HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


10.10.2017 - 4.11.2018
PUTUJEME PO SLEZSKU S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM
Výstava k 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna.
Zveme vás na výstavu pořádanou u příležitosti 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna - historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského muzea v Opavě, redaktora odborných časopisů, organizátora kulturního dění a také podporovatele soudobých regionálních umělců, člověka, pro něhož se stalo české Slezsko na padesát let (1895–1945) domovem.
Vydejte se s ním do míst, která poznal jinak, než jak je známe dnes - šedesát let od jeho smrti, která jej zastihla v Norimberku, kam se po odchodu z Opavy v prvních měsících roku pětačtyřicátého odebral, aby navázal na léta mládí, spjatá s tímto městem a okolním krajem. Dejte prostor fantazii a vydejte se po Slezsku cestami, jimiž chodil Edmund Wilhelm Braun. Seznamte se s prostředím, které vnímal, poznával a především dokumentoval.

21.3. - 4.11.
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918-1988
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely v každodenním životě jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, nová výstava přiblíží souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představí také proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, respektive ve období let 1918-1988. Součástí výstavy bude také ukázka módních oděvů a doplňků, které byly Slezskému zemskému muzeu věnovány či zapůjčeny během sběrných dnů konaných v loňském roce. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 4. listopadu 2018.

21.3. - 4.11.
SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918-1938
Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska. Pozornost bude věnována také předním postavám politického a kulturního života regionu. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

1.7. - 16.9.
OPAVSKÝ „SRPEN 1968“ VE FOTOGRAFIÍCH
V 60. letech 20. století dochází v Československu k postupnému politickému uvolňování, které narůstá zejména od počátku roku 1968, kdy po lednovém plenárním zasedání ÚV KSČ je nastartován tzv. obrodný proces, označovaný také jako tzv. Pražské jaro. Tehdejší snaha o reformu socialistického zřízení v Československu nicméně způsobila vážné obavy ze strany Sovětského svazu, které vyvrcholily 21. srpna 1968 vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Oproti faktické okupaci země se ihned zvedla vlna nevole či masové spontánní protesty, které trvaly zhruba jeden týden, než došlo k „normalizaci“ situace a posléze také celé společnosti. O tom, jak se srpnové události promítly do opavské každodennosti, se můžete přesvědčit na výstavě, kde budou vystaveny reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin.

1.9. - 31.12.
SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

3.9. - 25.11.
LOVCI MAMUTŮ VE SLEZSKU
Návštěvníci zhlédnou unikátní soubor archeologických památek ze sbírek Slezského zemského muzea z doby 400 tisíc až 10 tisíc př. n. l., tzn. od středního paleolitu po mezolit. Zájemcům o historii představíme archeologické nálezy ze sídliště lovců mamutů v Opavě - na Kylešovském kopci, v tzv. Lundwallově cihelně, a to včetně unikátních meteoritů objevených na této paleolitické stanici. Dále zde budou k vidění nálezy ze sídliště v Ostravě-Petřkovicích osídleného v období gravettienu. Výstava těchto předmětů evropského významu bude doplněna o archeologické nálezy z dalších slezských lokalit ze sbírek Slezského zemského muzea, včetně dokladů soudobé fauny.

18.9. - 25.10.
VÝSTAVA OBRAZŮ ZDEŇKA BURIANA
Jako součást výstavy „Lovci mamutů ve Slezsku“ bude návštěvníkům představena prezentace originálních děl Zdeňka Buriana s paleolitickou tematikou, která autor vytvořil na objednávku Slezského zemského muzea pro svou první poválečnou expozici.


středa 5.9. / 9.00, 11.00, 13.00 a 14.30 hod.
VYCHÁZKY PO STOPÁCH PŘÍRODY SLEZSKA
Zveme vás na toulky přírodou po okolí města Opavy. Chceme vám ukázat, jak pestrá nebo rozmanitá je krajina Slezska. Díky vycházkám se dozvíte tajemství ze života zvířat nebo rostlin, která jsou kolem nás, a podle čeho je vlastně můžeme v průběhu roku rozeznat. Vycházky jsou určeny pro širokou veřejnost a žáky 1. a 2. stupně základních škol. Časová náročnost 90-120 minut. Nutná je předchozí rezervace u muzejní edukátorky Mgr. Denisy Plucnarové, telefon: 778 527 823, e-mail: plucnarova@szm.cz. Vycházky probíhají pouze za příznivého počasí.

středa 5.9. / 17.15 hod.
KRÁLOVSKÉ RODY A PARANORMÁLNÍ JEVY
Přednáška, přednáší historik Kamil Rodan.
Okultismus, spiritistické seance a magie se staly na konci 19. století módou, která přitahovala šlechtu, měšťany i obyčejný lid. Touha spojit se se záhrobím a dozvědět se informace z tzv. druhého břehu však vedle seriózních vědců a médií plodila také podvodníky, podfukáře a šarlatány zneužívající důvěry svých klientů k vlastnímu obohacení. Jaká strašidla se pohybovala v královských zámcích nebo proč zámek Schőnau opanovali poltergeisti a jakého ženicha vybralo médium rumunskému králi? Vstup zdarma.

sobota 8.9. / 9.00 - 18.00 hod.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Těšit se můžete na komentované prohlídky Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v 9.00, 11.00 a 15.00 hodin, jedné z nejkrásnějších budov v Opavě. Děti mohou využít hravou prohlídku muzejních soch, a to nejen v Historické výstavní budově, ale také v zahradách Paláce Razumovských. Dětská prohlídka začíná dopoledne v 10.00 hodin u Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a bude pokračovat směrem k zahradám po Nádražním okruhu v Opavě. V 15.00 a 17.00 hodin se také uskuteční oblíbené procházky muzejními zahradami Paláce Razumovských, Janottovy vily a Grauerovy vily na Nádražním okruhu v Opavě. Sraz účastníků bude před vstupem do Paláce Razumovských. Vstupné je zdarma po vyzvednutí časových vstupenek ve Turistickém informačním centru Opava.

středa 12.9. / 17.15 hod.
ČESKÉ SLEZSKO A MNICHOV 1938
Přednáška, přednáší historik Ondřej Kolář.
Přednáška přiblíží politickou a bezpečnostní situaci v českém Slezsku během jara a léta 1938, které vedly k vypuknutí henleinovského povstání. Pozornost bude věnována aktérům a průběhu ozbrojených střetů v pohraničí v září posledního předválečného roku nebo specifickým poměrům na území odstoupených Německu a Polsku v prvních měsících po podpisu mnichovské dohody. Vstup zdarma.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky