HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

5.12.2018 - 1.9.2019
KNIHY DŽUNGLÍ
Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kipplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indického chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhjapradéše divokými zvířaty, ale také o mnohé další příběhy z jiných oblastí Indie či ze Arktidy. Návštěvníci se budou moci seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou a též pozadím těchto míst, ale také s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

28.3. - 1.9.
ZDAŘ BŮH! RUB A LÍC HORNICKÉHO POVOLÁNÍ
Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Prudký rozvoj a též modernizace hornictví nastává až v 19. století a souvisí právě s těžbou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Ačkoliv je v současné době tradiční hornictví v celoevropském měřítku utlumováno, okolní krajina sebou nese znamení minulých dob. A ponese je zřejmě už navždy. Ať už ve formě celých nových měst, či jejich částí v podobě hornických kolonií, doposud stojícími industriálními komplexy anebo dalšími nepřehlédnutelnými krajinnými prvky - dominantními haldami, rozsáhlými kališti a terénními změnami vytvořenými důsledkem půdních poklesů. Hornictví naši krajinu změnilo a hornická profese, ukrytá našemu zraku tam někde v neprostupné tmě - v dole, někdy i stovky metrů hluboko pod námi, je dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy.

29.5.2019 - 5.1.2020
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI
Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů nebo Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící ke základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

31.5. - 29.9. / Müllerův dům
MÝTUS LESA: ARNOŠT HRABAL
Na 30. prosinec 2019 připadá padesáté výročí úmrtí Arnošta Hrabala - katolického kněze a významného českého grafika. Hrabal působil v letech 1925-1937 na farách v Jeseníkách na jejich moravské i slezské straně. Zkušenost s jesenickou přírodou vložil do volných grafických listů nebo drobných ex libris. Pro Hrabalovu jubilejní připomínku, jež je ve Slezském zemském muzeu vůbec první umělcovou výstavou od roku 1945, byly rovněž zvoleny snímky Luďka Wünsche, Josefa Solnického a Jaroslava Němce, fotografů, kteří virtuózním způsobem postihli magičnost lesních interiérů. Dialog dvou médií - fotografie a grafiky - divákovi umožní posílit představu fascinující podívané, kterou zažívá každý, kdo Jeseníky navštíví a kterou Arnošt Hrabal navíc uměl převést do sugestivních děl nezřídka drobného formátu.

14.6.2019 - 5.1.2020
OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí a kopřiv - rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten anebo prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci.

19.7. - 30.9.
LIDÉ Z VÝCHODU
Výstava. Výstava fotografií Jindřicha Štreita dokumentuje současnou situaci ukrajinské menšiny v České republice. Zaměřuje se na dokumentaci pracovního, společenského nebo kulturního života představitelů jedné z nejpočetnějších a nejvýraznějších národnostních minorit u nás, na příkladu Moravy a Slezska. Snímky návštěvníky zavedou do prostředí dělnických ubytoven, nemocnic i folklorních souborů.

28.8. - 27.10. / Müllerův dům
TAJEMSTVÍ KNIHOVNY
(STARÉ TISKY Z KNIHOVNY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA)
V dnešním světě je knihovna chápána jako místo dokonale přístupné svým uživatelům - čtenářům: elektronické katalogy a digitalizované dokumenty usnadňují studium, zvyšuje se komfort výpůjček i prezenčního studia, udivuje velkorysost speciálních moderních knihovních objektů. A přece, knihovna si uchovává svá mnohá tajemství, jež jen tu a tam odkrýváme: knihy přece mají své podivuhodné osudy, nesou stopy po užívání celých generací, nacházíme v nich poznámky, vpisky, pečeti, podpisy majitelů i umělecky vyhotovená ex libris; vidíme na nich stopy po ohni, po poškození vlhkem nebo násilnou rukou. Knihovna Slezského zemského muzea veřejnosti představuje dvacet tisků, jež neměly jen zajímavé osudy, ale dodnes budí obdiv pozoruhodností témat, proslulostí svých autorů a v neposlední řadě také atraktivitou výtvarného řešení.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 27.8. v 17.00 hodin.


středa 7.8. / 17.15 hod.
HENLEINOVSKÉ POVSTÁNÍ NA OSOBLAŽSKU
Pohraniční Osoblažský výběžek patřil k oblastem, které měly být na základě Hitlerova rozkazu 22. září 1938 obsazeny Sudetoněmeckým Freikorpsem. Přednáška přiblíží strukturu československých bezpečnostních složek i povstaleckých sil v regionu. Pozornost bude věnována také roli říšských orgánů při přípravě revolty. V neposlední řadě se pokusíme zasadit události podzimu 1938 na Osoblažsku, včetně známého tragického incidentu v Liptani, do širšího kontextu nacistických plánů a aktivit. Přednáší historik Ondřej Kolář. Vstup zdarma.

středa 28.8. / 18.00 - 22.00 hod.
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů, zajímavých tvorů, se kterými je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Letošní již 23. ročník představí opět návštěvníkům mnoho zajímavostí o životě a chování netopýrů. Připraveno bude na ukázku i vybavení pro odchyt a výzkum těchto létajících savců a chybět nebudou ani hry, tvoření a aktivity pro děti s netopýří tematikou. Vstup zdarma.

pátek 30.8. / 9.00 a 11.00 hod.
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY
Zveme vás na seminář pro pedagogy, edukátory, lektory a také jiné pracovníky, kteří pracují s dětmi, žáky, studenty a s klienty se specifickými potřebami. Na semináři se dozvíte, jak to v našem muzeu chodí, co všechno vám můžeme nabídnout a prakticky si vyzkoušíte některý z nabízených edukačních programů. Nutná je předchozí rezervace nejpozději do 20. srpna 2019 na email: plucnarova@szm.cz nebo na tel.: 778 527 823. Účast na semináři je zdarma.


sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky