HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

1.1. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

4.2. - 4.9.
KOPTSKÉ TEXTILIE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Výstava představí sbírku koptských tkanin deponovaných na uměleckohistorickém pracovišti Slezského zemského muzea v Opavě. Tyto dekorativní fragmenty koptských tunik a tapisérií tkané v gobelínové vazbě byly vytvořeny mezi 3. až 10. stoletím našeho letopočtu na území dnešního Egypta prvními vyznavači křesťanství, tzv. Kopty.
Opavskou sbírku textilií v prvním mezidobí výstavy doprovodí koptské látky ze sbírek Muzea v Bruntále a krnovského městského muzea. V druhé polovině bude opavský textil doplněn o exponáty z významné textilní sbírky, které nám zapůjčí Germanisches Nationalmuseum v Norimberku.
Spolupracující instituce na této výstavě jsou: Český egyptologický ústav FF UK, Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg / Norimberk), Městské muzeum Krnov, Moravská galerie v Brně, Muzeum v Bruntále, Severočeské muzeum v Liberci.1.3. - 31.12.
CIVILIZACE A BARBAŘI
Výstava poprvé představí veřejnosti antickou sbírku Slezského zemského muzea v celém jejím rozsahu. Jedná se o soubor archeologických památek egyptské, řecké, etruské či římské provenience v počtu přes sto kusů, z nichž nejzajímavější je zejména etruská zobákovitá konvička, dále střepy z Mykén nebo dva fragmenty omítky pocházející ze interiérů nekrálovské hrobky, která byla v Západních Thébách postavena v období Nové říše. Výstava přiblíží osud této kolekce, její původ a minulost. Lákadlem pro veřejnost bude mumie, respektive kartonážový obal na mumii z Náprstkova muzea v Praze, který byl původně součástí sbírek Slezského zemského muzea.
Jako protiklad k antickému světu si návštěvníci mohou prohlédnout archeologické nálezy z prostoru za severní hranicí impéria, tzv. barbarské, kam náleželo i území dnešního českého Slezska a severovýchodní Moravy. Ke zhlédnutí budou artefakty, které představují stěžejní doklady o životě na našem území z doby od 5. století př. n. l. až po první polovinu 6. století našeho letopočtu. Prezentovány tak budou například zlomky hunského kotle z období stěhování národů.8.3. - 31.12. / Müllerův dům
VÝSTAVA MUZEA OŠETŘOVATELSTVÍ
Srdečně vás zveme na výstavu sbírky lékařských předmětů, která je svou komplexností raritním souborem mapujícím zdravotnictví a ošetřovatelství převážně 20. století. Slezské zemské muzeum získalo tuto unikátní sbírku z Muzea ošetřovatelství, které fungovalo ve prostorách Slezské nemocnice Opava. Výstava, umístěná v prostorách Müllerova domu, představuje plně vybavené gynekologicko-porodnické oddělení a zubařskou ordinaci. Návštěvníci mohou zhlédnout částečně také výbavu nemocničního pokoje, či některé přístroje, například inkubátor nebo dialýzu.

3.6. - 31.12.
OPAVSKÝ ZÁMEK ZBOURÁN!
V letošním roce si připomínáme 130 let od zbourání opavského zámku. Původně středověký hrad, který byl založen patrně na konci 14. století, se nikdy nestal výstavním sídlem nebo dominantou města. Ani velkolepé plány Lichtenštejnů na počátku 18. století nebyly realizovány a po roce 1848 ztratil zámek definitivně i své výsadní postavení coby centrum správy lichtenštejnských statků na Opavsku. Svým následným využitím, kdy byly prostory zámku pronajímány různým správním úřadům, byl co do významu postaven zcela naroveň řadě dalších budov ve městě. Není tedy divu, že když se tehdy začalo uvažovat o prodloužení Sněmovní ulice a stavbě budovy učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium), zdálo se současníkům zbourání prastaré budovy, která už z řady důvodů nevyhovovala potřebám moderní společnosti, jako ideální varianta. Příprava demolice zámku sice s sebou přinesla zvýšený zájem ze strany veřejnosti, objevily se také hlasy pro jeho zachování, přesto byly demoliční práce v prosinci 1891 zahájeny a budova zámku byla do konce dubna 1892 srovnána se zemí. Cílem této výstavy je návštěvníkům přiblížit osudy opavského zámku a jeho bezprostředního okolí v proměnách staletí včetně toho, co jej nahradilo i toho, co po něm zůstalo zachováno do dnešních dní.

1.7. - 31.12.
OBRÁZKY MALOVANÉ NA SKLE
V evropském kontextu představují české země produkčně mimořádně bohatou a též typologicky velmi pestrou oblast lidové malby na skle. K jejímu rozšíření došlo od 2. poloviny 18. století. Souvisí to s rozvinutým sklářským průmyslem, jehož centra postupně vznikala a zase zanikla téměř všude v horách Čech, Moravy a Slezska. Při nesporných kontaktech s produkčními okruhy českými a při hojném výskytu importů z Rakouska či také z Bavor vznikla na Moravě i ve Slezsku řada původních vyhraněných skupin lidových obrázků na skle, poznačených vlastní invencí a vlastním koloritem. Výstavu představující bohatý fond podmaleb na skle deponovaných v etnografické podsbírce Slezského zemského muzea připravila kurátorka PhDr. Miroslava Suchánková.

6.7.2022 - 28.2.2023
KRAJINA
Krajinářská fotografie má své nezastupitelné místo ve sbírce výtvarné fotografie Oddělení fotodokumentace a digitalizace Slezského zemského muzea. Vznik této sbírky byl do jisté míry iniciován příkladem brněnské Moravské galerie, kde byla sbírka výtvarné fotografie založena o rok dříve, v roce 1962, v žádném případě ji však nekopírovala. Hned na počátcích si vybudovala vlastní výtvarnou skladbu, která si kladla za cíl zmapovat všechny fotografické žánry. Abychom přiblížili bohatství tohoto významného fondu našeho muzea, připravili jsme pro vás zcela novou výstavu, na kterou vybral ikonické exponáty kurát kurátor Luděk Wünsch.
pátek 16.9. / 17.00 hod. / slavnostní sál Müllerova domu
LICHTENŠTEJNSKO V OPAVĚ
Co do rozlohy patří mezi nejmenší státy světa. Když se ale podíváme na historii tohoto rodu, která je navíc po několik století velmi úzce spjatá i s Opavou a Opavskem, trpaslíkem rozhodně není. Lichtenštejnské knížectví patřilo a patří mezi velmi důležité hráče světové politiky. Hlava rodu Jan Adam II., který dvakrát navštívil také Opavu, si naše město zamiloval.
O úspěchu jedné rodiny, který trvá 800 let, a tomto „malém“ státu, který si nedávno připomněl 300 let nezávislé existence, bude přednášet člověk nejpovolanější, současný honorární konzul Lichtenštejnska v České republice, bývalý ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Na něj naváže vedoucí Oddělení společenských věd Slezského zemského muzea a historik PhDr. Ondřej Haničák, který přednese výklad o historickém významu rodu Lichtenštejnů a jejich vztahu k Opavě a širšímu regionu. Pozornost bude věnována nejen historické perspektivě knížecího mecenátu a podpory církevních a kulturních institucí, ale také současnému vztahu a rozvíjení souvisejícího kulturního dědictví spravovaného Slezským zemským muzeem. Tento večer bude také jakousi první ochutnávkou velké výstavy Slezského zemského muzea o Lichtenštejnech, která se plánuje v Opavě v roce 2023.
Přednáška se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.

čtvrtek 15.9. / 16.00 - 18.00 hod. / bývalý obchodní dům Breda
LEOPOLD BAUER
Přednáška a výstava.
Dnes začínáme a srdečně vás zveme do bývalého obchodního domu Breda na přednášku Doc. Pavla Šopáka!
Při příležitosti 150. výročí narození architekta Leopolda Bauera (1872-1938) připravilo Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Magistrátem města Opavy trojvýstavu fotografií a reprodukcí kreseb tohoto známého a ceněného architekta, v poslední době připomínaného zejména v souvislosti s obchodním domem Breda & Weinstein v Opavě. Slezské zemské muzeum vlastní téměř dvě stovky dobových fotografií, které Leopold Bauer krátce před svou smrtí věnoval svému příteli, řediteli zemského muzea Edmundu Wilhelmu Braunovi. Ty se díky výstavnímu projektu poprvé dostávají před veřejnost. Diváci si mohou prohlédnout v budově bývalého obchodního domu Breda & Weinstein fotografie zachycující původní podobu architektur, Bauerem navržených, a snímky interiérů Bauerových staveb, vesměs dnes již neexistujících, a na půl cesty mezi obchodní a živnostenskou komorou a mezi obchodním domem Breda & Weinstein - v nově rekonstruovaných arkádách ve Dvořákových sadech - reprodukce Bauerových kreseb vesměs nerealizovaných staveb a snímky rozličných detailů a interiérových prvků, které navrhl.
Výstava začíná 15.9. v 16.00 hodin v bývalém obchodním domě Breda přednáškou Doc. PhDr. Pavla Šopáka, Ph.D., který je hlavním autorem výstavního projektu.sobota 17.9. - pondělí 31.10. / 8.00 - 20.00 hod. / bývalý obchodní dům Breda
LEOPOLD BAUER
Výstava.
Trojvýstava k příležitosti 150. výročí narození architekta Leopolda Bauera.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky