HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


10.10.2017 - 4.11.2018
PUTUJEME PO SLEZSKU S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM
Výstava k 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna.
Zveme vás na výstavu pořádanou u příležitosti 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna - historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského muzea v Opavě, redaktora odborných časopisů, organizátora kulturního dění a také podporovatele soudobých regionálních umělců, člověka, pro něhož se stalo české Slezsko na padesát let (1895–1945) domovem.
Vydejte se s ním do míst, která poznal jinak, než jak je známe dnes - šedesát let od jeho smrti, která jej zastihla v Norimberku, kam se po odchodu z Opavy v prvních měsících roku pětačtyřicátého odebral, aby navázal na léta mládí, spjatá s tímto městem a okolním krajem. Dejte prostor fantazii a vydejte se po Slezsku cestami, jimiž chodil Edmund Wilhelm Braun. Seznamte se s prostředím, které vnímal, poznával a především dokumentoval.

21.3. - 4.11.
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918-1988
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely v každodenním životě jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, nová výstava přiblíží souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představí také proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, respektive ve období let 1918-1988. Součástí výstavy bude také ukázka módních oděvů a doplňků, které byly Slezskému zemskému muzeu věnovány či zapůjčeny během sběrných dnů konaných v loňském roce. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 4. listopadu 2018.

21.3. - 4.11.
SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918-1938
Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska. Pozornost bude věnována také předním postavám politického a kulturního života regionu. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

1.9. - 31.12.
SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

3.9. - 25.11.
LOVCI MAMUTŮ VE SLEZSKU
Návštěvníci zhlédnou unikátní soubor archeologických památek ze sbírek Slezského zemského muzea z doby 400 tisíc až 10 tisíc př. n. l., tzn. od středního paleolitu po mezolit. Zájemcům o historii představíme archeologické nálezy ze sídliště lovců mamutů v Opavě - na Kylešovském kopci, v tzv. Lundwallově cihelně, a to včetně unikátních meteoritů objevených na této paleolitické stanici. Dále zde budou k vidění nálezy ze sídliště v Ostravě-Petřkovicích osídleného v období gravettienu. Výstava těchto předmětů evropského významu bude doplněna o archeologické nálezy z dalších slezských lokalit ze sbírek Slezského zemského muzea, včetně dokladů soudobé fauny.

26.10.2018 - 7.3.2019 / sady U Muzea
LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 - 1938 - 2018
Venkovní panelová výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná existenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky meziválečného období v různých místech Československé republiky, soustředilo památky na domácí a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krátká, ale rovněž si zasluhuje připomenutí také proto, že s jeho činností byla spojena řada významných osobností meziválečné české kultury Slezska a Ostravska.

1.11. - 2.12.
VELKÁ VÁLKA A ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ
Činnost tzv. německého řádu je dodnes opředena řadou mýtů, které mnohdy zastiňují jeho skutečnou roli a úlohu v novodobých dějinách. Výstava proto připomene nejen činnost řádových bratrů a sester během první světové války. Vystaveny budou velkoformátové fotografie zachycující řádové aktivity jak na jednotlivých válečných frontách, tak v zázemí, a to zejména v jeho jednotlivých slezských působištích. Návštěvníci budou seznámeni nejen se zdravotní péčí o raněné vojáky ve frontových lazaretech a nemocnicích, ale také sociálními službami pro chudé. Většina prezentovaných fotografií bude vystavena úplně poprvé, přičemž budou doplněny raritními zdravotnickými exponáty používanými frontovými lékaři během první světové války. Výstava se koná jako připomínka konce tzv. Velké války a jejím spolupořadatelem je Zemský archiv v Opavě.

21.11.2018 - 15.5.2019
STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ. PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
Výstava Stolování všední a sváteční představí proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. V renesanci se poprvé začala uplatňovat vidlička a nádoby se vyznačovaly odvážnými tvary a užitím drahocenných materiálů. V baroku a rokoku se ujal vlády porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se používat i k výrobě tematických stolních dekorací. Bieder-meier se prezentoval formami vracejícími se ke osvědčeným tvarům. Návštěvníci nahlédnou také k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 20.11. v 17.00 hodin.

21.11.2018 - 14.4.2019
ANTONÍN SATKE -
STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana a též komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venkova svedly pozdějšího vědce a pracovníka Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Autora řady monografií, vědeckých článků i popularizačních črt představí návštěvníkům retrospektivně pojatá výstava poukazující na významné momenty ze Satkeho osobního, ale také vědeckého života. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou s autorem Kamilem Rodanem, která se uskuteční ve středu 21.11. v 17.00 hodin.


pátek 2.11. / 18.00 - 21.00 hod.
HALLOWEEN V MUZEU
Bojíte se rádi? Zajímají vás duchové a strašidla? Zveme vás do muzea na strašidelný halloweenský program. Pro děti i dospělé bude připraveno strašidelné tvoření a zábavná stezka plná veselých duchů a strašidel. Vezměte si s sebou hlavně dobrou náladu, velkou dávku odvahy a klidně také strašidelný kostým. Nutná předchozí rezervace na e-mailu neumanova@szm.cz, telefonu 778 488 261 nebo e-mailu plucnarova@szm.cz, telefonu 778 527 823. Počet míst je omezen. Vstupné 20,- Kč.

neděle 2.12. / 13.00 - 17.00 hod.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA A VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
První adventní neděli jsme připravili pro rodiny s dětmi, ale také pro zájemce z řad široké veřejnosti vánoční dílničky, ve kterých si budou moci nejen děti vyrobit a odnést originální vánoční dárek. Poprvé si také budou moci letos zájemci vyzkoušet malování baněk nebo se něco dozvědět o vánočních zvycích a tradicích našich předků na nově otevřené výstavě Štědrý večer nastal. V 16.00 hodin začne Mikulášská nadílka pro všechny hodné děti.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky