HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

29.5.2019 - 5.1.2020
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI
Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů nebo Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící ke základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

14.6.2019 - 5.1.2020
OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí a kopřiv - rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten anebo prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci.

5.9.2019 - 6.1.2020
PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem zachytili muzejní fotografové během svého působení ve Slezském zemském muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií pořízených v období let 1920-1986. Výběr z velkého množství nasnímaných černobílých negativů představí práce prvního oficiálního muzejního fotografa Rudolfa Chodury, dále Arnošta Pustky, který se zasloužil mj. také o založení prvních fotografických sbírek v muzeu, a Josefa Solnického, fotografa, který svoji fotografickou výbavu neúnavně vláčel po kopcích, odkud „mapoval“ hlavně západní část Slezska. Součástí výstavy jsou také fotografické přístroje, které se v té době používaly pro ateliérovou práci při fotografování sbírkových předmětů a prezentována bude také technika pro fotografování v terénu.

18.9.2019 - 16.2.2020
MY DVA A ČAS ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Výstava nabídne návštěvníkům nevšední procházku historií jednoho z nejdůležitějších okamžiků v lidském životě. V rámci příběhu seznámení, svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty životem se návštěvník seznámí s módními trendy a vývojem svatebních šatů. Výstavu doplní také ukázky milostných dopisů, stylizované fotoalbum a video ukázka svatebního obřadu. Atmosféru svatebního příběhu navodí rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v podobě známých svatebních písní.

2.10.2019 - 2.2.2020
LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Výstava Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 a naváže na akce konané nejen v Opavě, ale také v širokém okolí. Opominuty nezůstanou ani iniciační pražské události či historický exkurz studentských akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány budou dobové archivní dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru - fotografie, plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

9.10.2019 - 6.1.2020
POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
Výstava přiblíží dějiny německé a polské populace na území českého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost se zaměří především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojedná o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci menšin v poválečném Československu. Akcentován bude rovněž vývoj právního postavení menšin. Závěrečná část této výstavy přiblíží hlavní rysy polistopadových spolkových a kulturních aktivit německého a polského obyvatelstva zdejšího regionu.

3.12.2019 - 8.1.2020 / Müllerův dům
VÁNOCE VE SVĚTĚ
Výstava přiblíží návštěvníkům interaktivní formou tradice období adventu a Vánoc nejen u našich sousedů, ale také v dalekých a exotických zemích. Přijďte se vánočně naladit do muzea a podívat se, jak slaví Vánoce v jiných částech světa, co mají s námi společného nebo v čem se liší. Sami si také budete moci některé tradice a zvyky vyzkoušet.
sobota 7.12. / 18.00 hod. / Müllerův dům
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT DOMINIKA FAJKUSE A JANA HANOUSKA
Přijďte si dneska užít předvánoční koncert opavského klavíristy a skladatele Dominika Fajkuse a violoncellisty Jana Hanouska uspořádaného v nově zrekonstruovaném sále Müllerova domu. Bude se jednat o vůbec první koncert v tomto prostoru Müllerova domu, který bude v podání této dynamické dvojice jistě nezapomenutelným zážitkem. Vstupné na koncert je 100,- Kč.úterý 10.12. / 17.00 hod.
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OPAVA
Již řadu let pořádá Základní umělecká škola Opava pro Slezské zemské muzeum v tomto předvánočním čase koncert, který je doprovázen každoročně krásnou atmosférou ve důstojném prostředí Historické výstavní budovy. Žáci ZUŠ Opava návštěvníkům představí skladby tradiční i moderní a chybět nebudou ani vánoční koledy. Vstup je zdarma.

pátek 13.12. / 17.00 hod.
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Koncert Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě v době adventní se stal již tradičním počinem svátečního času v Opavě. Vysokoškolské těleso představí svůj repertoár pod uměleckým vedením sbormistryně Vladimíry Vašínkové. Společně vystoupí Dětský pěvecký sbor při Základní umělecké škole Opava vedený sbormistryní Janou Varyšovou. Vstup je zdarma.


3.12. - 19.12. / út - čt / 9.00 - 16.30 hod.
MALOVÁNÍ BANĚK
V období adventu jsme pro vás opět připravili tradiční malování baněk. Přijďte si vyzkoušet namalovat baňku a ozvláštnit si váš vánoční strom nebo si vytvořit originální dárek pro své blízké. Po zakoupení baňky vám budou k dispozici všechny potřeby nezbytné pro nazdobení krásné baňky a rovněž si budete moci odnést svůj finální výrobek ve vánočně laděné krabičce. Pro skupiny v počtu 6 a více osob je nutná předchozí rezervace na telefonním čísle +420 553 714 809 nebo na e-mailu pokladnahvb@szm.cz. Cena baňky je 25,- Kč, cena krabičky 15,- Kč.
sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky