HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

29.5.2019 - 5.1.2020
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI
Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů nebo Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící ke základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

14.6.2019 - 5.1.2020
OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí a kopřiv - rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten anebo prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci.

28.8. - 27.10. / Müllerův dům
TAJEMSTVÍ KNIHOVNY
(STARÉ TISKY Z KNIHOVNY SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA)
V dnešním světě je knihovna chápána jako místo dokonale přístupné svým uživatelům - čtenářům: elektronické katalogy a digitalizované dokumenty usnadňují studium, zvyšuje se komfort výpůjček i prezenčního studia, udivuje velkorysost speciálních moderních knihovních objektů. A přece, knihovna si uchovává svá mnohá tajemství, jež jen tu a tam odkrýváme: knihy přece mají své podivuhodné osudy, nesou stopy po užívání celých generací, nacházíme v nich poznámky, vpisky, pečeti, podpisy majitelů i umělecky vyhotovená ex libris; vidíme na nich stopy po ohni, po poškození vlhkem nebo násilnou rukou. Knihovna Slezského zemského muzea veřejnosti představuje dvacet tisků, jež neměly jen zajímavé osudy, ale dodnes budí obdiv pozoruhodností témat, proslulostí svých autorů a v neposlední řadě také atraktivitou výtvarného řešení.

5.9.2019 - 6.1.2020
PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem zachytili muzejní fotografové během svého působení ve Slezském zemském muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií pořízených v období let 1920-1986. Výběr z velkého množství nasnímaných černobílých negativů představí práce prvního oficiálního muzejního fotografa Rudolfa Chodury, dále Arnošta Pustky, který se zasloužil mj. také o založení prvních fotografických sbírek v muzeu, a Josefa Solnického, fotografa, který svoji fotografickou výbavu neúnavně vláčel po kopcích, odkud „mapoval“ hlavně západní část Slezska. Součástí výstavy jsou také fotografické přístroje, které se v té době používaly pro ateliérovou práci při fotografování sbírkových předmětů a prezentována bude také technika pro fotografování v terénu.

18.9.2019 - 16.2.2020
MY DVA A ČAS ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Výstava nabídne návštěvníkům nevšední procházku historií jednoho z nejdůležitějších okamžiků v lidském životě. V rámci příběhu seznámení, svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty životem se návštěvník seznámí s módními trendy a vývojem svatebních šatů. Výstavu doplní také ukázky milostných dopisů, stylizované fotoalbum a video ukázka svatebního obřadu. Atmosféru svatebního příběhu navodí rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v podobě známých svatebních písní.

2.10.2019 - 2.2.2020
LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Výstava Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 a naváže na akce konané nejen v Opavě, ale také v širokém okolí. Opominuty nezůstanou ani iniciační pražské události či historický exkurz studentských akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány budou dobové archivní dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru - fotografie, plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

9.10.2019 - 6.1.2020
POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
Výstava přiblíží dějiny německé a polské populace na území českého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost se zaměří především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojedná o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci menšin v poválečném Československu. Akcentován bude rovněž vývoj právního postavení menšin. Závěrečná část této výstavy přiblíží hlavní rysy polistopadových spolkových a kulturních aktivit německého a polského obyvatelstva zdejšího regionu.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 8.10. v 17.00 hodin.


úterý 1.10. / 9.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
V Historické výstavní budově se uskuteční speciální prohlídky určené seniorům. V 9.00, 11.00 a 14.00 hodin se můžete projít muzeem v doprovodu muzejní pedagožky, která vás provede touto kulturní památkou a zapojí do výkladu několik vašich smyslů najednou. Nutná předchozí rezervace na e-mailu: pelhrimovska@szm.cz nebo na telefonu 778 527 823.

sobota 19.10. / 10.00 - 18.00 hod. / Müllerův dům
MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE
V rámci 3. ročníku této akce bude připraven bohatý program na téma středověk. Po celý den budou k vidění šermířská vystoupení, vystoupení sokolníka s dravci, ukázka polního tábora a polní kuchyně, ukázka oblékání rytíře do zbroje, včetně představení zbroje či zbraní, experimentální tavba kovů a odlévání předmětů, lukostřelba a spousta dalších aktivit nejen pro děti. Akce se bude konat za každého počasí. V přístavbě Müllerova domu bude k vidění od 1.10.2019 do 17.11.2019 výstava na téma připravované expozice o středověku Slezska spolu s vybranými exkluzivními předměty ze sbírky SZM. Vstup zdarma.

středa 30.10. / 17.15. hod.
KAMENINA MANUFAKTURY V PROSKOVĚ
Manufaktura na výrobu fajánsového nádobí v Proskově, v tehdejším pruském Slezsku, přešla v 90. letech 18. století na produkci zboží ze stále populárnějšího materiálu - kameniny. Kultura „zjemnělého měšťanstva“ 1. poloviny 19. století, jež hledala svoji identitu v každodenních ctnostech, preferovala kameninu pro její schopnost vystihnout harmonické, klidné a vyvážené proporce. Proč právě kamenina? Jaké jsou její vlastnosti? Dnešní přednáška se zabývá v širším kontextu kameninou se zaměřením na manufakturu v Proskově a její díla dochovaná ve sbírce výtvarného umění Slezského zemského muzea. Přednáší Denisa Hradilová, kurátorka umělecké sbírky Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.

pátek 1.11. / 18.00, 19.00 a 20.00 hod. / Müllerův dům
HALLOWEEN V MUZEU
Jste nebojsové a nic vás nevyvede z míry? Přijďte za námi do muzea zažít strašidelný večer plný strachu a hrůzy. Naučíme vás bát se, jak se patří. Halloweenský večer bude doprovázen strašidelnými hrami a tvořením a na své si přijdou malí i velcí návštěvníci. Oblékněte si hrůzostrašný kostým a přijďte za námi. Vstupy v uvedené časy budou do Müllerova domu z ulice Komenského. Nutná předchozí rezervace na e-mailu neumanova@szm.cz, telefonu 778 488 261. Vstupné 40,- Kč, děti do 6 let zdarma.


sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky