SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Nádražní okruh 31, 746 01, Opava, tel.: +420 553 622 999
www.szm.cz
e-mail:
szm@szm.czSlezské zemské muzeum v Opavě je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum v Opavě je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá až do roku 1814. Zároveň je muzeum se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.                
V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů:   vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Národní památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.


28.3. - 1.9.
ZDAŘ BŮH! RUB A LÍC HORNICKÉHO POVOLÁNÍ
Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska. Prudký rozvoj a též modernizace hornictví nastává až v 19. století a souvisí právě s těžbou uhlí v ostravsko-karvinské pánvi. Ačkoliv je v současné době tradiční hornictví v celoevropském měřítku utlumováno, okolní krajina sebou nese znamení minulých dob. A ponese je zřejmě už navždy. Ať už ve formě celých nových měst, či jejich částí v podobě hornických kolonií, doposud stojícími industriálními komplexy anebo dalšími nepřehlédnutelnými krajinnými prvky - dominantními haldami, rozsáhlými kališti a terénními změnami vytvořenými důsledkem půdních poklesů. Hornictví naši krajinu změnilo a hornická profese, ukrytá našemu zraku tam někde v neprostupné tmě - v dole, někdy i stovky metrů hluboko pod námi, je dokladem lidského umu, odhodlání a také odvahy. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky