MUZEUM HLUČÍNSKA - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

MUZEA, ZÁMKY, HRADY
MUZEUM HLUČÍNSKA

Zámecká 4, 748 01, Hlučín, tel.: +420 595 041 337, +420 595 041 617
www.muzeum.hlucin.com
e-mail:
muzeum.hlucinska@seznam.cz

otevřeno:

po - pá 8.30 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
so zavřeno
ne 9.00 - 11.30 a 14.00 - 17.00 hod.Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962. Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a také vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti. Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje Informační centrum, jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).
Muzeum Hlučínska se nachází v prostorech hlučínského zámku.

Stálá expozice:
KDO JSOU LIDÉ NA HLUČÍNSKU

Muzeum Hlučínska otevřelo v lednu 2014 stálou expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která návštěvníkům nabízí ucelený pohled na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky: nádvoří, přízemí a podkroví hlučínského zámku. Obsahem exteriérové expozice malého nádvoří je časová osa tvořená z šesti cihelných stěn a obsahující několik desítek pro Hlučínsko zásadních dějinných událostí. Zakřivená linka stěny napovídá o složitých peripetiích historického vývoje zdejší oblasti. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé hospodářské budovy hlučínského zámku. Obsahovou náplň této expoziční části tvoří celkem 6 tematických celků, které jsou faktografickým jádrem expozice - Války a ar- mády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Celkový emotivní zážitek této části expozice umocňuje šest informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a fakta, z grafického hlediska zajímavě uspořádaných působivých dokumentů, fotografií a také předmětů vložených do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční část v podkroví nazvaná „Paměť národa“ přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy a příběhy obyvatel formou videozáznamů. Vše dokresluje atmosféra „půdy“, která navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých milostných dopisů, ale také zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí i svůj odraz.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení „Společnosti přátel Muzea Hlučínska“ a dlouholeté systematické práce v terénu, badatelského a také sběratelského úsilí Muzea Hlučínska.


25.10. - 20.11.
JOSEF BARTÁK - VÝBĚR Z TVORBY - INTERIÉRY / DESIGN / KRESBY
V letošním roce slaví své kulaté životní jubileum významná hlučínská osobnost, pan ing. Josef Barták. Při této příležitosti Muzeum Hlučínska nabídlo jubilantovi možnost uspořádat jeho autorskou výstavu. Následující řádky chtějí stručně Josefa Bartáka představit a alespoň lehce poodhalit zlomek jeho tvůrčí činnosti.
Josef Barták absolvoval jedenáctiletou střední školu a dvouleté nástavbové studium Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Jelikož mu bylo bráněno ve vysokoškolském studiu, pracoval jako průmyslový výtvarník ve Strojosvitu Krnov i jako dělník v Dřevařských závodech v Hlučíně. Vzal za vděk možností studia na Dřevařské fakultě Vysoké školy lesnické a dřevařské ve Zvolenu. Po absolutoriu pracoval ve Dřevovýrobě Ostrava a za pět let odešel do Družstevního zásobovacího podniku Praha, kde vedl tým interiéristů a specialistů obchodního a restauračního zařízení. Posléze ve Dřevovýrobě Ostrava zastával funkci vedoucího projekce. Celou dobu se věnoval interiérové tvorbě, designu nábytku a svítidel. Od konce sedmdesátých let rozšířil svůj zájem o problematiku ergonomie a fyziologie zejména sedacího nábytku. Tou dobou byl také popularizačně činný prostřednictvím České vědecko-technické společnosti.
Díky přátelstvím, která navázal v době základní vojenské služby u černých výložek, se hned v počátcích dostal k tvorbě sakrálních interiérů. Nejprve to byl interiér kostela Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové, následně se jednalo o kostely v Krnově, Frýdku-Místku, sborové síně v Opavě, kostela v Olomouci, klášterní kaple v objektu Regina ve Zlíně a kaple Hospice Citadela ve Valašském Meziříčí a po povodních v roce 1997 interiéru kostela Českobratrské církve evangelické v Přerově. Je spoluautorem úprav a interiéru kostela v Chuchelné. Pro město Hlučín realizoval vybrané interiéry radnice či obřadní síně, jejíž projekt, spolu s organizací celé realizace a autorským dozorem, daroval městu. Josef Barták projektoval rozšíření kostela v Darkovičkách, včetně nového rozšíření kněžiště a ukončení chóru, rovněž se podílel na realizaci restauračních zařízení - penzionu Sv. Florián, restaurace Perla či Velkého mlýna. Je spoluautorem interiéru kulturního domu a obřadní síně na hřbitově v Březinkách. Jako iniciátor a autor realizoval pietní úpravu místa hrobů německých vojáků na starém hřbitově v Hlučíně. S jeho autorstvím se rovněž seznámíme v podobě úprav interiéru Červeného kostela. Na Hlučínsku realizoval projekty stavební dispozice a interiéru obřadní síně v Dolním Benešově, ale také kina či kulturního domu v Bolaticích, interiéru zámku v Oldřišově a staré obřadní síně v Píšti.
Obrazy, designový nábytek, fotografie realizací a jiné jsou námětem výstavy autorské tvorby Josefa Bartáka, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout do 20. listopadu 2022.
4.2. - 31.12.
VIRTUÁLNÍ REALITA
Ke 102. narozeninám Hlučínska jsme rozšířili stálou expozici "Kdo jsou lidé na Hlučínsku" o virtuální realitu. Jedná se o zcela novou formu muzejního sdělení a v České republice je zcela ojedinělá.120x600-ehotel.jpg
 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky