MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum-hlucinska.cz
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


20.9.2023 - 4.2.2024
OVOCE
SUŠÍME PÁLÍME MOŠTUJEME
Výstava.
Ovoce dnes vnímáme především jako čerstvou pochutinu, kterou si můžeme vychutnat kdykoliv se nám zlíbí. V současném zrychleném, komercionalizovaném a také přetechnizovaném světě by se chtělo uvěřit, že ovoce vyrůstá v obchodních regálech. Málokdo přitom ví, jak vypěstovat kvalitní plody, a ještě méně lidí je dokáže dlouhodobě uchovat. Muzeum Hlučínska proto připravilo výstavu, která tematizuje ovoce z pohledu nejen biologie, ale také jako kulturní fenomén. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi starou či krajovou odrůdou, jaké ovocné stromy dříve na Hlučínsku rostly, nebo zjistíte, že sad je velice rozmanitý ekosystém, ve kterém žije množství zvířat a hmyzu. Ukážeme vám, co vše obnáší péče o ovocný strom nebo jak správně sušit ovoce. Zejména mužští návštěvníci ocení část věnovanou kvašení a pálení alkoholu. Dámám přijdou vhod recepty z ovoce i jeho kuchyňské zpracování. Děti si na interaktivních modelech vyzkoušejí řadu činností spojených se zužitkováním ovocných plodů. Zabaví se i v hracím koutku, kde jsou pro ně připraveny různé tematické hry, spjaté s ovocnářstvím. Výstava je doslova prošpikovaná zajímavostmi. „Dozvíte se, podle čeho dostávaly ovocné odrůdy svá pojmenování, nebo co konkrétně pěstoval kníže Lichnovský na svém panství,“ prozradil jeden z autorů Radim Lokoč. Největším exponátem výstavy je model roubené sušárny, do kterého můžete vstoupit a vlastnoručně si vyzkoušet sušení ovoce. Pro mateřské, ale také základní školy je připraven edukační program, pro veřejnost odborná přednáška. Výstava potrvá v Muzeu Hlučínska až do 4. února 2024.úterý 7.11. / 16.00 hod.
OVOCE
Ovocnářská tradice na Hlučínsku - komentovaná prohlídka výstavy Ovoce. Výstavou bude provázet Mgr. Radim Lokoč Ph. D.
Vstupné je 80,- Kč, své místo si rezervujte na e-mailu: info@ic-hlucin.cz.

úterý 28.11. / 16.00 hod.
OVOCE
Ovocnářská tradice na Hlučínsku - komentovaná prohlídka výstavy Ovoce. Výstavou bude provázet Mgr. Radim Lokoč Ph. D.
Vstupné je 80,- Kč, své místo si rezervujte na e-mailu: info@ic-hlucin.cz.
1.1. - 31.12.
VIRTUÁLNÍ REALITA
Ke 102. narozeninám Hlučínska jsme rozšířili stálou expozici "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" o virtuální realitu. Jedná se o zcela novou formu muzejního sdělení a v České republice je zcela ojedinělá.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky