HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

26.10.2018 - 7.3.2019 / sady U Muzea
LEGIONÁŘSKÉ MUZEUM 1928 - 1938 - 2018
Venkovní panelová výstava uspořádaná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa připomíná existenci Legionářského muzea v Opavě, které, jako obdobné památníky meziválečného období v různých místech Československé republiky, soustředilo památky na domácí a zahraniční odboj. Jeho existence byla sice krátká, ale rovněž si zasluhuje připomenutí také proto, že s jeho činností byla spojena řada významných osobností meziválečné české kultury Slezska a Ostravska.

21.11.2018 - 15.5.2019
STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ. PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
Výstava Stolování všední a sváteční představí proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. V renesanci se poprvé začala uplatňovat vidlička a nádoby se vyznačovaly odvážnými tvary a užitím drahocenných materiálů. V baroku a rokoku se ujal vlády porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se používat i k výrobě tematických stolních dekorací. Bieder-meier se prezentoval formami vracejícími se ke osvědčeným tvarům. Návštěvníci nahlédnou také k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.

21.11.2018 - 14.4.2019
ANTONÍN SATKE -
STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana a též komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venkova svedly pozdějšího vědce a pracovníka Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Autora řady monografií, vědeckých článků i popularizačních črt představí návštěvníkům retrospektivně pojatá výstava poukazující na významné momenty ze Satkeho osobního, ale také vědeckého života.

2.12.2018 - 6.1.2019
ŠTĚDRÝ VEČER NASTAL…
Adventní čas měl pro naše předky vždy magické kouzlo a byla s ním spjata celá řada pověr a tradic. Dnes již ani nevíme, z jakého důvodu máme lít olovo nebo pouštět ořechové skořápky po vodě. Vánoční výstava vám přiblíží tradice našich předků v době adventu a řadu z nich si budete moci sami vyzkoušet na této interaktivní výstavě. Přijďte se inspirovat a vraťte se s námi v čase do dob dávno minulých.

5.12.2018 - 1.9.2019
KNIHY DŽUNGLÍ
Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kipplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indického chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhjapradéše divokými zvířaty, ale také o mnohé další příběhy z jiných oblastí Indie či ze Arktidy. Návštěvníci se budou moci seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou a též pozadím těchto míst, ale také s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

11.12.2018 - 3.3.2019
ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ HRANICE A SLEZSKO
Zásadním mezníkem v dějinách Slezska byl rok 1742, kdy v důsledku vojenské porážky císařovna Marie Terezie postoupila podstatnou část země pruskému králi Friedrichovi II. Tehdy došlo také k vytyčení hranice dělící jak obě země, tak i část dříve jednotných slezských knížectví. Proměnu zemské a státní hranice zachytily především mapy a plány. Kromě nich zhlédnou návštěvníci na výstavě také fotografie a další pozoruhodné artefakty, podle kterých naši předci jasně rozpoznali, kde jsou ještě „doma“ a kde jsou již „u sousedů“ v zahraničí.

23.1. - 12.5.
ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ
VÝROBA A TRADICE HOUSLAŘSTVÍ VE SLEZSKU
Výstava návštěvníkům představí základní rodinu houslových nástrojů - housle, violu, violoncello, kontrabas a vedle nich prezentuje také staré violy - da gamba a d´amour. Edukativní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslových nástrojů - mapuje jejich výrobu od volby materiálu, přes popis základních částí houslí, jejich stavbu až po řezbářskou a hudebně-intonační stránku. Výrobu smyčcových nástrojů na výstavě zastupuje množství pomůcek mistrů-houslařů - truhlářský stůl, tzv. ponk spolu s řadou řezbářských náčiní, materiálem pro výrobu houslí, rozpracovanými houslemi až po jejich plný tvar. Vedle toho jsou na výstavě prezentovány nejen výrobky mistrů houslařů našeho regionu, tedy z Opavy, Ostravy, Frýdku - Místku nebo Českého Těšína, ale také informace o samotných tvůrcích a jejich charakteristickém stylu práce. Opomenuty nejsou ani opavské půjčovny hudebních nástrojů, z nichž některé sloužily jako opravny.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 22.1. v 17.00 hodin.


středa 16.1. / 17.15 hod.
Z NESVOBODY DO SVOBODY ANEB ŽIVOT V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE I GULAGU
Přednáška, přednáší historik Kamil Rodan.
Dějinné paradoxy uplynulého století přivedly ostravského rodáka Leo Rotha (1899–1975) v polovině října 1939 nejen do úplně prvního židovského transportu ve střední Evropě, jehož konečnou stanicí se stal koncentrační tábor v Nisku nad Sanem, ale také do jednoho z nejkrutějších ruských gulagů. Jakými směry a kudy se ubíraly životní cesty pozdějšího člena Svobodovy armády se dozvíte na přednášce historika Kamila Rodana. Vstup zdarma.

sobota 2.2. / 13.00 - 17.00 hod.
VÍKEND S KNIHAMI DŽUNGLÍ
V rámci výstavy připravujeme v Historické výstavní budově pro všechny zájemce sobotní odpoledne s Knihami džunglí a jeho hrdinou Mauglím. Budete mít možnost poslechnout si Mauglího příběh, pohrát si se zvířátky a užít si barevné zdobení.

středa 6.2. / 17.15 hod.
VILA MANŽELŮ BENEŠOVÝCH V SEZIMOVĚ ÚSTÍ A OSUDY JEJÍCH OBYVATEL
Přednáška, přednáší historik Kamil Rodan.
Jak dlouho se stavělo sídlo někdejšího ministra zahraničí a pozdějšího československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí? Proč si významný politik vybral právě lokalitu v jižních Čechách a koho ze svých přátel chtěl mít za svého souseda? V jakém stylu byl dům postaven, k jakým účelům a pro koho byl vlastně určen? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na přednášce historika Kamila Rodana. Vstup zdarma.

středa 13.2. / 17.15 hod.
CESTA Z OPAVY DO ČERNOBYLU A ZPĚT
Přednáška, přednáší Jiří Málek a Petr Kalich.
Během přednášky se dozvíte, jaké peripetie zažili tři mladíci cestou na Ukrajinu a zpět. Prožijete s nimi dobrodružnou výpravu za „osvícením“, aniž byste se stali radioaktivními. Představí vám sílu přírody, která si dokázala poradit během krátké chvíle s černobylskou havárií a rovněž vás provedou po krásách Užhorodu, Kyjeva a Lvova. Vstup zdarma.

středa 27.2. / 17.15 hod.
SLEZSKÉ ČETNICTVO V BOJI O STÁTNÍ HRANICE 1918-1920
Přednáška, přednáší Ondřej Kolář a Ivana Kolářová.
Úvodní část přednášky nastíní bezpečnostní a politické poměry ve Slezsku a na Ostravsku v době vzniku ČSR na podzim 1918. Pozornost bude věnována také národnostním či organizačním poměrům v četnictvu a procesu přebírání bezpečnostního sboru do služeb republiky. Dále se zaměříme na roli četnictva při obraně státních hranic v opavském Slezsku a na Těšínsku, ať již v boji s polovojenskými organizacemi, nebo při potírání špionáže a agitace. V neposlední řadě bude reflektována otázka kriminality a pašeráctví. Přednáška připomene také působení bezpečnostních složek na území Hlučínska připojeném k Československu v roce 1920. Vstup zdarma.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky