HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: po - ne 8.00 - 18.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


10.10.2017 - 4.11.2018
PUTUJEME PO SLEZSKU S EDMUNDEM WILHELMEM BRAUNEM
Výstava k 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna.
Zveme vás na výstavu pořádanou u příležitosti 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma Brauna - historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského muzea v Opavě, redaktora odborných časopisů, organizátora kulturního dění a také podporovatele soudobých regionálních umělců, člověka, pro něhož se stalo české Slezsko na padesát let (1895–1945) domovem.
Vydejte se s ním do míst, která poznal jinak, než jak je známe dnes - šedesát let od jeho smrti, která jej zastihla v Norimberku, kam se po odchodu z Opavy v prvních měsících roku pětačtyřicátého odebral, aby navázal na léta mládí, spjatá s tímto městem a okolním krajem. Dejte prostor fantazii a vydejte se po Slezsku cestami, jimiž chodil Edmund Wilhelm Braun. Seznamte se s prostředím, které vnímal, poznával a především dokumentoval.

5.12.2017 - 30.4.2018
VILÉM BORŮVKA A INDIE
Výstava snímků, které pořídil významný preparátor SZM během svých expedic do Indie.
Zveme vás na výstavu věnovanou mezinárodně uznávanému muzejnímu preparátorovi Vilému Borůvkovi, který zasvětil celý svůj profesní život práci ve Slezském zemském muzeu.
Vilém Borůvka (18.12.1932 - 18.8.2014) jako první poválečný odborný preparátor výrazně přispěl k obnově muzejní sbírky a k formování jejího zaměření v rámci přírodních věd. Vlastními sběry zajistil a vytvořil tisíce mimořádných sbírkových předmětů, které jsou uloženy nejen ve Slezském zemském muzeu v Opavě, ale i v mnoha dalších evropských muzeích. Pestré cestovatelské aktivity jej zavedly takřka do všech koutů světa, kde v rámci četných terénních výzkumů s velkým odborným zaujetím studoval tamní přírodu a současně intenzivně sbíral zoologický materiál. V rámci této výstavy bude prezentován výběr snímků, které Vilém Borůvka pořídil při příležitosti svých expedic do Indie.

21.3. - 4.11.
MÓDA OSMIČEK: TRENDY LET 1918-1988
Dvacáté století je plné rychle po sobě jdoucích událostí, které se bezpodmínečně odrážely v každodenním životě jedince. A protože jedním ze spolehlivých ukazatelů společenského dění je i způsob odívání, nová výstava přiblíží souvislosti mezi politickou atmosférou, hospodářskými poměry, kulturně-společenským děním a vývojem módy. Představí také proměnlivost módních stylů v období trvání Československa, respektive ve období let 1918-1988. Součástí výstavy bude také ukázka módních oděvů a doplňků, které byly Slezskému zemskému muzeu věnovány či zapůjčeny během sběrných dnů konaných v loňském roce. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a potrvá do 4. listopadu 2018.

21.3. - 4.11.
SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918-1938
Nová výstava přiblíží hlavní aspekty života obyvatel Slezska a Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Představí nelehký zápas o podobu státních hranic po rozpadu rakousko-uherské monarchie, rozvoj kultury a volnočasových aktivit, stejně jako období hospodářské krize a destrukci první republiky v závěru 30. let 20. století. Návštěvníci se seznámí se specifickými poměry v jednotlivých částech českého Slezska a Ostravska. Pozornost bude věnována také předním postavám politického a kulturního života regionu. Výstava se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky.

21.3. - 4.11.
25 OBRAZŮ Z DĚJIN SLEZSKA 1993-2018
Fotografická výstava nabídne obrazovou reflexi významných událostí ale také běžného života v regionu v nejnovější minulosti. Výstavu doplní série přednášek, v nichž se přední odborníci pokusí uchopit a interpretovat dění uplynulého čtvrtstoletí ve Slezsku ze perspektivy různých oborů lidské činnosti.


středa 4.4. / 17.15 hod.
V OBLEŽENÍ KRÁLOVSKÝCH HER A HRAČEK
Přednáška historika Kamila Rodana.
Rčení hrát si a nezlobit platilo pro královské děti stejně jako pro děti jejich poddaných. Vynalézavost dětí se stříbrnou či zlatou lžičkou v ústech však v mnohém předčila představivost běžných občanů. Jistě si asi dokážete představit, jak vypadala oblíbená jízda raubířů na stříbrných podnosech po palácových schodištích nebo škodolibé kousky na úkor sloužících. Přijďte si poslechnout přednášku Kamila Rodana, historika Slezského zemského muzea.

pátek 20.4. / 9.00 - 17.00 hod.
DEN ZEMĚ 2018
Pojďte s námi zjistit, jakou magickou sílu mají přírodní živly a kde je na naší planetě můžeme najít. Přiblížíme vám především negativní vlivy, které způsobuje lidská činnost ve krajině a formou her zkusíme zjistit, jak můžeme ovlivnit naše „plastové stopy“. Na Den Země objasníme všem zájemcům, jaké pravdy a mýty se ukrývají v naší přírodě.
Edukační program bude probíhat v 9.00, 11.00 a 14.00 hodin pro předem objednané skupiny. Prosíme o včasnou rezervaci termínu u Mgr. Denisy Plucnarové, e-mail: plucnarova@szm.cz, telefon: 778 527 823.

pondělí 30.4. / 14.00 - 20.00 hod.
FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Během Filipojakubské noci v muzeu se seznámíte s historií, dobovými tradicemi a taky lidovými zvyky ve znamení čar, kouzel a ohňů, jež ji odpradávna doprovází. V předvečer prvního máje se uskuteční čarodějnický karneval a v 19.00 hodin propukne čarodějnická tombola o magické výhry.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky