou již „u sousedů“ v zahraničí.

23.1. - 12.5.
ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ
VÝROBA A TRADICE HOUSLAŘSTVÍ VE SLEZSKU
Výstava návštěvníkům představí základní rodinu houslových nástrojů - housle, violu, violoncello, kontrabas a vedle nich prezentuje také staré violy - da gamba a d´amour. Edukativní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslových nástrojů - mapuje jejich výrobu od volby materiálu, přes popis základních částí houslí, jejich stavbu až po řezbářskou a hudebně-intonační stránku. Výrobu smyčcových nástrojů na výstavě zastupuje množství pomůcek mistrů-houslařů - truhlářský stůl, tzv. ponk spolu s řadou řezbářských náčiní, materiálem pro výrobu houslí, rozpracovanými houslemi až po jejich plný tvar. Vedle toho jsou na výstavě prezentovány nejen výrobky mistrů houslařů našeho regionu, tedy z Opavy, Ostravy, Frýdku - Místku nebo Českého Těšína, ale také informace o samotných tvůrcích a jejich charakteristickém stylu práce. Opomenuty nejsou ani opavské půjčovny hudebních nástrojů, z nichž některé sloužily jako opravny.

6.3. - 24.3.
MŮJ SVĚT
Zveme vás na výstavu snímků 11. ročníku fotografické soutěže Můj svět, která je určena pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty Charit z celé České republiky. Také letos jsou ke vidění fotografie ze tří soutěžních kategorií: Portrét - tváře lidí Charity, Život kolem nás - události Charity pohledem těch, kteří pro ni pracují, a Jak to vidím já - život Charity pohledem klientů těchto zařízení. Slavnostní vernisáž oceněných fotografií bude spojená s představením výpravné knihy Deset let fotografické soutěže Můj svět.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 5.3. v 17.00 hodin.

28.3. - 1.9.
ZDAŘ BŮH! RUB A LÍC HORNICKÉHO POVOLÁNÍ
Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Prudký rozvoj a též modernizace hornictví nastává až v 19. století a souvisí právě s těžbou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Ačkoliv je v současné době tradiční hornictví v celoevropském měřítku utlumováno, okolní krajina sebou nese znamení minulých dob. A ponese je zřejmě už navždy. Ať už ve formě celých nových měst, či jejich částí v podobě hornických kolonií, doposud stojícími industriálními komplexy anebo dalšími nepřehlédnutelnými krajinnými prvky - dominantními haldami, rozsáhlými kališti a terénními změnami vytvořenými důsledkem půdních poklesů. Hornictví naši krajinu změnilo a hornická profese, ukrytá našemu zraku tam někde v neprostupné tmě - v dole, někdy i stovky metrů hluboko pod námi, je dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy.
Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou ve čtvrtek 28.3. v 17.00 hodin.


středa 6.3. / 17.15 hod.
ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA HRANIČÁŘSKÉHO PLUKU 4
Přednáška, přednáší Patrik Falhauer.
Hraničářský pluk 4, jakožto vůbec první ustavená jednotka, určená výhradně pro boj ve pevnostech, se stala symbolem tehdejších fortifikačních snah o opevnění státní hranice před hrozbou ze strany nacistického Německa. Zároveň to byl jediný útvar, kterému se podařilo oficiálně převzít svůj symbol - plukovní prapor. Oslavy předání praporu jsou také těmi nejlépe zaznamenanými dny ze života tohoto pluku vůbec. Archivní dokumenty však odhalují celou řadu dalších, dosud neuveřejněných zajímavostí anebo událostí, které se ke krátké historii tohoto útvaru pojí. Byt, v němž bydlel velitel pluku plk. pěch. Jan Satorie, téměř zapomenutý incident u hlučínských kasáren s německým špionážním letadlem, pochvalná uznání ale také kázeňské prohřešky jednotlivých vojáků jsou jen krátkou pozvánkou na přednášku, spojenou s tématem připravované knihy. Vstup zdarma.

středa 13.3. - pátek 15.3.
CESTOVATELÉ ČASEM
Slezské zemské muzeum nabízí dětem jarní edukační aktivity (příměstský tábor), které jsou zaměřeny na poznávání okolní historie. Prozkoumáme společně tajuplné prostory muzeí v Opavě i Ostravě. Děti čeká cesta časem do minulosti. Zažijí tábor plný her, zábavy a objevování. Třídenní akce je určena pro děti od 6 do 11 let. Cena 750,- Kč. Bližší informace a přihlášky na www.szm.cz.

středa 20.3. / 17.15 hod.
SEVEROMORAVSKÉ A SLEZSKÉ MUZEJNICTVÍ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE
Přednáška, přednáší David Váhala.
Přednáška zájemcům přiblíží osudy opavského muzea po osvobození, kdy bylo třeba tuto instituci vybudovat de facto znova, neboť přechodem fronty byla výrazně poškozena nejen Historická výstavní budova, ale i většina sbírkového fondu. Sledován bude také vývoj a činnost Slezského zemského muzea po jeho postátnění, kdy se postupem času tato instituce stala krajským muzejním metodickým centrem. Mimo to bude naznačen také vývoj ostatních muzeí v regionu a budování centrálně řízené muzejní sítě, která jako jediná byla v Československu dotvořena. Vstup zdarma.

pátek 29.3. / 18.00 hod.
NOC S ANDERSENEM
Přijďte s námi zažít andersenovskou noc plnou pohádek. Zjistíte, že také čtení knížky se může stát vzrušujícím dobrodružstvím. Společně si zahrajeme pohádkové hry a na závěr společně usneme s nočním promítáním ve spacím pytli pod kupolí Historické výstavní budovy. Vstup zdarma. Bližší informace a přihlášky na www.szm.cz.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky