KUPE - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
KUPE

Vodárenská věž, Janská 7, 746 01, Opava, tel.: +420 555 501 415


otevřeno: út - ne 14.00 - 20.00 hod. (není-li uvedeno jinak)


1.1. - 31.12.
KURT NAFURT
Stálá expozice Kurta Gebauera.

1.1. - 31.12.
OPAVA ŽELEZNIČNÍ
Stálá venkovní výstava o historii železnic na Opavsku. Výstava se uskutečňuje za podpory Statutárního města Opava.


1.8. - 11.9.
OPAVA A JEJÍ ŘEKA
Výstava fotografií a pohlednic.
Výstava a nová publikace „Opava a její řeka“ je obrazovou básní a poctou stejnojmenné řece. Fotografie a pohlednice do roku 1945 zobrazují řeku Opavu v nejrůznějších podobách a náladách od hravě poetických k tragickým. Obrazová část je postavena především na soukromé sběratelské kolekci Rudolfa Dybowicze. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania, výstava se koná ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě a Povodím Odry.
12.9. - 25.9.
REALITY IN FICTION, FICTION IN REALITY
Výstava fotografií Jana Dobrovského jako doprovodná akce k projekci filmu Nabarvené ptáče s osobním uvedením V. Marhoula, která proběhne 18.9. v kině Mír 70 Krnov.
Soubor černobílých fotografií Jana Dobrovského vznikl při natáčení českého celovečerního filmu Nabarvené ptáče, avšak neklade si za cíl převypravovat děj filmu, ani být filmu reklamním pozadím. Výběr děl spočívá zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a tak se stávají obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale také vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu. Jan Dobrovský byl jako fotograf přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině.
Výstavu „rámuje“ premiéra filmu Nabarvené ptáče 12.9. v kině KUPE a poslední repríza filmu dne 24.9. v kině KUPE, jedná se o jednu z doprovodných akcí osobního uvedení filmu Václavem Marhoulem v kině Mír 70 Krnov dne 18.9. v 18.00 hodin, do kterého se zapojilo také kino KUPE a železniční přepravce Railway Capital.


26.9. - 9.10.
T. G. MASARYK V OPAVĚ
Fotografická výstava mapující návštěvu prezidenta T. G. Masaryka v roce 1924 v Opavě. Ve čtvrtek 26.9. v 19.00 hodin bude výstava zahájena krátkým povídáním profesora Horanského o svobodě a politice s kurátorem výstavy Jiřím Siostrzonkem.


 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky