SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Nádražní okruh 31, 746 01, Opava, tel.: +420 553 622 999
www.szm.cz
e-mail:
szm@szm.czSlezské zemské muzeum v Opavě je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum v Opavě je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá až do roku 1814. Zároveň je muzeum se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.                
V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů:   vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Národní památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.


25.5.2023 - 28.1.2024
KNÍŽATA Z LICHTENŠTEJNA. PÁNI ZEMĚ OPAVSKÉ A KRNOVSKÉ
Výstava u příležitosti 410. výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. z Lichtenštejna představí historický význam rodu a jeho vliv na konsolidaci a rozvoj regionu v před moderním období. Návštěvníkům bude prezentována jejich role zeměpánů a spoluúčast na řízení zemské samosprávy. Vzhledem k veškerým dosavadním výstavním počinům bude zcela ojediněle pozornost věnována také hospodářským a správním aktivitám (lesnictví a hutní podnikání), které v rámci držby opavského a krnovského knížectví Lichtenštejnové realizovali a díky nimž financovali svůj obecně dobře známý mecenát či stavební aktivity uskutečňované zejména na moravsko-rakouském pomezí a ve Vídni. Návštěvníci se seznámí s centry knížecí administrativy - opavským a krnovským zámkem - a místní šlechtou participující na správě obou knížectví. Neméně pozornosti bude též upřeno na stabilizaci náboženských poměrů v tomto regionu po třicetileté válce, rekatolizaci a rozvoji barokní kultury s důrazem na založení jezuitské koleje v Opavě anebo podporu minoritského řádu v Krnově. Sledována bude rovněž role knížat ze Lichtenštejna v moderní době - zejména jejich podpora spolků a další aktivit rodící se občanské společnosti.
Díky exkluzivní spolupráci s lichtenštejnským archivem a muzeem se v Opavě veřejnosti představí řada unikátů, které depozitáře této instituce opouštějí jen zřídka či vůbec. Ke významným spolupracujícím tuzemským institucím patří Zemský archiv v Opavě, Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc, Státní okresní archiv Opava, Státní okresní archiv Bruntál, Vlastivědné muzeum Šumperska, Muzeum Bruntál, Národní památkový ústav. Součástí výstavy bude řada doprovodných přednášek a katalog, jehož publikování je plánováno na výročí zisku Opavského knížectví Karlem I. v lednu 2024. Zveřejněním knihy bude rovněž zahájen „opavský historický rok 2024“, v němž město oslaví 800 let od první listinné zmínky.
Tato výstava byla uskutečněna díky velkorysé podpoře knížete H.S.H. Hanse-Adama II von und zu Liechtenstein a Ministerstvu kultury ČR. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky