MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum.hlucin.com
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


4.12.2018 - 3.2.2019
VOJTĚCH KUBAŠTA - GENIÁLNÍ PROSTOROVÁ ILUSTRACE
Snad každý z nás se někdy setkal s prostorovými papírovými vystřihovánkami - betlémy či pohádkovými knížkami, které lze jednoduše rozložit do trojrozměrné podoby a poté pohybem prstů „oživovat“ jednotlivé výjevy. Málokdo však dnes u nás zná autora těchto důmyslných a milých dětských knížek. Vojtěch Kubašta byl ilustrátorem a zároveň geniálním tvůrcem prostorových knížek, panoramatických pohlednic a vystřihovánek. Je paradoxní, že ve světě se proslavil víc než ve vlasti. Jeho díla se totiž v milionových nákladech exportovala do ciziny, zatímco doma byla spíše podpultovým zbožím. Výstavu prostorových obrázků Vojtěcha Kubašty nyní ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských přináší Muzeum Hlučínska. Celkem se představí více než 150 originálních ilustrací, ať již půjde o betlémy, dioramata, dětské knihy nebo prostorové pohlednice. Nejstarší ze prezentovaných předmětů pochází z konce čtyřicátých let. Zajímavostí je, že na výstavě budou k vidění také knihy v nejrůznějších jazykových mutacích. Namátkou zmiňme alespoň pohádkové knížky v japonštině, korejštině, arabštině, maďarštině nebo nizozemštině. Nebudou chybět ani ilustrace, které Kubašta vytvořil pro studium Walta Disneyho. Výstava zachycuje v podstatě celé období autorovy tvorby. Nejmladší z těch vystavených artefaktů vytvořil Vojtěch Kubašta nedlouho před svou smrtí v roce 1992. Součástí je také interaktivní koutek s vánoční hrou.
Sběratelem exponátů je MgA. Jan Maroušek.pondělí 14.1. / 17.00 hod. / zámecký klub
O BYLINKÁCH A MASTIČKÁCH
Zdravotní přednáška.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky