HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


10.10.2017 - 4.11.2018
PUTUJEME PO SLEZSKU S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM
Výstava k 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna.
Zveme vás na výstavu pořádanou u příležitosti 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna - historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského muzea v Opavě, redaktora odborných časopisů, organizátora kulturního dění a také podporovatele soudobých regionálních umělců, člověka, pro něhož se stalo české Slezsko na padesát let (1895–1945) domovem.
Vydejte se s ním do míst, která poznal jinak, než jak je známe dnes - šedesát let od jeho smrti, která jej zastihla v Norimberku, kam se po odchodu z Opavy v prvních měsících roku pětačtyřicátého odebral, aby navázal na léta mládí, spjatá s tímto městem a okolním krajem. Dejte prostor fantazii a vydejte se po Slezsku cestami, jimiž chodil Edmund Wilhelm Braun. Seznamte se s prostředím, které vnímal, poznával a především dokumentoval.

21.3. - 4.11.
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918-1988
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely v každodenním životě jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, nová výstava přiblíží souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představí také proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, respektive ve období let 1918-1988. Součástí výstavy bude také ukázka módních oděvů a doplňků, které byly Slezskému zemskému muzeu věnovány či zapůjčeny během sběrných dnů konaných v loňském roce. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 4. listopadu 2018.

21.3. - 4.11.
SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918-1938
Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska. Pozornost bude věnována také předním postavám politického a kulturního života regionu. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

21.3. - 4.11.
25 OBRAZŮ Z DĚJIN SLEZSKA 1993-2018
Reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin návštěvníky seznamuje s hlavními fenomény společenských změn v epoše vytváření novodobé občanské společnosti. Výstava usiluje o evokaci témat, jež „hýbala“ tehdejší společností a k nimž vedle změn politických  patřil rozvoj podnikání, obnova náboženského života, růst zájmu o životní prostředí, prosazování západní popkultury atd. Kromě událostí celostátního a také celospolečenského významu je připomenuto také dobové dění v regionu českého Slezska a Ostravska. Akce je věnována čtvrtstoletí samostatné České republiky.

1.7. - 15.9.
OPAVSKÝ „SRPEN 1968“ VE FOTOGRAFIÍCH
V 60. letech 20. století dochází v Československu k postupnému politickému uvolňování, které narůstá zejména od počátku roku 1968, kdy po lednovém plenárním zasedání ÚV KSČ je nastartován tzv. obrodný proces, označovaný také jako tzv. Pražské jaro. Tehdejší snaha o reformu socialistického zřízení v Československu nicméně způsobila vážné obavy ze strany Sovětského svazu, které vyvrcholily 21. srpna 1968 vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Oproti faktické okupaci země se ihned zvedla vlna nevole či masové spontánní protesty, které trvaly zhruba jeden týden, než došlo k „normalizaci“ situace a posléze také celé společnosti. O tom, jak se srpnové události promítly do opavské každodennosti, se můžete přesvědčit na výstavě, kde budou vystaveny reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin.


středa 11.7. / 18.00 hod. / kostel sv. Václava
KONCERT JITKY HOSPROVÉ
Zveme vás na jedinečný koncert české violové virtuosky Jitky Hosprové. Mezi jejími hosty se vám představí kytarový virtuos Štěpán Rak a italský houslista Maurizio Sciarretta. Vstupné je 150,- Kč, předprodej vstupenek od 4.7. v Historické výstavní budově SZM.

středa 1.8. / 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30 hod.
VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA
Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy. Chceme vám ukázat, jak pestrá nebo rozmanitá je krajina Slezska. Díky vycházkám se dozvíte tajemství ze života zvířat nebo rostlin, která jsou kolem nás, a podle čeho je vlastně můžeme v průběhu roku rozeznat. Vycházky jsou určeny pro širokou veřejnost a žáky 1. a 2. stupně základních škol. Časová náročnost 90-120 minut. Nutná je předchozí rezervace u muzejní edukátorky Mgr. Denisy Plucnarové, telefon: 778 527 823, e-mail: plucnarova@szm.cz. Vycházky probíhají pouze za příznivého počasí.

úterý 28.8. / 17.15 hod.
ZA PTÁKY GRUZIE A ARMÉNIE
Přednáška.
Letos na jaře se náš muzejní preparátor Michal Jakubec společně s přáteli, ornitology, vydal pozorovat ptačí faunu do méně známých zemí. V rámci této přednášky se s vámi podělí o nevšední zážitky z velehor Kavkazu - především z okolí hory Kazbeg, která je právem považována za jednu z nejkrásnějších pětitisícovek a která je zároveň vyhaslou sopkou. Mimo to se podíváme také do vyprahlých nížin na jihu Arménie, a to nejen do rozlehlé oblasti rybníků poblíž hranic s Tureckem - s výhledem na bájnou horu Ararat, ale také do okolí Jerevanu a do horských lokalit poblíž vrcholu čtyřtisícového Mt. Aragatu.

středa 29.8. / 18.00 - 22.00 hod.
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Pojďte s námi nahlédnout do života netopýrů, zajímavých tvorů, se kterými je spojena celá řada mýtů, pověr a pověstí. Letošní již 22. ročník Mezinárodní noci pro netopýry představí opět návštěvníkům mnoho zajímavostí o životě a chování netopýrů, připraveno bude na ukázku i vybavení pro odchyt a výzkum těchto létajících savců. Chybět nebude ani program pro děti s netopýří tematikou. Vstup je zdarma.

pátek 31.8. / 8.00, 9.30 a 11.00 hod.
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY
Zveme vás na seminář, na kterém vám muzejní edukátorky představí aktuální edukační programy, které můžete ve Slezském zemském muzeu po celý rok navštěvovat. Edukační programy jsou zaměřeny jak na historii, tak na přírodu Slezska. Na semináři se dozvíte, jak to v našem muzeu chodí, co vše vám můžeme nabídnout a prakticky si vyzkoušíte některý z nabízených edukačních programů. Seminář bude probíhat pro předem objednané pedagogy a edukační pracovníky.
Případné zájemce o účast žádáme o včasnou rezervaci termínu nejpozději do 20. srpna 2018 na e-mailové adrese: plucnarova@szm.cz nebo neumanova@szm.cz. Účast na semináři je zdarma.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky