- Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
GALERIE HŘIVNÁČ

Ostrožná 10, 1. patro, 746 01, Opava, tel.: +420 778 434 229
www.galeriehrivnac.cz
e-mail:
galeriehrivnac@seznam.cz  

otevřeno: út - pá 10.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod., so 10.00 - 15.00 hod.13.11.2018 - 5.1.2019

HOSTINA
Výstava.
Je to už neuvěřitelných dvacet pět let, kdy poprvé na podzim roku 1993 zasedli do školních lavic na dnešní Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě žáci uměleckých oborů, tenkrát umělečtí kováři a průmysloví designeři. Zatímco ti první po 4 letech již neměli pokračovatele, k designerům se přidali ještě designeři grafičtí a žáci oboru tvorba hraček a herních předmětů. Tak to mělo zůstat až do dnešních dnů: v každém ročníku je zhruba polovina grafických designerů (12) doplňována čtvrtinou průmyslových designerů (6) a čtvrtinou „hračkářů“ (6). Ačkoliv trojice původních zakladatelů školy - ing. arch. Gothard Janda, akad. sochař Josef Úprka a Daniela Holubková - odešli po nezdařených pokusech o osamostatnění školy do důchodu, postupně se v učitelském sboru zformovala na přelomu století skupina mladých, čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol, kteří ovládli v Opavě zhruba 20letou éru, kdy se pokusili vytvořit podle vzoru střední umělecké průmyslovky v Uherském Hradišti, které byli většinou absolventy, střední uměleckou školu pro 21. století. Zástupkyní ředitele pro umělecké obory se stala MgA. Kateřina Jančíková (provdaná Schallner). Ne neproblematická cesta školy je od té doby vroubena četnými milníky úspěchů v různých soutěžích, ale také pokusy přenést výsledky kreativity žáků do veřejného prostoru. Nebylo toho málo, když uvážíme, že gros specifické učitelské práce na uměleckých školách přece jenom zůstává skryto v nekonečných hodinách tvůrčí koncentrace na práci se žáky v malých skupinách. Jde nejenom například o zvládnutí figurální kresby nebo počítačové grafiky, ale také především o kritické promýšlení a vytváření artefaktů, které obstojí v očích těch nejnáročnějších posuzovatelů umění.
Životní a profesní okolnosti tomu chtěly, že více jak polovina členů učitelského sboru školy, na jehož invenci, píli a pedagogických schopnostech bezpodmínečně závisí kvalitní výsledek výchovy a vzdělávání mladých adeptů uměleckých oborů, postupně v průběhu pěti posledních let odešli za jinými cíli. Od léta 2016 vede školu - tak citlivou na dlouhodobou odbornou vizi - ředitel ing. Vítězslav Doleží a zástupce pro umělecké obory akad. malíř Lubomír Anlauf. Jistěže za dva roky práce nelze objektivně posoudit dosah těchto změn, ale tvůrci této výstavy nazvané „Hostina“ věří, že se jim podaří „novou vizi“ uměleckých oborů představit širší opavské uměnímilovné veřejnosti prostřednictvím žákovských prací, tak jak se tvoří v průběhu výuky a zejména jak se prezentují na dílčích kvalifikačních „zkouškách“, tzv. klauzurách. Specifický režim školní výuky uměleckých oborů na naší škole má vést především k ovládnutí základů řemesla v uvedených oborech, nikoliv k experimentům a avantgardním uměleckým výbojům. Proto je expozice koncipována jako školní výstava. O to zajímavější bude pro jejího návštěvníka posoudit kvalitu výsledných prací, ať už v odborné rovině, tak také pedagogické rovině.

Mgr. Dieter Schallner
učitel dějin výtvarné kultury 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky