HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA OPAVA

Komenského 10, 746 01, Opava, tel.: +420 553 714 809
www.szm.cz
e-mail:
hvb@szm.cz

otevřeno: út - ne 9.00 - 17.00 hod.Historická výstavní budova je jedním ze šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory, která také stavbu financovala, a to na pozemku věnovaném knížetem Lichtenštejnem.    
Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko byla veřejnosti zpřístupněna v květnu roku 2012.     Expozice Slezsko“     je zaměřena na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky - Slezska. Zahrnuje všechna tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii jsou zpřístupněny také sklepní prostory. První oddíl expozice nese název „Příroda Slezska“, část druhá se jmenuje „Encyklopedie Slezska“ a závěrečný oddíl je nazvaný „Historie Slezska“.


Expozice:
SLEZSKOVýstava:


1.1. - 31.12.

SLONI V CHOVU ZOO OSTRAVA
Dermoplastické preparáty slona indického Calvina a jeho potomka samičky Sumitry nově doplnila panelová výstava věnující se chovu slonů v ZOO Ostrava, ze které Slezské zemské muzeum získalo tyto jedinečné exponáty. Sloni jsou v ZOO Ostrava chováni od 50. let 20. století, přičemž cílem výstavy je přiblížit jednotlivé slony, kteří zde žili a žijí, včetně odchovaných mláďat. V rámci výstavy je možné zhlédnout také další jedinečné exponáty, např. pašovanou slonovinu zabavenou Celní správou ČR.

29.5.2019 - 5.1.2020
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI
Výstava prezentuje loutky a dekorace kočovných loutkářů ze sbírky Slezského zemského muzea. Převážná část vystavených artefaktů pochází z loutkářských rodin Pflegrů nebo Rumlů, kteří, ač pocházející z Čech, se trvale usadili na severní Moravě a jejich štace směřovaly zejména na průmyslově se rozvíjející Ostravsko. K stěžejním exponátům výstavy patří instalace dobové scény, kterou zhotovil malíř dekorací Jan Boška z Vlachova Březí na konci 19. století. Návštěvníky jistě potěší nejrůznější typy loutek patřící ke základnímu vybavení loutkového divadla. Zhlédnout můžete klasické marionety, ale také spodové a varietní loutky.

14.6.2019 - 5.1.2020
OD SEMÍNKA K PLÁTNU
Zhotovování pláten z rostlinných vláken bylo v minulosti významnou součástí života venkovanů. Představovalo pěstování a přípravu materiálu, spřádání vláken do podoby příze, tkalcovské přípravné práce, samotné tkaní a úpravu zhotovených tkanin. Výstava je zaměřena na zpracování lnu, konopí a kopřiv - rostlin využívaných na našem území jako surovina pro zhotovování textilu. Představuje nářadí, které v minulosti na venkově sloužilo k jejich zpracování, seznamuje s postupem výroby přadných vláken, pláten anebo prezentuje i samotné textilní výrobky. Výstava návštěvníkům také přibližuje písně, různé zvyky nebo lidové pranostiky, kterými si lidé zpříjemňovali těžkou jednotvárnou celoroční práci.

5.9.2019 - 23.2.2020
PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ
Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem zachytili muzejní fotografové během svého působení ve Slezském zemském muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií pořízených v období let 1920-1986. Výběr z velkého množství nasnímaných černobílých negativů představí práce prvního oficiálního muzejního fotografa Rudolfa Chodury, dále Arnošta Pustky, který se zasloužil mj. také o založení prvních fotografických sbírek v muzeu, a Josefa Solnického, fotografa, který svoji fotografickou výbavu neúnavně vláčel po kopcích, odkud „mapoval“ hlavně západní část Slezska. Součástí výstavy jsou také fotografické přístroje, které se v té době používaly pro ateliérovou práci při fotografování sbírkových předmětů a prezentována bude také technika pro fotografování v terénu.

18.9.2019 - 16.2.2020
MY DVA A ČAS ANEB SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
Výstava nabídne návštěvníkům nevšední procházku historií jednoho z nejdůležitějších okamžiků v lidském životě. V rámci příběhu seznámení, svatebního obřadu a zhodnocení společné cesty životem se návštěvník seznámí s módními trendy a vývojem svatebních šatů. Výstavu doplní také ukázky milostných dopisů, stylizované fotoalbum a video ukázka svatebního obřadu. Atmosféru svatebního příběhu navodí rovněž ukázky z poezie a hudební doprovod v podobě známých svatebních písní.

2.10.2019 - 2.2.2020
LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Výstava Listopad 1989 v Moravskoslezském kraji se zaměří na rozhodné okamžiky listopadu 1989 a naváže na akce konané nejen v Opavě, ale také v širokém okolí. Opominuty nezůstanou ani iniciační pražské události či historický exkurz studentských akcí sahající až k listopadu 1939. Prezentovány budou dobové archivní dokumenty regionálního i nadregionálního charakteru - fotografie, plakáty, veřejná prohlášení či dobový tisk.

9.10.2019 - 1.3.2020
POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ
Výstava přiblíží dějiny německé a polské populace na území českého Slezska a severní Moravy od roku 1918 do současnosti. Pozornost se zaměří především na politické, náboženské, spolkové a kulturní aktivity příslušníků menšin s důrazem na meziválečné období. Výstava dále pojedná o poválečném nuceném transferu německého obyvatelstva a o situaci menšin v poválečném Československu. Akcentován bude rovněž vývoj právního postavení menšin. Závěrečná část této výstavy přiblíží hlavní rysy polistopadových spolkových a kulturních aktivit německého a polského obyvatelstva zdejšího regionu.

3.12.2019 - 8.1.2020 / Müllerův dům
VÁNOCE VE SVĚTĚ
Výstava přiblíží návštěvníkům interaktivní formou tradice období adventu a Vánoc nejen u našich sousedů, ale také v dalekých a exotických zemích. Přijďte se vánočně naladit do muzea a podívat se, jak slaví Vánoce v jiných částech světa, co mají s námi společného nebo v čem se liší. Sami si také budete moci některé tradice a zvyky vyzkoušet.22.1. - 26.4.
PAUL GEBAUER - AKADEMICKÝ MALÍŘ A SEDLÁK
Paul Gebauer byl čelním představitelem meziválečného německého malířství ve Slezsku. Celý život prožil v rodné Sosnové, kde po otci vedl rodinný statek, ve volném čase se však intenzivně věnoval malování. Gebauerovy obrazy, ač zachycují obyčejná témata především z venkovského prostředí, jsou pojaty velmi modernistickým uměleckým rukopisem, od počáteční impresionistické tvorby po fotorealismus 30. let minulého století. A jsou natolik kvalitní, že si jich začínají všímat také odborníci ze zahraničí. Paul Gebauer se těšil velkému zájmu veřejnosti ve 30. letech minulého století. Vlivem poválečných událostí ovšem začala být díla jak Paula Gebauera, tak i ostatních slezských německých malířů, označována za esteticky nehodnotná a podle toho se s nimi také zacházelo. Je tedy úkolem současným navrátit umělcům jakými byli Paul Gebauer, Otto Schweigel, Raimund Mosler a velká řada dalších jejich původní renomé, kterého právem zasluhují. Po letech nezájmu o tyto autory je tato výstava první výstavou Paula Gebauera ve Slezsku po více než 80 letech.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 21.1. v 17.00 hodin.4.2. - 29.2. / Müllerův dům
OD HRADNÍ KUCHYNĚ PO MUZEJNÍ OBJEKT - HISTORIE MÜLLEROVA DOMU
Fotografická instalace přiblíží osudy Müllerova domu, jediného pozůstatku opavského zámeckého areálu spjatého s rodem Liechtensteinů. Vysvětlí, jak získal dům svůj dnešní název, kdo byli jeho obyvatelé a jaké měli osudy. Zároveň zjistíte, kdy a jakým způsobem se budova začala využívat k muzejním účelům. Prezentována bude také nejstarší historie stavby, která sloužila již ve středověku jako kuchyně přemyslovského hradu. Později byl objekt přestavován v závislosti na své funkci až do dnešní podoby. Vstup na výstavu je přes Historickou výstavní budovu.


středa 22.1. / 17.15 hod. / Müllerův dům
POLICIE A KRIMINALISTIKA V RAKOUSKÉM SLEZSKU DO ROKU 1918
Přednáška představí období formování moderní kriminalistiky na přelomu 19. a 20. století se zaměřením na oblast Opavska a Ostravska. Pozornost se soustředí na okolnosti vzniku státní policejní struktury a představí významné osobnosti, jako byl průkopník kriminalistické osvěty Karl Dohlenschall či pozdější šéf pražské policie Gottfried Kunz. Posluchači se seznámí s významnými kriminálními kauzami doby, stejně jako se státně-bezpečnostní činností policie v letech první světové války. Přednáší Ondřej Kolář, historik Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.středa 29.1. / 17.15 hod. / Müllerův dům
TRAGICKÉ UDÁLOSTI V KRÁLOVSKÝCH A CÍSAŘSKÝCH DOMECH
Život evropské aristokracie v 19. a 20. století neprovázely pouze oslavy a radovánky. Rovněž členové královských a císařských rodin neměli na růžích ustláno a stejně jako jejich poddaní byli vystaveni nemocem a tragédiím. Zajímá vás, co všechno byli vládci nuceni řešit a jaká prokletí je srážela na kolena? Přijďte si poslechnout přednášku Kamila Rodana, historika Slezského zemského muzea. Vstup zdarma.


sobota a neděle / 10.00 a 15.00 hod.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MÜLLEROVA DOMU
Komentované prohlídky probíhají každou sobotu a neděli. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízíme možnost prohlídky nově zrekonstruovaného Müllerova domu. Přijďte se seznámit s místem, jež bylo neodmyslitelnou součástí opavského hradu. Dům prošel řadou stavebních proměn - od hradní kuchyně, přes sýpku, dům zámeckého správce nebo Legionářské muzeum. Vstup do Müllerova domu je přes Historickou výstavní budovu. Vstupné dle platného ceníku.


120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky