HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKO


Výstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

1.1. - 31.12. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby.

3.5. - 3.7.
ZAPOMENUTÉ OBRAZY
Muzeum revolučních bojů a budování socialismu vzniklo na počátku 60. let 20. století ve Ostravě jako detašované pracoviště Slezského muzea. Od roku 1980 pak bylo samostatnou organizací pod názvem Muzeum revolučních bojů a osvobození (dále jen MRB). Až do svého zániku počátkem 90. let se muzeum soustředilo na dokumentaci novodobých dějin se zaměřením na oblast tehdejšího Severomoravského kraje. Vedle dokladů k hospodářským a sociálním dějinám a k historii protinacistického odboje tvořily součást sbírkového fondu MRB také čtyři stovky obrazů československých i zahraničních moderních umělců.
Vedle budovatelských děl socialistického realismu 50. let 20. století (Ota Holas, Milan Zezula), jež pro ideologicky koncipovanou muzejní instituci tvořily takřka povinný atribut, šlo také o dobovou krajinářskou tvorbu, nezřídka inspirovanou sovětským prostředím (Lída Hynková, Oldřich Holub, Jaroslav Hudec, Stanislav Odvárko) nebo industriální krajinou. Předmětem akviziční činnosti se stávala také tvorba reflektující události druhé světové války. Vedle autentických děl vytvořených v nacistických věznicích a táborech (K. L. Brodský, Leo Haas) šlo také o pozdější umělecké reflexe, ať již abstraktní (Jan Blažek) či realistické (Vladimír Bidlo). Součást sbírek tvořily také práce soudobých autorů se obecnější a symbolickou protiválečnou či sociální tematikou (Václav Hejna, Jarmila Kalašová, Viktor Polášek). Díky politické podpoře MRB disponovalo finančními prostředky, které umožňovaly také nákupy děl či reprodukcí zahraničních tvůrců. Vedle obligátních nákupů a darů ze zemí východního bloku šlo především o díla francouzských umělců (Bernard Buffet, Albert Marquet). Z hlediska provenience je v rámci fondu raritou portrét od ostravského malíře Samuela (Šloma) Salomonowitze, žijícího po druhé světové války v emigraci. Navzdory dobovému ideologickému nánosu MRB vytvořilo hodnotnou či tematicky i stylově pestrou sbírku malířské tvorby 20. století.

4.2. - 4.9.
KOPTSKÉ TEXTILIE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Výstava představí sbírku koptských tkanin deponovaných na uměleckohistorickém pracovišti Slezského zemského muzea v Opavě. Tyto dekorativní fragmenty koptských tunik a tapisérií tkané v gobelínové vazbě byly vytvořeny mezi 3. až 10. stoletím našeho letopočtu na území dnešního Egypta prvními vyznavači křesťanství, tzv. Kopty.
Opavskou sbírku textilií v prvním mezidobí výstavy doprovodí koptské látky ze sbírek Muzea v Bruntále a krnovského městského muzea. V druhé polovině bude opavský textil doplněn o exponáty z významné textilní sbírky, které nám zapůjčí Germanisches Nationalmuseum v Norimberku.
Spolupracující instituce na této výstavě jsou: Český egyptologický ústav FF UK, Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg / Norimberk), Městské muzeum Krnov, Moravská galerie v Brně, Muzeum v Bruntále, Severočeské muzeum v Liberci.28.1. - 26.6.
OSTRAVSKO A ŠOA: K 80. VÝROČÍ KONFERENCE VE WANNSEE
Výstava přibližuje události, které vedly k nacistickému „konečnému řešení židovské otázky“ v prostoru Ostravska s přihlédnutím k dobovému mezinárodnímu kontextu. Pozornost je věnována genezi nacistické perzekuce židovského obyvatelstva, stejně jako židovskému vystěhovalectví z protektorátu. Výstava se soustředí také na účast židovských uprchlíků z regionu v zahraničním odboji, stejně jako na vybrané osudy osobností zdejší židovské komunity.1.3. - 31.12.
CIVILIZACE A BARBAŘI
Výstava poprvé představí veřejnosti antickou sbírku Slezského zemského muzea v celém jejím rozsahu. Jedná se o soubor archeologických památek egyptské, řecké, etruské či římské provenience v počtu přes sto kusů, z nichž nejzajímavější je zejména etruská zobákovitá konvička, dále střepy z Mykén nebo dva fragmenty omítky pocházející ze interiérů nekrálovské hrobky, která byla v Západních Thébách postavena v období Nové říše. Výstava přiblíží osud této kolekce, její původ a minulost. Lákadlem pro veřejnost bude mumie, respektive kartonážový obal na mumii z Náprstkova muzea v Praze, který byl původně součástí sbírek Slezského zemského muzea.
Jako protiklad k antickému světu si návštěvníci mohou prohlédnout archeologické nálezy z prostoru za severní hranicí impéria, tzv. barbarské, kam náleželo i území dnešního českého Slezska a severovýchodní Moravy. Ke zhlédnutí budou artefakty, které představují stěžejní doklady o životě na našem území z doby od 5. století př. n. l. až po první polovinu 6. století našeho letopočtu. Prezentovány tak budou například zlomky hunského kotle z období stěhování národů.8.3. - 31.12. / Müllerův dům
VÝSTAVA MUZEA OŠETŘOVATELSTVÍ
Srdečně vás zveme na výstavu sbírky lékařských předmětů, která je svou komplexností raritním souborem mapujícím zdravotnictví a ošetřovatelství převážně 20. století. Slezské zemské muzeum získalo tuto unikátní sbírku z Muzea ošetřovatelství, které fungovalo ve prostorách Slezské nemocnice Opava. Výstava, umístěná v prostorách Müllerova domu, představuje plně vybavené gynekologicko-porodnické oddělení a zubařskou ordinaci. Návštěvníci mohou zhlédnout částečně také výbavu nemocničního pokoje, či některé přístroje, například inkubátor nebo dialýzu.


sobota 7.5. / 13.00 - 17.00hod.
TAJEMSTVÍ KOPTSKÝCH LÁTEK
Workshop k výstavě „Koptské textilie Slezského zemského muzea“ je určen pro širokou veřejnost i pro rodiny s dětmi. Ve spolupráci s Centrem tradičních technologií v Příboře se seznámíte s různými druhy textilních materiálů a vyzkoušíte si tkaní na tkalcovském stavu. Součástí workshopu je také odborný výklad kurátorky výstavy Mgr. Denisy Hradilové. Pro děti nebudou chybět ani hrací stanoviště. Předchozí rezervace není nutná. Vstup na akci je součástí klasického vstupného do muzea.

středa 18.5. / 9.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
Historická výstavní budova bude opět přístupná zcela zdarma! V rámci Mezinárodního dne muzeí si připomeneme 130 let od zbourání opavského zámku. Budova pocházející pravděpodobně z konce 14. století byla v roce 1892 zbourána, aby uvolnila místo novostavbě učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium). Jedinou budovou, která zůstala ze zámeckého komplexu stát, je tzv. Müllerův dům. Z tohoto důvodu je pro návštěvníky připravena komentovaná prohlídka Müllerova domu s odkazy k historii opavského zámku. Prohlídka se uskuteční v 16.00 hodin, nutná je rezervace předem na telefonním čísle 778 527 822 nebo na e-mailu valecek@szm.cz. Sraz účastníků je před pokladnou v Historické výstavní budově. Vstup na akci je zdarma.středa 25.5. / 17.00 hod. / Müllerův dům
STATEK
Křest a představení románu Ladislava Vrchovského „Statek“.
Beseda s autorem a autogramiáda.
Statek je strhující příběh podle skutečných událostí. Neobyčejný příběh o nezlomné lásce k rodné hroudě a také o hrdinném boji proti lidské závisti i zaslepené touze po cizím majetku. Zcela unikátní svědectví o statku rodiny Zíků se odvíjí na pozadí rozpadu Rakousko-uherského císařství, zrodu Československé republiky, první i druhé světové války a v neposlední řadě také totalitního komunistického režimu po roce 1948 až do současnosti. Přes všechnu nepřízeň osudu se nakonec potomkům Františka Zíky podařilo znova úspěšně hospodařit na svém statku, a to hlavně díky nezdolné víře, neutuchajícímu přesvědčení o své pravdě a zároveň neskutečně tvrdé práci, i když často za cenu nejvyšší - za cenu krve i lidských životů. Statek je symbolem lidského odhodlání bojovat ve nelehkých dobách za svůj osud, právo na svobodu a bránit svůj majetek mnohdy doslova i vlastníma rukama.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky