HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

21.11.2018 - 15.5.2019
STOLOVÁNÍ VŠEDNÍ A SVÁTEČNÍ. PŘÍBĚH FAJÁNSE, MAJOLIKY A PORCELÁNU
Výstava Stolování všední a sváteční představí proměnlivé způsoby stolování v různých dějinných obdobích. V renesanci se poprvé začala uplatňovat vidlička a nádoby se vyznačovaly odvážnými tvary a užitím drahocenných materiálů. V baroku a rokoku se ujal vlády porcelán, který nejenže nahradil stříbrné nádobí, ale začal se používat i k výrobě tematických stolních dekorací. Bieder-meier se prezentoval formami vracejícími se ke osvědčeným tvarům. Návštěvníci nahlédnou také k prostřenému stolu v měšťanském interiéru přelomu 19. a 20. století ovlivněnému styly secese a art deco.

21.11.2018 - 30.6.2019
ANTONÍN SATKE -
STŘÍPKY Z MOZAIKY ŽIVOTA A DÍLA SLEZSKÉHO FOLKLORISTY A ETNOGRAFA
Slezský lid a jeho zvyky se staly celoživotním vědeckým zájmem bytostného Slezana a též komárovského rodáka Antonína Satka. Touha zaznamenat příběhy slezského venkova svedly pozdějšího vědce a pracovníka Slezského studijního ústavu v Opavě a Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze z pedagogické dráhy na pole vědy. Autora řady monografií, vědeckých článků i popularizačních črt představí návštěvníkům retrospektivně pojatá výstava poukazující na významné momenty ze Satkeho osobního, ale také vědeckého života.

5.12.2018 - 1.9.2019
KNIHY DŽUNGLÍ
Výstava přibližuje postavy a prostředí příběhů slavného díla Knihy džunglí britského nositele Nobelovy ceny za literaturu Rudyarda Josepha Kipplinga. Nejde ani zdaleka pouze o známý příběh indického chlapce Mauglího, vychovaného v džungli indického Madhjapradéše divokými zvířaty, ale také o mnohé další příběhy z jiných oblastí Indie či ze Arktidy. Návštěvníci se budou moci seznámit s hrdiny těchto příběhů, přírodou a též pozadím těchto míst, ale také s dnešní podobou krajin, v níž se odehrávaly.

23.1. - 12.5.
ZNĚJÍCÍ KRÁSA ANEB UM(ĚNÍ) MISTRŮ HOUSLAŘŮ
VÝROBA A TRADICE HOUSLAŘSTVÍ VE SLEZSKU
Výstava návštěvníkům představí základní rodinu houslových nástrojů - housle, violu, violoncello, kontrabas a vedle nich prezentuje také staré violy - da gamba a d´amour. Edukativní rozměr výstavy osvětluje proces výroby houslových nástrojů - mapuje jejich výrobu od volby materiálu, přes popis základních částí houslí, jejich stavbu až po řezbářskou a hudebně-intonační stránku. Výrobu smyčcových nástrojů na výstavě zastupuje množství pomůcek mistrů-houslařů - truhlářský stůl, tzv. ponk spolu s řadou řezbářských náčiní, materiálem pro výrobu houslí, rozpracovanými houslemi až po jejich plný tvar. Vedle toho jsou na výstavě prezentovány nejen výrobky mistrů houslařů našeho regionu, tedy z Opavy, Ostravy, Frýdku - Místku nebo Českého Těšína, ale také informace o samotných tvůrcích a jejich charakteristickém stylu práce. Opomenuty nejsou ani opavské půjčovny hudebních nástrojů, z nichž některé sloužily jako opravny.

28.3. - 1.9.
ZDAŘ BŮH! RUB A LÍC HORNICKÉHO POVOLÁNÍ
Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Prudký rozvoj a též modernizace hornictví nastává až v 19. století a souvisí právě s těžbou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Ačkoliv je v současné době tradiční hornictví v celoevropském měřítku utlumováno, okolní krajina sebou nese znamení minulých dob. A ponese je zřejmě už navždy. Ať už ve formě celých nových měst, či jejich částí v podobě hornických kolonií, doposud stojícími industriálními komplexy anebo dalšími nepřehlédnutelnými krajinnými prvky - dominantními haldami, rozsáhlými kališti a terénními změnami vytvořenými důsledkem půdních poklesů. Hornictví naši krajinu změnilo a hornická profese, ukrytá našemu zraku tam někde v neprostupné tmě - v dole, někdy i stovky metrů hluboko pod námi, je dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy.

29.5.2019 - 5.1.2020
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI
Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů nebo Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící ke základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 28.5. v 17.00 hodin.

31.5. - 29.9. / Müllerův dům
MÝTUS LESA: ARNOŠT HRABAL
Na 30. prosinec 2019 připadá padesáté výročí úmrtí Arnošta Hrabala - katolického kněze a významného českého grafika. Hrabal působil v letech 1925-1937 na farách v Jeseníkách na jejich moravské i slezské straně. Zkušenost s jesenickou přírodou vložil do volných grafických listů nebo drobných ex libris. Pro Hrabalovu jubilejní připomínku, jež je ve Slezském zemském muzeu vůbec první umělcovou výstavou od roku 1945, byly rovněž zvoleny snímky Luďka Wünsche, Josefa Solnického a Jaroslava Němce, fotografů, kteří virtuózním způsobem postihli magičnost lesních interiérů. Dialog dvou médií - fotografie a grafiky - divákovi umožní posílit představu fascinující podívané, kterou zažívá každý, kdo Jeseníky navštíví a kterou Arnošt Hrabal navíc uměl převést do sugestivních děl nezřídka drobného formátu.

14.6.2019 - 5.1.2020
OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí a kopřiv - rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten anebo prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 13.6. v 17.00 hodin.


středa 1.5. / 13.00 - 17.00 hod.
VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE
U příležitosti 15. výročí vstupu České republiky do Evropské unie jsme pro vás připravili akci, na které se dozvíte řadu zajímavostí o této historické události. Seznámíme vás se Evropskou unií a jejími členskými státy, vyzkoušíte si své zeměpisné znalosti a mnoho dalšího. Součástí akce bude prezentace organizace Eurocentrum Ostrava, která zde bude mít informační stánek o Evropské unii a evropských fondech se zábavnými kvízy pro děti, ale také dospělé.

středa 15.5. / 17.15 hod.
DĚLOSTŘELECKÁ TVRZ ŠIBENICE - NEVIDITELNÝ OBR NA OPAVSKU
Přednáška, přednáší historik Patrik Falhauer.
Na jaře roku 1938 začala na Opavsku vznikat v rámci výstavby československého opevnění dělostřelecká tvrz Šibenice. Poslední zadaná tvrz k výstavbě však zůstala nedokončena. Na jejím povrchu nevznikl ani jeden z plánovaných bojových objektů a též většina prací, která na staveništi proběhla, je dnes ukryta v nepřístupném podzemí. Vstup zdarma.

čtvrtek 16.5. / 17.15 hod.
KULTURNÍ DĚJINY MOTOCYKLU
Přednáška představí unikátní knihu pojednávající o vývoji jednostopých vozidel se spalovacími motory. Publikace mapuje vývoj a význam motocyklů z ekonomické, společenské, kulturní, sportovní i live-trendové perspektivy od počátku 20. století až do současnosti, a to v Evropě i Severní Americe. Přednáší autor publikace, historik techniky, znalec historických motocyklů, Martin Reissner. Vstup zdarma.

sobota 18.5. / 9.00 - 17.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
Po celý den si budou moci návštěvníci prohlédnout naše expozice a výstavy zcela zdarma. V 10.00 hodin se uskuteční v Historické výstavní budově komentovaná prohlídka výstavy Zdař Bůh! Rub a líc hornického povolání a v 15.00 hodin bude následovat komentovaná prohlídka výstavy Knihy džunglí. Vstup po celý den zdarma.

středa 22.5. / 17.15 hod.
CECIL BEATON - FOTOGRAF KRÁLOVEN
Přednáška, přednáší historik Kamil Rodan.
Téměř padesát let spoluvytvářel tvůrce portrétní fotografie Cecil Beaton image členů britské vládnoucí dynastie. Již za svého života se stal legendou, před kterou se skláněly nejen ikony světa módy a hvězdy showbyznysu. Pokud Vás zajímá filozofie, s jakou ke tvorbě královských portrétů Beaton přistupoval, a jak se v souladu s proměnami a taky potřebami doby měnily jeho portréty, přijďte na dnešní přednášku. Vstup zdarma.

středa 29.5. / 17.15 hod.
KARL MEISSNER A NACISTICKÁ OSÍDLOVACÍ POLITIKA NA OPAVSKU
Přednáška, přednáší historik Ondřej Kolář.
Přednáška přiblíží příběh Karla Meissnera z Vávrovic, který se v roce 1938 zapojil do nacistického povstání proti Československu a v letech okupace se stal vlivným funkcionářem v německé zemědělské politice. Dnešní přednáška Ondřeje Koláře seznámí posluchače s rolí, již v nacistických germanizačních plánech hrálo zemědělství nebo také přerozdělování půdy. Vstup zdarma.

pátek 31.5. / 13.00 - 18.00 hod.
DEN DĚTÍ
Během tohoto dne budou malí návštěvníci společně se svým dospělým doprovodem poznávat cizokrajnou Indii s jejími chutěmi i vůněmi. Zažijí tuto zemi takříkajíc na vlastní kůži. Děti do 15 let mají na tuto akci vstup zdarma.

pátek 31.5. / 18.00 - 23.00 hod.
SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
Nenechte si ujít neopakovatelnou atmosféru, kterou pro vás muzea v Opavě a okolí vykouzlí ve večerních hodinách. V rámci letošní Slezské muzejní noci pro vás připravujeme opět netradiční a bohatý kulturní program. Brány Slezského zemského muzea se večer otevřou v Historické výstavní budově, Národním památníku II. světové války, Arboretu Nový Dvůr, Památníku Petra Bezruče a v Knihovně Slezského zemského muzea. Navštívit budete moci také objekty Opavské kulturní organizace - Obecní dům nebo Dům umění, dále Muzeum patologie a Muzeum ošetřovatelství ve Slezské nemocnici v Opavě nebo budovu Magistrátu města Opavy na Horním náměstí, jehož pracovníci připraví komentované prohlídky „Hlásky“ spojené s výstupem na věž. Podrobný program můžete sledovat na www.szm.cz nebo muzejním facebooku.

středa 5.6. / 17.15 hod.
FESTIVAL BRATISLAVSKÁ LYRA V PRVNÍCH LETECH SVÉ EXISTENCE (1966-1969)
Přednáška, přednáší historik Kamil Rodan.
Festival Bratislavská lyra se od svého vzniku v roce 1966 zařadil mezi nejvyhledávanější hudební festivaly. Na festivalovém pódiu se vedle zpěváků československé pop music střídali v roli hostů světoví zpěváci vyhlášených jmen. Pokud Vás zajímá, jakou skladbou dostal Karel Gott na 1. ročníku festivalovou porotu, proč naopak Helena Vondráčková na druhém ročníku vyhořela a proč se stala lyra trnem v oku československým kulturtrégrům, přijďte si poslechnout tuto přednášku. Vstup zdarma.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky