MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum.hlucin.com
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


31.8. - 25.11.
PŘEMYSL OTAKAR II.
ZAKLADATEL HLUČÍNA A JEHO DĚDICTVÍ / KRÁL, RYTÍŘ A ZAKLADATEL
Dvojvýstava.
Hlučín se pyšní řadou ojedinělostí. Jedna z nich sahá až do středověku a týká se jeho vzniku. Jde totiž o jediné slezské město založené králem Přemyslem Otakarem II. Osobnosti fundátora a jeho stopě ve Slezsku se věnuje nová výstava v Muzeu Hlučínska. „V letošním roce si připomínáme kumulované přemyslovské výročí. Uplynulo již 740 let od tragického úmrtí železného krále a zároveň 700 od vzniku Opavského vévodství, stejně jako od úmrtí prvního vévody, Přemyslova levobočného syna Mikuláše,“ prozradil ředitel muzea Metoděj Chrástecký a jedním dechem dodal: „Bylo by škoda, kdyby tato významná jubilea zapadla v konkurenci stého výročí založení republiky.“ Výstava Přemysl Otakar II., zakladatel Hlučína a jeho dědictví představí osobnost panovníka a jeho potomky, na které se povětšinou v učebnicích zapomnělo. Nejvýznamnějším prezentovaným exponátem bude meč posledního mužského příslušníka přemyslovského rodu knížete Valentina Hrbatého, jenž zemřel až v roce 1521. Rituálně zlomený meč do Hlučína zapůjčí na dobu deseti dnů z muzea v Ratiboři. Metoděj Chrástecký k tomu podotknul: „Určitě se tedy vyplatí navštívit výstavu mezi 21. až 30. zářím. Ostatní exponáty budou samozřejmě k vidění po celou dobu trvání výstavy. Od partnerských muzeí jsme za tímto účelem zapůjčili řadu archeologických nálezů jako je kuchyňská keramika, komorové kachle, středověké zbraně a předměty denní potřeby. Pány určitě zaujme kompletně dochovaná drátěná košile.“ Nedílnou součást výstavy tvoří také interaktivní koutek, kde si návštěvníci prověří znalosti středověké kuchyně nebo si sestaví vlastní model města. Výstava je realizována za podpory města Hlučína a také Moravskoslezského kraje. V prostorách muzea ji doplní ještě putovní výstava z Českých Budějovic Přemysl Otakar II. Král, rytíř a zakladatel.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 31.8. v 16.00 hodin.


čtvrtek 22.11. / 17.00 hod. / Galerie Červený kostel Hlučín
STŘEDOVĚKÁ MĚSTA DOBY KRÁLE PŘEMYSLA OTAKARA II.
A OPAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ NEJEN NA HLUČÍNSKU
Přednáška, přednáší Mgr. Ondřej Haničák. Přednášku obohatí stylovým vystoupením vokální komorní sbor Canticum Novum.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky