SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY > SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Nádražní okruh 31, 746 01, Opava, tel.: +420 553 622 999
www.szm.cz
e-mail:
szm@szm.czSlezské zemské muzeum v Opavě je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem sahá od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum v Opavě je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá až do roku 1814. Zároveň je muzeum se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.                
V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů:   vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Národní památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění Hlučín - Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici.


22.2. - 3.11. / Historická výstavní budova
OPAVA JUBILEJNÍ
V únoru 2024 bude představen jeden z hlavních výstavních projektů sezóny a sice série výstav Opava jubilejní u příležitosti 800. let od první zmínky o městském zřízení Opavy. Návštěvníci se prostřednictvím výstav vydají na procházku po dnes již často neexistujících zákoutích Opavy díky dochovaným obrazům a grafikám, potkají známé i méně známe osobnosti z opavských dějin nebo si budou moci prohlédnout dnes již zaniklé opavské městské muzeum. Výstavy budou doplněny cyklem přednášek, komentovanými prohlídkami s autory a dalším doprovodným programem.

Poklady městského muzea
Autoři / kurátoři: Bc. Marie Svaková, Mgr. Michal Valeček
Termín konání: 22.2. - 17.11.
Spolupracující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Opavě

Městské muzeum v Opavě bylo jedinou institucí cíleně dokumentující dějiny a kulturu města Opavy a nejbližšího okolí. Díky úsilí kustodů a šťastné náhodě, která uchránila alespoň část muzejních sbírek od zničení na konci druhé světové války, se do dnešních dnů zachovaly důležité hmotné a písemné prameny k dějinám města. Právě část z nich prezentuje zamýšlená výstava. Svou strukturou se inspiruje u členění expozice městského muzea do větších celků tak, jak ji v roce 1912 pojal jeden z kustodů Erwin Gerber. Kromě samotné sbírkotvorné činnosti muzea prezentuje také publikační aktivity, připomíná knihovnu a městský archiv, které byly integrální součástí muzea.

Osobnosti známé i neznámé
Autor / kurátor: Mgr. Michal Valeček
Termín konání: 22.2. - 3.11.

V roce 2024 si město Opava připomene 800. leté výročí od první doložené zmínky o jejím městském zřízení. Nedílnou součástí dějin města byly významné osobnosti, které zasahovaly do jeho chodu, ovlivňovaly jeho tvář a reprezentovaly jej navenek. Dodnes jsou významní rodáci a osobnosti úzce spjaté s Opavou připomínání a jejich jubilea náležitě oslavována. Představovaná výstava se snaží zachytit osudy známých i často neprávem pozapomenutých opavských osobností, přičemž výběr autora byl určen zvláště snahou o co největší pestrost profesí představovaných osobností a limitován.

S malíři po opavských zákoutích
Autorka / kurátorka: Mgr. Lenka Valečková
Termín konání: 22.2. - 3.11.

Výstava představí různé malířské a grafické pohledy na Opavu, významné stavby i skrytá zákoutí. Prezentuje sbírku děl uměleckohistorického pracoviště Slezského zemského muzea.
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky