MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum.hlucin.com
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


24.5. - 10.11.
VLÁDCI NOCI
Výstava o nočním životě zvířat.
Hlučínský zámek už zažil ledasco - v jeho zdech žila paní kněžna, vojenská posádka, úředníci i učni. Nyní se zde ovšem zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom o živá zvířata, nýbrž o zdařilé dermoplastické preparáty, které jsou součástí originální výstavy Vládci noci. Jak již napovídá samotný název, přibližuje výstava svět živočichů, jejichž aktivita začíná za soumraku a vrcholí v noci. Muzeum se tak proměnilo v přirozené prostředí těchto zvířat a návštěvník si musí projít mokřadem, lesem, loukou, ale také obyčejným vesnickým dvorkem. To vše odhalí v úplné tmě pouze za svitu baterky, neboť co by to bylo za výstavu o nočním životě, kdyby se odehrávala za denního světla? Smyslem této výstavy je nejen přinést nevšední zážitek, ale především informovat veřejnost o pestrosti nočního života a faktorech, které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují. Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý problém představuje světelný smog, nebo kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly aut. Na výstavě se představí více než 50 živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly téměř z celého Českého Slezska, ba i z Moravy. Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále, Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava, Ostravské muzeum a Slezské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
středa 23.10. / 16.30 hod. / Galerie Červený kostel Hlučín
ZROD HLUČÍNSKA
Přednáška s následnou besedou, přednáší prof. Pavel Kladiwa a moderuje doc. Jiří Siostrzonek.středa 20.11. / 16.30 hod. / velký sál Obecního domu Kobeřice
ZROD HLUČÍNSKA
Přednáška s následnou besedou, přednáší prof. Pavel Kladiwa a moderuje doc. Jiří Siostrzonek.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky