GALERIE OBECNÍHO DOMU - Opavský svět kultury

Sestavuji aktuální kalendář ...
Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GALERIE, VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY
GALERIE OBECNÍHO DOMU

Ostrožná 46, 746 01, Opava, tel.: +420 553 791 947, +420 734 518 907
www.oko-opava.cz
e-mail:
obecni.dum@oko-opava.cz

otevřeno: út - ne 10.00 - 18.00 hod.4.4. - 5.5.

LIDSKÁ KOMEDIE V KRESLENÉM HUMORU JIŘÍHO WINTERA NEPRAKTY
Výstava slavného českého kreslíře, ilustrátora a karikaturisty.
Jiří Winter, znám také pod pseudonymem Neprakta, se narodil 12. 7. 1924 v Praze. Na Reálném gymnáziu jej učili výteční výtvarníci Skrbek a Pavelka, z nichž ten druhý ilustroval Pohádky tisíce a jedné noci. Jiří maturoval během heydrichiády a v září nastoupil do Státní grafické školy na Smíchově, kde jej učil Ferdinand Rubeš. Vzorem při pozdější práci pro noviny a časopisy se mu stali Felix Jenewein (1857-1905) a Vratislav Hugo Brunner (1886-1928).
Roku 1943 měl být Winter totálně nasazen v letecké továrně v Letňanech, ale vyjednal změnu a za dvě stě korun týdně vzal práci zahradnického pomocníka v Trojském zámku. Jen o rok později věnoval kamarádovi starý francouzský revolver z roku 1851 zvaný lefoška. Jak se zdá, obdarovaný byl konfident a v březnu toho roku pozatýkalo gestapo celou Winterovic rodinu. Jiří Winter byl odsouzen k šesti letům vězení v pracovním táboře v Bernau.
Začátkem roku 1946 začal navštěvovat přednášky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a nástupu do vojenské služby unikl díky půlroční náhradní službě v kasárnách Jana Roháče ve Vršovicích. Do civilu směl odejít zjara 1948 a v říjnu 1949 založili se Bedřichem Kopecným pod jménem NEPRAKTA „firmu“ na kreslené vtipy, z nichž ten úplně první byl uveřejněn 20. listopadu 1949 ve Svobodném slově. Už 6. prosince začala pak dvojice „Neprakta“ publikovat také v Dikobrazu. První z více než čtyř set publikací, které vyzdobil, byla Kynologická příručka Jana Kollera. Roku 1960 začala Winterova spolupráce s humoristou Miloslavem Švandrlíkem (1932-2009). Rok nato vyšla jejich první knížka Krvavý Bill a Viola a 5. září 1965 zahájili sci-fi povídkou Oběť potoka Brumbalce (Pionýr) nekonečnou ságu o žácích Kopytovi a Mňoukovi. Ukončili ji teprve roku 2007, obnáší devětadvacet svazků.
1. srpna 1968 uveřejnil dětský časopis Ohníček první díl slavného komiksu Sek a Zula, přičemž Švandrlík se při psaní scénáře údajně neinspiroval existujícím už seriálem Flinstoneovi. A 25. 3. 1969 vydali Neprakta se Švandrlíkem ještě Černé barony. V květnu 1973 převzal pak Winter co vůbec první československý karikaturista titul zasloužilý umělec a v létě 1980 uspořádal svou největší výstavu v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice. Teprve 16. března 2001 byl ovšem zanesen do Guinessovy knihy rekordů jako autor největšího počtu uveřejněných kreslených vtipů (pětatřicet tisíc).
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 3.4. v 17.00 hodin.
15.5. - 30.6.
MAREK PRAŽÁK - POLARITY / NÁHLEDY VNITŘNÍCH SVĚTŮ
Výstava.
V dnešním světě plném kopií a plagiátu, ve světě, který unifikují vizuální trendy prosakující se sociálních sítí, ve světě prefabrikované masy, jsou o to víc potřebné autentické osobnosti, jejichž život i kreativita se vzájemně prolínají a nikdy nejsou úplně oddělitelné. Osobnosti s neopakovatelnou originální stopou, jejichž tvorba je navázaná na niternou potřebu tvořit a interpretovat život a svět kolem nás vlastním způsobem. Právě takovou personou je bytostně ostravský umělec Marek Pražák, který se ve své tvorbě neomezuje vyjadřovacími prostředky a používá téměř všechna myslitelná média. V jeho díle se vše propojuje vše se vším, vizuální média, text a také zvuk. Silně individualistickou tvorbu doplňuje vrozená expresivní performativita autora, která je nepřehlédnutelná především u hudebních a poetických vystoupení. Výstava v Galerii Obecního domu není pouhým navěšením obrazů na zeď galerie, ale je to především pokus o nevšední nahlédnutí do duše umělce jako originální bytosti.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 15.5. v 17.00 hodin.
20.5. - 27.10. / prostor kolem Obecního domu
VERONIKA PSOTKOVÁ - DOMA
Výstava.
Výstavou s názvem Doma se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se narodila a kde také vystavila své první drátěné figury. Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa, které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy. Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek a kdy se úhlem pohledu jejich tvar průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových struktur. Výstava reflektuje všechny velké figurální sestavy, od roku 2008, kdy právě doma v Opavě vznikla na půdě Domu Umění první sestava „Průzkumnice”. Prostorově nejvýraznější instalací je „Velké prádlo” (2015), které je výsledkem stále aktuálního rozpoložení autorky v osobní či tvůrčí rovině - prostor zde získávají každodenní fantazie ze života sochařky na „rodičovské dovolené“. Ožívající personifikované objekty jsou tady symbolem rutinního, leč potřebného očistného procesu.
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 20.5. v 18.00 hodin.


1.5. - 30.6. / foyer Obecního domu
NADĚŽDA JANČÍKOVÁ A VOJTĚCH KVAPIL - AŽ ZA HRANICE
Výstava.
Výstava „Až za hranice“ představuje krátkou připomínku toho, že hranice sebe sama lze neustále překonávat a posouvat. K vidění je několik akrylových maleb, které postupně vznikaly v rámci arteterapie Naděždy Jančíkové a Vojtěcha Kvapila. Jejich společné obrazy zachycující motivy vesmíru a galaxií, reflektující nekonečnost lidské podstaty, zatímco nová série ženských portrétu Naděždy představují samotné hledání sebe sama.
Naděžda Jančíková a Vojtěch Kvapil
Naděžda Jančíková (*1960) opavská rodačka, která, jak se sama domnívá, zdědila svůj talent po otci. V letech 1965-70 navštěvovala LŠU v Opavě. Od roku 1989 se aktivně věnovala olejomalbě na dřevominiatury. Po roce 1991, kdy začala žít v Ryžovišti, se na několik let zaměřila na malbu spreji a olejomalbu prsty. Středem zájmu témat, kterým se po celá léta věnuje, jsou organické motivy, především pak stromy a květiny. V posledních měsících experimentuje s portréty. V 2017 po ukončení léčby rakoviny prsu začala společně s Vojtěchem Kvapilem (*1994) malovat akrylem. Vojtěch ve svých 21 letech utrpěl těžký úraz a je ochrnutý od pasu dolů a částečně má zasaženy také ruce. Společně s Naděždou se věnují vzájemné arteterapii a kromě zlepšování jemné motoriky prstů, tak pracují též se svým nitrem. Jejich společnými motivy jsou především vesmír a nedotčená příroda.


pondělí 27.5. / 15.00 hod. / Sál purkmistrů
MÉDIA A NAŠE EMOCE
Kurz pro seniory.
Tradiční i tzv. nová média nám nepřinášejí pouze obsah, ale účinně využívají naše emoce a pracují s nimi. Naše pozornost se stala extrémně ceněnou komoditou, o kterou svádí boj inzerenti, média a internetové platformy. Vedle účinnějšího zaměření reklam a nám na míru ušitém obsahu však přináší také rizika v podobě závislosti, negativního dopadu na děti a mládež, rozdělení společnosti, uzavírání se do názorových ghett, frustraci nebo zmatení. Člověk by měl být proto schopen přinejmenším si vlastní emoční reakce při konzumaci mediálních sdělení uvědomovat a umět odhalit, když s nimi někdo záměrně manipuluje. Součástí mediální gramotnosti je také schopnost mediální hygieny, tedy vědomá kontrola nad vlastní konzumací mediálních obsahů pro udržení nadhledu, včetně schopnosti „mediálního půstu“.
Dnešním hostem je Romana Mazalová. PhDr. Romana Mazalová, Ph.D. je psycholožka se specializací na problematiku prodeje, reklamy a marketingu. Na Katedře psychologie vyučuje předměty Psychologický interakční výcvik a Psychologie trhu a reklamy. Je spoluautorkou dokumentu Šmejdi o nekalých obchodních praktikách na prodejních akcích. Film změnil českou legislativu a byl oceněn Českým lvem. Je autorkou projektu NEDÁME SE, který interaktivní, divadelní formou učí seniory říkat NE. Tento projekt získal ocenění Ministerstva vnitra prevence kriminality za rok 2016. V roce 2016 získala medaili rektora za mimořádnou reprezentaci olomoucké Univerzity Palackého v České republice či zahraničí. V současnosti působí Romana Mazalová jako copywriterka a PR managerka na volné noze.

pátek 31.5. / 18.00 - 23.00 hod.
SLEZSKÁ MUZEJNÍ NOC
OBECNÍ DŮM
terasa Obecního domu
18.00 hod. - Zahájení Muzejní noci s Opavskou kulturní organizací, Jazzové duo Václava Kramáře a Markéty Komarové
19.00 hod. - Victorian Catherine - Svlékání dámy / Praktická ukázka tajů viktoriánského oděvu
19.30 hod. - Poetické překvapení
20.30 hod. - Jazzové duo Václava Kramáře a Markéty Komarové
21.30 hod. - Victorian Catherine - Svlékání dámy / Praktická ukázka tajů viktoriánského oděvu
22.00 hod. - Komentovaná projekce Veroniky Psotkové k výstavě Doma
V případě deště se program z terasy přesouvá do klubu Art.

Prostor kolem Obecního domu
Výstava Doma Veroniky Psotkové

Galerie Obecního domu
18.00 - 23.00 hod. - Výstava Polarity - náhledy vnitřních světů Marka Pražáka

Expozice Cesta města
18.00 - 23.00 hod. - Stálá expozice Cesta města a program „Šaty dělají člověka“ - ukázky oděvů v průběhu historie, dětský tvůrčí koutek

Sál purkmistrů
20.00 hod. - Promítání filmu Co se nenosí (58 minut)

Park u Obecního domu
18.00 - 22.00 hod. - Trasa Spořitelna - Obecní dům - interaktivní program pro všechny Poznej opavské promenády, v případě deště se program ruší

Švédská kaple, Opava - Kateřinky
18.00 - 22.00 hod. - Samoobslužný program pro děti - příběh fresek, focení s maketou rytíře, puzzle, omalovánky
19.00 a 21.00 hod. - Komentovaná prohlídka Mgr. Hany Fabiánové historie Švédské kaple (60 minut)

Kostel sv. Hedviky
20.00 hod. - Komentovaná prohlídka Mgr. Petra Tesaře zakončená večerním pohledem na město

DŮM UMĚNÍ A KOSTEL SV. VÁCLAVA
18.00 - 23.00 hod. - Volný vstup na výstavu Ááách - Československý filmový plakát 60. - 70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky
19.00 - 22.00 hod. - Workshop sítotisku aneb Na vlastní triko nebo tašku
19.00 - 22.00 hod. - Pohled do výtvarných kurzů pro seniory pod vedením Josefa Odrášky
18.30 hod. - Komentovaná prohlídka výstavy filmových plakátů s kurátorem výstavy Pavlem Rajčanem
19.30 hod. - Prohlídka kostela sv. Václava s milovníkem historie a nadšencem do architektury Václavem Holušou
20.00 hod. - Promítání kultovního filmu  HAPPY END z roku 1967 s Vladimírem Menšíkem v hlavní roli
20.30 hod. - Komentovaná prohlídka výstavy filmových plakátů s kurátorem výstavy Pavlem Rajčanem
21.30 hod. - Prohlídka kostela sv. Václava s milovníkem historie a nadšencem do architektury Václavem Holušou


únor 2019 - červen 2019 / Sál purkmistrů
VĚŘTE NEVĚŘTE MÉDIÍM A INTERNETU
Cyklus kurzů pro seniory.
Obyčejný člověk se dnes jen těžko orientuje v záplavě nejrůznějších informací, které se na nás hrnou z médií, zpravodajství, reklamy, internetu, emailu. Kvalitní a ověřené informace však pro své životy nutně potřebujeme - abychom lépe porozuměli světu kolem sebe nebo abychom se mohli správně rozhodovat. Čemu a komu ale můžeme důvěřovat? Jak se nenechat napálit podvodnými informacemi a záměrnými manipulacemi, kterých je zvláště internet plný? Společně se naučíme tomuto světu lépe porozumět skrze praktický kurz, v jehož rámci se potkáte s experty z praxe, vyzkoušíte si metody ověřování informací, dozvíte se, jak se rodí zprávy, co jsou to zprávy „falešné“, poodhalíme, jak se pracuje s našimi emocemi a jak udržovat mediální a informační hygienu pro vlastní pohodu a zachování dobrých mezilidských vztahů. A mnoho dalšího. 
TOPlist
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky