HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

4.2. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

18.3. - 31.7.
ZACÍLIT A PAL!
STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELBA V PROMĚNÁCH STALETÍ
Střelné zbraně během své dlouhé historie patřily k nejdůmyslnějším a nejspolehlivějším technologickým artefaktům. Často bývaly také náročně zdobené, a proto z dnešního pohledu představují cenné doklady umělecko-řemeslného nadání svých tvůrců. Výstava představí jak um starých puškařů, specializujících se na výrobu nákladně pojednaných zbraní pro lov a sportovní střelbu, tak sériově produkované armádní zbraně, jimiž byli vyzbrojeni vojáci evropských armád ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Spolu se rozmanitou plejádou střelných zbraní a munice budou na výstavě prezentovány také další artefakty související s lovem, střeleckými spolky a vojenstvím. Vedle reprezentativních střeleckých trofejí a půvabných malovaných střeleckých terčů se návštěvník seznámí také s další, dnes již často neznámou, loveckou a střeleckou výbavou. V neposlední řadě bude na této výstavě pozornost věnována také historii sběratelství militarií a jejich muzejní prezentaci.26.3. - 6.9.
CHLUPATÉ KRÁLOVSTVÍ
HMYZ POD ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM
Hmyz je druhově nejbohatší skupinou živočichů na naší planetě. Na povrchu vnější chitinové kostry hmyzu nalézáme rozličné povrchové útvary a struktury, především různé typy štětin, chlupů a jiných výrůstků. Tyto struktury jsou nejen pro daný druh funkčně účelné, ale často také velmi podivuhodně utvářené a dá se říci až krásné. Cílem fotografické výstavy libereckých autorů Pavla Kejzlara a Jiřího Preislera je právě představit esteticky nejzajímavější mikroskulptury hmyzího povrchu na úžasných snímcích ze elektronového rastrovacího mikroskopu.12.5. - 6.9.
ZHASNĚTE SVĚTLA
ČESKÁ LITERATURA A KNIŽNÍ KULTURA: ŘÍJEN 1938 AŽ KVĚTEN 1945
Titul básnické sbírky Jaroslava Seiferta Zhasněte světla (1939) poskytl název této výstavě, která přiblíží české písemnictví, poezii, prózu, publicistiku a esejistiku v letech Druhé republiky a okupace. Seifertova sbírka reagovala na Mnichov (29. a 30. října 1938); výzvu obsaženou v titulu ale můžeme vztáhnout na celou okupační atmosféru. Navzdory „tmě“ - všeobecnému útlumu, pasivitě a strachu - česká kultura nepřestala existovat. Sedmileté období od Mnichova po květen 1945 je doslova nabito jedinečnými počiny v oblasti písemnictví, dramatu, výtvarného umění, poezie; je to období existence mimořádných tvůrčích uskupení (Skupina 42, skupina RA, skupina Sedm v říjnu), vydávání překladové literatury, pořádání výstav a vydávání novin, časopisů a sborníků, edic historických textů a klasických děl českého písemnictví, období rozvoje knižní kultury vynikající typografickým zpracováním knih i jejich hodnotným ilustračním doprovodem. Léta 1938-1945 proto tvoří významnou etapu v dějinách české umělecké kultury.12.5. - 25.8. / Müllerův dům
OPAVA NA DOBOVÝCH POHLEDECH
Město Opavu v jejím historickém vývoji přibližuje výstava nejstarších dochovaných celkových pohledů prostřednictvím barevných a černobílých reprodukcí z depozitářů Slezského zemského muzea. Nejstarším dochovaným pohledem na město Opavu je dřevoryt známého rytce Jana Willenbergera z roku 1593. Na výstavě je možno zhlédnou například perokresbu Johanna Delsenbacha (r. 1720) a kolorovanou mědirytinu Friedricha B. Wernera (kolem r. 1750) nebo akvarely a kresby od Františka Biely, opavského stavitele, který našel zálibu také v malířství, anebo George Fritsche a dalších autorů, kteří město Opavu ztvárnili během 19. století.26.5. - 25.10.
POESIE SKRYTÁ V KAMENI
Výstava barevných makrofotografií detailů leštěných ploch achátů, jaspisů a dalších odrůd křemene. Tyto detaily připomínají (a některé doslova vyobrazují) pozoruhodná zákoutí Vesmíru, rostlinnou i živočišnou přírodu, někdy také součásti lidské kultury anebo historie, ale často též zcela obyčejné věci ze světa kolem nás.
Výstavu doplňují geologické exponáty - acháty, jaspisy a další odrůdy křemene. A také vitrína „Od nevzhledné hroudy k výstavnímu exponátu“ ukazující pracovní postup, na jehož konci je leštěný kámen.26.5. - 1.11.
SBĚRATEL - POCTA EMANUELU OPRAVILOVI
Emanuel Opravil (1933-2005), absolvent přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, se od studií věnoval botanice a geobotanice. Specializoval se na archeobotaniku, což byl obor, který nutně potřebovali archeologové k vyhodnocování nálezů zbytků rostlin. Od konce padesátých let se věnoval přírodě Jeseníků a v roce 1959 se stal pracovníkem Slezského ústavu ČSAV, kde začal budovat  archeobotanické pracoviště. Po reorganizaci opavského akademického ústavu setrval v Opavě, ale jako pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně. Rozsáhlá publikační činnost nebyla určena jen odborníkům, protože Emanuel Opravil dovedl skvěle popularizovat výsledky výzkumů.
Při příležitosti patnáctého výročí úmrtí si tuto výjimečnou osobnost připomínáme jinak: jako velkého ctitele grafiky, zejména ex libris a bibliofilií, které sbíral a které se po jeho smrti dostaly darem do sbírek Slezského zemského muzea. Veřejnost tak může vůbec poprvé poznat druhou, neznámou tvář Emanuela Opravila, vědce mezinárodní pověsti: poznat jej jako vytříbeného sběratele výtvarného umění.
sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky